Circulair vastgoed, hoe dan?

Een vraag die ons binnen het vastgoed steeds meer bezighoudt. Gelukkig maar want wie wil er nog werken voor een bedrijf of een gebouw huren dat schade aan mens of milieu aanricht? Dat gezegd hebbende rijst er wel meteen een andere vraag. Want wat is dat nou een circulair gebouw en waar begin je? 
 
Er zijn veel definities in omloop die voor verwarring of discussie zorgen. Ik wil het in dit artikel simpel houden door te focussen op wat het in praktische zin betekent. Voor mij is circulair vastgoed met name logisch vooruitdenken dat wat er wordt ontwikkeld, gebouwd of beheerd op dusdanige manier goed is voor de planeet, gebruiker én voor de investeerder. Dat betekent werken aan de toekomstwaarde door je te richten op renderen op de langere termijn. 
 

De levenscycluscoach

 De vastgoedsector ontwikkelt zich steeds meer als een levenscycluscoach die zich bezighoudt met de levenscyclus van een gebouw, inclusief hergebruik en recycling van materialen en componenten die hierbij betrokken zijn. Circulair denken en handelen is dé toekomstbestendige manier van werken. Steeds meer huurders en organisaties stellen circulaire en duurzame eisen. En dat is goed nieuws voor de vastgoedsector. Het hergebruik van gebouwmaterialen- (onderdelen) en grondstoffen maakt een investeerder minder afhankelijk in een wereld van grondstoffen schaarste en prijsstijgingen. Slimme ontwerpen en hergebruik besparen op langere termijn bovendien (grondstof) kosten. Het belang van deze aanpak zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Niet alleen omdat we duurzamer moeten werken vanuit een sociaal- en maatschappelijk perspectief maar ook omdat het simpel meer loont dan de huidige werkwijze.
 

Hoe dan?

De circulaire economie wordt van essentieel belang voor de toekomst van vastgoed. Een toekomst waarin we verzekerd blijven van grondstoffen en een lagere CO2-uitstoot realiseren. Een toekomst die bovendien voor investeerders in vastgoed interessante kansen biedt; kansen op nieuwe en hogere rendementen, nieuwe/aanvullende businessmodellen, nieuwe ontwerpen en nieuwe samenwerkingen over de grenzen van vastgoed heen.
 
Natuurlijk, we staan nog maar aan het begin en het wiel begint langzaam te draaien. Dat geeft de gelegenheid om je goed te oriënteren op de kansen binnen je vastgoedportfolio. Nú is dan ook het ideale moment voor de vastgoedketen om zich te richten op duurzaam beleggen (ESG) en de noodzakelijke stappen te zetten om ook de toekomstwaarde te behouden. Onderzoek waar je impact kan maken met je vastgoed. Verdiep je in wat het adaptieve-, circulaire- en duurzame vermogen is van je vastgoed en begin daar. Kijk ook goed naar andere gebouwen om jouw object heen, naar wat daar al gebeurt. 
 
Met het potentieel dat circulair vastgoed biedt hebben we bovendien geen excuus om deze kans op verandering onbenut te laten. Investeerders en vastgoedeigenaren kunnen daarbij het verschil maken. Door circulair vastgoed te ontketenen, kunnen we de veerkracht van onze planeet, mensen en gemeenschappen, bedrijven en de wereldeconomie vergroten en bijdragen aan de benodigde systeemtransformatie en het realiseren van het klimaatakkoord inclusief duurzaamheidsdoelen. 
 
Dit betekent samenwerken (want niemand kan de benodigde verandering alleen bereiken), rekening houden met alle stakeholders, kansen en uitdagingen continu afwegen in het belang van de planeet en mensen. Hierbij is geen ruimte voor verspilling, maar ligt de focus op het behouden van toekomstwaarde van vastgoed. Bereid jij je al voor op de toekomst die veel eerder komt dan je denkt?

 Met vriendelijke groet,
Jacques van der Krogt MBA
CEO Dapple

Jacques van der krogt Circulair hoe dan


 Meer artikelen lezen van Jacques? Kijk dan op https://dapple.eu/nieuws-facts-fun/