Hoogleraar: ‘De problemen op de woningmarkt zijn niet zomaar opgelost’

Volgens hoogleraar Housing Systems Peter Boelhouwer is voorzitter van de Vastgoedmarkt Woon Award. Deze prijs wordt toegekend aan een woonproject dat op meerdere punten uitblinkt. Het project moet een duidelijke bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland. Er 20 jaar lang een verkeerd beleid gevoerd om de woningnood in Nederland op te lossen. Dat is dus niet zomaar in een paar jaar weer recht te trekken, constateert Boelhouwer. Deze prijs moet een kleine bijdrage leveren om het tij te keren.

Woningtekort niet overal erkend

Het Rijk erkent inmiddels dat het woningtekort een serieus probleem is. Desondanks zijn er volgens Boelhouwer nog steeds deskundigen die vinden dat het wel meevalt. Maar zij berekenen het tekort aan woningen niet realistisch. ‘Jonge mensen die thuis blijven wonen of noodgedwongen een woning delen, zijn wel degelijk woningzoekenden. Deze groep niet meetellen omdat ze immers een dak boven hun hoofd hebben, is niet realistisch’, constateert hij. De prijzen van woningen zullen blijven stijgen, ook als de krapte wordt aangepakt. Kopers die al een koopwoning hebben kunnen flink tegen elkaar opbieden, terwijl starters keer op keer achter het net vissen.

Voor veel huurders zijn de huurlasten te hoog

Het aantal sociale huurwoningen is in de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. Daardoor is er een grote groep die aanspraak kan maken op een sociale huurwoning nu aangewezen op een huis dat eigenlijk te duur is. Daardoor leven veel gezinnen onder het bestaansminimum. Bij het toekennen van de Vastgoedmarkt Woon Award is dit ook zeker een aspect waarnaar gekeken wordt, aldus Boelhouwer. Een gezin met een maandinkomen van 2.100 euro per maand komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kan ook geen vrijesectorwoning huren met een huurprijs van 1.000 euro per maand. Kopen is al helemaal geen optie met de huidige prijzen.

De oplossing: meer huizen voor de middeninkomens

Er moeten volgens Boelhouwer meer woningen komen met een middenhuur, dus tussen de 750 en 1.000 euro per maand. Daarnaast moet her aanbod van betaalbare koopwoningen stijgen. Ook moet er meer worden gekeken naar bouwen aan de stadsranden. Binnenstedelijk bouwen is immers vrijwel altijd duurder vanwege de hogere grondprijzen. Snelheid is geboden om de woningnood op te lossen. Dat houdt onder meer in dat er gebouwd moet worden rondom OV-locaties zodat de bewoners zich snel kunnen verplaatsen naar werk of school. Bovendien kan de grond dan worden verduurzaamd door er naast woningen ook natuur aan te leggen. Zo kan bijvoorbeeld het Groene Hart gewoon groen blijven en kan er toch worden gebouwd.

Reactie plaatsen