Zonnepanelen plaatsen - dit zijn belangrijke aandachtspunten

Duurzaamheid en zonnepanelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jack Zuidweg van Centraal Beheer en Robert Dalenoort van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, weten dat als geen ander. We vroegen hen naar de verduurzaming van bedrijfsgebouwen. En hoe u als vastgoedeigenaar zonnepanelen op een goede en veilige manier kunt gebruiken.

Verschillende eisen bij verduurzaming van bestaande bouw en nieuwbouw

Veel gebouweigenaren willen graag zonnepanelen op het dak. En er zijn aanbieders met een prachtig product. Het lijkt er dus op dat binnenkort veel daken van gebouweigenaren vol kunnen liggen met zonnepanelen. Maar zo snel gaat dat niet. Er is bijvoorbeeld een groot verschil op het gebied van verduurzaming tussen bestaande bouw en nieuwbouw.

"voor nieuwbouw is er veel veranderd"

Robert vertelt: “Voorheen werd er gebouwd volgens de epc-eis uit het Bouwbesluit. Tegenwoordig is er meer nodig dan een standaard isolatie. Vanaf 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De BENG-eisen zijn:

1. De energiebehoefte verkleinen

Het gaat niet alleen om hoeveel energie je opwekt en hoe je dat doet. Maar ook om het beperken van de energievraag. Zonnepanelen leggen op een woning met energielabel G is dus niet voldoende. Daar moet ook gekeken worden naar bijvoorbeeld betere isolatie.

2. Aandeel hernieuwbare energie vergroten

Wek energie op met duurzame producten zoals zonnepanelen en vergroot daarmee het aandeel in hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem.

3. Een maximum aandeel in primair fossiel energiegebruik

Lukt duurzaam energie opwekken echt niet? Gebruik dan installaties die fossiele brandstof zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Bouwen volgens deze eisen is nu nog lastig haalbaar. Wilt u echt duurzaam zijn? Dan moet u nu al rekening houden met wat de techniek zal zijn over 5 jaar. Dat betekent dat u veel flexibeler moet zijn in bouwplannen. Maar in de huidige markt is er weinig aanbod en veel vraag naar nieuwbouw. Dat leidt tot hoge prijzen en weinig mogelijkheden om zelf eisen te stellen. Daardoor moet u te ambitieuze duurzaamheidseisen bijstellen. Het is dus moeilijk om eigen wensen en flexibiliteit in een nieuwbouwproject te krijgen.”

"Bestaande bouw verduurzamen is een uitdaging"

Behalve de veiligheidseisen is er op dit moment geen ambitieuze wetgeving voor verduurzaming van bestaande bouw. Het is niet verplicht om te renoveren. Aan de andere kant moet er veel gebeuren om een bestaand gebouw te verduurzamen. En ook hier zijn de marktprijzen enorm hoog. Er komt naar verwachting in 2025 wel verandering in de regelgeving. Vanaf dat moment moet de isolatiewaarde van bestaande woningen ook voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen. Zoals het er nu naar uitziet is deze eis bij veel gebouwen een uitdaging om aan te voldoen. Ook bij bestaande bouw moet u dus nu al rekening houden met de toekomstige eisen om straks niet gedwongen te hoeven investeren of verkopen.

Is zonnepanelen plaatsen wel een goed idee

Robert: “Zonnepanelen plaatsen is zeker een goed idee. Maar zorg dat u kunt aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om mogelijke risico’s zo klein mogelijk te maken. En kom meteen in actie als er iets niet in orde is met de zonnepanelen of de installatie. Voor nieuwbouw is het geen vraag of zonnepanelen een goed idee is. U heeft ze nodig om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. In de media is onlangs aandacht besteed aan de herkomst van de grondstoffen van zonnepanelen uit China en arbeidsomstandigheden daar. Dit is iets dat de sector moet gaan oplossen. Uiteindelijk wilt u als afnemer zeker weten dat u investeert in duurzaamheid in de breedste zin zonder dat dit maatschappelijke problemen geeft. Laat u dus goed informeren door een expert.”

Aandachtspunten bij de aanschaf van zonnepanelen

Hoe kunnen we nu alvast rekening houden met die toekomstige regels? En welke rol kunnen zonnepanelen hierin spelen? Jack legt uit: “Zonnepanelen zijn een bewezen product en mensen kennen het. U krijgt een goed rendement en u kunt subsidie krijgen als u zonnepanelen plaatst. Verhuurt u uw pand? Dan ervaren uw huurders weinig overlast als de panelen geplaatst worden. Toch zijn er ook een aantal zaken waar u rekening mee moet houden als u kiest voor zonnepanelen.”

Er bestaan veel soorten en types zonnepanelen

Robert: “Als vastgoedeigenaar moet u best wat dingen weten om een goede keuze te maken. Er zijn veel soorten en types zonnepanelen en iedere keuze heeft gevolgen. Welke zonnepanelen voor u de juiste zijn, hangt onder andere af van waar ze liggen. Verder zijn garanties belangrijk. En registratie en een onderhoudscontract zijn verplicht. Het is specialistisch werk om dat goed te doen. Uw verzekeraar of vastgoedbeheerder kan u daar goed bij helpen.”

Zonnepanelen zijn vaak niet volledig duurzaam

Jack: “Zonnepanelen doen goed werk als ze eenmaal op uw dak liggen. Maar ze zijn niet altijd zo duurzaam als dat wij denken. Ze belasten het milieu, zowel in de productie, het transport als de afvoer van de restproducten. De sector moet dit oplossen, maar een keurmerk is er nog niet. Daar wordt hard aan gewerkt. Tot die tijd moet u dus goed opletten wat u koopt. Laat u goed informeren. Bij Centraal Beheer helpen we u daar graag bij.”

De veiligheid van zonnepanelen is niet altijd goed

Robert: “De juiste werking en borging van juiste installatie van zonnepanelen is complex en arbeidsintensief. Onderzoek kost veel tijd en geld. En alles moet vastgelegd worden. Zodat duidelijk is welke zonnepanelen waar liggen als er iets gebeurt. Daar wordt hard aan gewerkt maar het blijft lastig. Daarnaast moet u zich als eigenaar van een gebouw bijvoorbeeld verdiepen in goede onderhoudscontracten en verzekeringen. Er komt veel bij kijken om het goed te regelen.” 


Reactie plaatsen