Koolstof is niet de vijand maar een bouwsteen


Vloerenfabrikant Interface introduceerde onlangs de CQuest
Bio in Europa: een tapijttegel-backing gemaakt van CO2-negatieve materialen. Het gemiddelde percentage biobased en gerecyclede content van een totale tapijttegel komt met deze nieuwe backing uit op 92,8 procent. “CO2 op zichzelf is niet goed of slecht. We hebben er nu alleen te veel van op de verkeerde plek, in de atmosfeer”, zegt duurzaamheidsmanager Janneke Leenaars.

Wereldwijd heeft de gebouwde omgeving met 39 procent een gigantische CO2-voetafdruk. De komende jaren zal veel worden bijgebouwd, en duurzaamheid gaat daar een essentiële rol in spelen. “In de discussies over duurzaamheid is er op dit moment vooral aandacht voor ‘operational carbon’. Dat zijn emissies gerelateerd aan bijvoorbeeld het verlichten en verwarmen van woningen en panden”, zegt Janneke Leenaars, duurzaamheidsmanager bij Interface.

"Er wordt veel minder gesproken over ‘embodied carbon’, dat gaat over de CO2-reis van bouwmaterialen, de constructie van een gebouw en de inrichting. Terwijl ook daar de CO2-uitstoot flink verminderd kan worden." Volgens de duurzaamheidsmanager is er meer aandacht nodig voor embodied carbon. “Een groot gedeelte van deze CO2-uitstoot gaat over bouwmaterialen die de constructie van een pand bepalen. Maar andere componenten hebben ook een CO2-footprint, zoals waarmee en hoe je een gebouw inricht.”  

CO2-doelen voor elk bedrijf

Het is de persoonlijke missie van Leenaars om mensen ervan bewust te maken dat ze, door te ontwerpen met aandacht voor het klimaat en de natuur, iets terug kunnen geven aan de aarde. “Elk bedrijf dat een pand opnieuw wil inrichten, heeft CO2-doelen. Als je dan als architect, aannemer of opdrachtgever een bewuste keuze maakt, dan kun je een grote impact maken. Gisteren sprak ik architecten, tegen wie ik zei: Jullie hebben een prachtig vak omdat je gebouwen kunt ontwikkelen, die comfortabel zijn en waarin mensen zich fijn voelen. Maar door de ontwikkeling en materiaalkeuzes kun je ook nog eens een significante impact maken wat betreft CO2-uitstoot en het behalen van het Parijsakkoord. Dat is ook echt zo.”

"Elk bedrijf dat een pand opnieuw wil inrichten, heeft CO2-doelen"

De duurzaamheidsmanager merkt dat steeds meer klanten die bewuste keuze durven te maken. “We zien dat heel veel bedrijven CO2-reductie of zelfs NetZero doelstellingen hebben. In eerste instantie focussen ze zich op de eigen bedrijfsvoering en andere zaken zoals verpakkingen. Maar op het moment dat ze gaan herinrichten, dan is het steeds vaker logisch dat bij de inkoop ook wordt gekeken naar producten met een lage dan wel CO2-neutrale footprint.”

Vloerenfabrikant Interface levert vloeroplossingen aan onder meer bedrijfskantoren, ziekenhuizen en scholen. Het bedrijf hanteert een holistische missie, waarbij het zo duurzaam en transparant mogelijk wil zijn door de hele keten. “In onze duurzaamheidsreis van meer dan vijfentwintig jaar, hebben we onze leveranciers steeds weer gevraagd om mee te innoveren om met elkaar stapsgewijs de productieprocessen en producten duurzamer te maken.”

Decarboniseren

Na de viering van Mission Zero in 2019, gaat Interface nu nóg een stap verder met de nieuwe Climate Take Back-missie. Daarmee wil het bedrijf een positieve impact maken: een regeneratieve bijdrage leveren aan de wereld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is gebaseerd op het gedachtegoed van professor Johan Rockström van het Stockholm Resilience Center.

