Ron van Bloois Lecturer Zorg-  & Maatschappelijk vastgoed | SVA

Ron van Bloois Lecturer Zorg- & Maatschappelijk vastgoed

Docent BC Zorgvastgoed

Hij is graag van toegevoegde waarde bij complexe, maatschappelijke vraagstukken met kwetsbare doelgroepen. In het bijzonder zijn de transities in de zorgsector uitdagend en de relevantie is groot om tot duurzame oplossingen te komen. Ron van Bloois, senior consultant bij HEVO en één van de docenten van de opleiding Businesscase zorgvastgoed, vindt dat we structurele oplossingen met elkaar moeten bedenken die de toekomst veilig stellen voor de generaties na ons. Wie is deze bevlogen docent, hoe kijkt hij terug op de opleiding van vorig jaar en wat is zijn visie op zorgvastgoed? Ron werkt graag op het snijvlak van het primaire proces van de gezondheidszorg (cure en care) en de (strategische) vertaling naar het vastgoed, met sterke focus op de financiering van het vastgoed en de duurzaamheid van de oplossing.

Ron van Bloois Sociëteit Vastgoed

In de praktijk wordt hij ervaren als de vertrouwenspersoon van bestuurders, toezichthouders en vastgoedverantwoordelijke, maar hij is ook vaak de bruggenbouwer naar financierende partijen (voornamelijk banken en beleggers). Ron: “Daarbij is de ‘onderstroom’ - begrip voor elkaars perspectieven, het verbinden en vertrouwen opbouwen - nog belangrijker dan de ‘bovenstroom’ - plan, cijfers en processen.” Hij omschrijft zichzelf als iemand die streeft naar een toekomstbestendige maatschappij, met de zorgsector, financiering en duurzaamheid als zijn belangrijkste dossiers. Ron: “Ik leg daarbij vaak de verbinding tussen de uitdagingen uit de markt en de oplossingen. Daarbij is mijn bedrijf zich ook continu aan het aanpassen en verbeteren, teneinde de vragen en uitdagingen in de markt te kunnen tackelen. Maar uiteindelijk begint de verbinding altijd op mens-niveau.“ Voor de toekomstbestendigheid van de maatschappij en de sectoren is het zaak dat partijen en mensen beter met elkaar gaan samenwerken, zoeken naar gemeenschappelijke belangen én gaan voor (duurzame) lange termijn oplossingen. Daarbij moeten we volgens Ron sturen op geluk en welzijn. “Dit klinkt ‘soft’, maar ik geloof er heilig in.” Waar hij blij van wordt in zijn werk? “Als je impact maakt. Dit kan zijn dat complexe vraagstukken zijn ontrafelt én hiervoor onconventionele oplossingen zijn bedacht.

Maar uiteindelijk gaat mijn hart pas echt open als mijn opdrachtgever of samenwerkingspartner gelukkig is geworden van onze bijdrage. Dit gaat vaak samen met gebruikers die zich als een vis in het water voelen in hun nieuwe huis, dagbesteding of behandelomgeving.” Zijn ASRE-docentschap impliceert een passie voor het overbrengen van kennis en natuurlijke drive tot exploratie. “Ik faciliteer, leg verbanden, zoek synergie via partnerships en kijk verder dan het bestaande. Uiteindelijk ben ik altijd op zoek naar de verbinding.” Welke vaardigheden heb je nodig om verder te kijken dan het bestaande? “Het los kunnen laten van bestaande patronen en denkrichtingen, en kruisverbanden te leggen met andere sectoren of partijen.” ‘We doen dit omdat we het altijd zo deden’, kent Ron niet. “Enige creativiteit en een drive om te verbeteren, zijn daarmee onlosmakelijk verbonden.” Waar staan we op het gebied van zorgvastgoed? Volgens Ron lopen we ‘voor en achter’ en kunnen landen om ons heen qua zorgstructuur nog veel leren van ons. De terugtrekkende overheid, persoonsgebonden financiering en marktwerking dienen te leiden tot verdere professionalisering van zaken in de zorg. Ron: “Het vastgoed is daar een belangrijk onderdeel van die impact kan hebben op het primaire proces. Het risicomanagement, betaalbaarheid en financierbaarheid zijn daarbij essentieel. Daarom is de opleiding Businesscase zorgvastgoed zo relevant.”

