boardroom-conference Sociëteit Vastgoed

Begrippen en betekenissen

Ethiek

Ethiek is de wetenschap die probeert te bepalen of iets goed of slecht is. Handelingen kunnen worden gekwalificeerd als positief of negatief. Ethiek is vaak persoonlijk en het is moeilijk om een eenduidig antwoord te krijgen op ethische vragen. Het gevoel over goed of slecht, verschilt van persoon tot persoon en daarom is ethiek een relatief vloeibaar gegeven.

Geloofwaardigheid

Het waard zijn om geloofd te worden; het geloven waard zijn; het geloofwaardig zijn; aannemelijkheid; betrouwbaarheid.

Moraal

Moraal (of zeden) is het geheel van handelingen en gedragingen die, in een maatschappelijke context, als correct en wenselijk worden gezien. Het filosofisch vakgebied van de ethiek richt zich op de vraag ′wat is een goede moraal?′. Een universele moraal heeft de pretentie altijd en overal te gelden. Iets is immoreel als het ingaat tegen de wetten van de ethiek. Iets is amoreel als het niets met goed of kwaad te maken heeft. Men kan spreken over een gescheiden moraal.

Normen

Normen zijn gedragsregels. Normen zijn concrete regels waar de ander (of jezelf) op kan worden afgerekend. afrekenen.

Transparantie

Het verschaffen van inzicht in zaken die voor betrokkenen relevant zijn om goede, afgewogen beslissingen te nemen en verantwoording af te kunnen leggen. Transparantie is een onderdeel van openheid. Transparantie of het afleggen van verantwoording is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waarde

Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een waarde geeft aan wat men wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld goed gedrag.

Bronnen

  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Moraal
  • http://www.betekenis-definitie.nl/u/turelinckx
  • https://www.encyclo.nl/lokaal/11110
  • https://www.ensie.nl/redactie-ensie/waarde
  • https://www.ensie.nl/anw/geloofwaardigheid
  • http://www.kritischehouding.nl/2013/09/normen-en-waarden.html
Reactie plaatsen