"Love Carbon is één van onze speerpunten"

“Volgens Rockström is het mogelijk om als mensheid de opwarming van de aarde tegen te gaan. Van groot belang is radicaal te decarboniseren als maatschappij, het herstellen en beschermen van natuurlijke ecosystemen en te onderzoeken hoe met technologische innovaties CO2 kan worden opgeslagen. CO2 is op zichzelf niet goed of slecht, we hebben er nu alleen te veel van op de verkeerde plek, de atmosfeer”, legt Leenaars uit. Eén van de vier pijlers waarop de Climate Take Back-missie is gebaseerd, is: ‘Love Carbon’. “We hebben gezocht naar hoe koolstof kan functioneren als bouwsteen voor onze producten om CO2 vast te houden, en hoe we producten kunnen ontwikkelen met CO2-negatieve materialen. Dit heeft tot de nieuwe tapijttegel-backing CQuestBio geleid.”

Innovatieve backing voor tapijttegels

Begin oktober werd de CQuestBio in Europa gelanceerd, die is gemaakt van biobased en gerecyclede materialen. Het gemiddelde percentage biobased en gerecyclede content van een totale tapijttegel komt met deze nieuwe backing uit op 92,8 procent. “Daarmee kunnen we de kraan naar virgin fossiele grondstoffen voor tapijttegels bijna dichtdraaien”, aldus de duurzaamheidsmanager. Het effect van de nieuwe backing is dat de gemiddelde CO2-footprint van de totale tapijttegel één derde lager wordt. “Het is all time low, wat we ‘cradle to gate’ realiseren. Ook is het een belangrijke stepping stone naar een CO2-negatief product in de toekomst ”, stelt Leenaars.   

Terugnameprogramma

Een andere manier waarop klanten van Interface kunnen bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot en grondstoffengebruik, is door oude, gebruikte tapijttegels weer in te leveren. Met het Re-Entry terugnameprogramma neemt het bedrijf gebruikte tapijttegels van klanten weer in op het moment dat ze opnieuw willen inrichten. “Hergebruik vinden wij heel belangrijk omdat het hoog staat op de circulariteitsladder. Met embodied carbon willen we meer bewustzijn creëren, en daarbij hoort ook het hergebruik van tapijttegels. Maar voordat je opnieuw gaat inrichten, komen andere aspecten aan bod, zoals de wijze van installeren en het onderhoud. Ook aan deze manieren van het verlengen van de gebruiksduur besteden we aandacht.”

CO2-certificaat

Interface overhandigt CO2-certificaten aan klanten als onderdeel van het Carbon Neutral Flooring Programma. Daarop staat vermeld hoeveel CO2-uitstoot ze hebben bespaard met het aankopen van hun vloeren bij Interface. Deze vloeren zijn volledig CO2-neutraal over de gehele levenscyclus van het product. “Voor de emissies, die het bedrijf van cradle to gate’ nog niet kan elimineren, plus wat er plaatsvindt bij de klant tot aan het einde van de levenscyclus, koopt Interface CO2-compensaties in.” Dat zijn bijvoorbeeld sociale projecten zoals initiatieven waarbij bos wordt aangeplant.

Lees ook: Klimaatpositief opereren met de natuur als gids

“Als een klant CO2-reductie of NetZero doelstellingen heeft dan werkt die, door bewust te kiezen voor een CO2-neutraal product, direct aan zijn doelen”, zegt Leenaars. “Als je een serieus pand hebt met serieuze meters, zoals scholen, ziekenhuizen of overheidsgebouwen, dan kun je een enorme impact maken. Als je zo’n besparing omrekent naar de CO2-uitstoot van een auto in gereden kilometers, dan is dat gigantisch.”

Een klimaatpositieve toekomst

De lancering van de CQuestBio backing is een hele grote mijlpaal onder de Climate Take Back-missie. In de toekomst wil Interface toewerken naar klimaatpositieve vloeroplossingen om in 2040 volledig klimaatpositief te opereren. “We moeten CO2 niet als de vijand zien, maar het omarmen en als een bouwsteen inzetten. We willen blijven inspireren op het gebied van duurzaamheid en vinden transparantie daarin erg belangrijk”, besluit Leenaars.