Oog voor de gebruikers Geld volgt de (zorg)consument. De ‘oude’ macht van zorginstellingen verandert, zo ook hun (vanzelfsprekende) rol. Wonen komt nog meer centraal te staan en zorg wordt een facultatieve ‘dienst’. Andere partijen zullen het speelveld gaan beïnvloeden en de toepassing van slimme technologie trekt door. Daarbij zullen bedrijfsmatige processen nog strakker worden en is het zaak dat we met elkaar blijven inzien voor wie we dit allemaal doen; de kwetsbare doelgroepen én een prettig leefbaar Nederland. Over de opleiding Businesscase zorgvastgoed Wat is volgens Ron van Bloois de toegevoegde waarde van de opleiding? “De opleiding biedt de professional (theoretische) kennis en een concreet aantal handvatten om de businesscase voor een investeringsbeslissing (intern of voor financiers/aandeelhouders/beleggers) te onderbouwen. Daarnaast is gebleken dat het netwerk van professionals waarin men de opleiding volgt nuttig is qua kennisdeling, maar ook voor de verdere praktijk.” Businesscase zorgvastgoed in 2016 De ervaring leert ons dat professionals het waarderen dat men kan werken aan ‘real life’ cases die men soms zelf heeft ingebracht vanuit de praktijk. Deze toegepaste vorm leidt tot veel interactie en waarde voor de cursist. De doelgroep is gemêleerd te noemen, variërend van zorg- en vastgoedverantwoordelijken, professionals uit de corporatiewereld tot financials die hun intrede willen doen in de zorgsector. Ron: “De cases van vorig jaar liepen uiteen van uitdagingen omtrent het scheiden van wonen en zorg (mix van extra- en intramurale capaciteit in één planontwikkeling) tot en met sale-and-lease-back-vraagstukken.” Businesscase zorgvastgoed in 2017 De hoge mate van interactie komt ook dit jaar terug in de opleiding. Ron: “De (ingebrachte) casuïstiek staat centraal, werkvormen zijn in groepen, de interactie met de eigen organisatie (in verband met wat ‘huiswerk’) is essentieel en we werken toe naar een spetterende presentatie van de cases. Daarnaast zijn er ondersteunende, compacte college-onderdelen voor de theoretische materie.”

Over het docententeam Businesscase zorgvastgoed Het docententeam van de opleiding Businesscase zorgvastgoed is een mooie mix van professionals met een rijke ervaring in het veld die al jaren verbonden zijn aan de ASRE. Theo Klarenbeek is als vastgoedmanager ervaren met de vertaling van het primaire zorgproces, de huidige ontwikkelingen in de markt naar de strategie voor een concreet plan. Het CREM is daar een essentieel onderdeel van. Jan Manschot vult de bouwstenen van de businesscase aan op het gebied van de markt- en concurrentiepositie en het onderscheidend vermogen van de zorgaanbieder. De verschillende financieringsvormen, risico’s en beoordelingskader van de financierende partijen behandelt Ron van Bloois. Zo heeft de cursist zicht op het plan (‘product’), strategie, markt, organisatie, financiën en de risico’s.

Ron van Bloois is in 2020 als Lecturer Sociëteit Vastgoed Academy gestart en onderdeel geworden van het Academisch College. Ron zal binnen zijn rol educatie en opleidingen bieden aan het netwerk van Sociëteit Vastgoed omtrent; Zorg- & Maatschappelijk vastgoed.

Bekijk de opleiding kalender voor meer informatie.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op: ASRE