5 aandachtspunten waar jij op moet letten bij het verzekeren van vastgoed!

De risico’s bij het exploiteren van vastgoed vragen om specifieke verzekeringsoplossingen. Er kunnen grote verschillen zitten tussen de diverse partijen. Niet alleen de premie maar zeker ook de voorwaarden hebben effect op de totale risico kosten. Denk aan ingrijpende preventiemaatregelen, eigen risico of niet verzekerde schade. De volgende vijf aspecten kunnen een grote impact hebben op de totale risicokosten. 

1. Zachte/harde clausules 

In de praktijk worden door verzekeraars ter voorkoming van schade diverse soorten garantie-clausules in de verzekeringspolis toegepast. Ter voorkoming van brand eisen verzekeraars diverse soorten brandpreventieve maatregelen variërend van een de aanwezigheid van gekeurde elektrische installatie tot zonnepanelen. Wanneer er niet aan deze maatregelen is voldaan en hierdoor schade is veroorzaakt kan de verzekeraar de schade in zijn geheel niet vergoeden. Dit is de zogenaamde harde clausule. Bij een zachte clausule wordt er bij een niet-nakoming van de garantieclausules bij schade slechtst een verhoogd eigen risico gerekend. In de regel is dit maximaal 10% en dit kan een groot verschil uitmaken bij het uitbetalen van een claim.  

Check of er harde of zachte clausules worden gehanteerd op uw polis  

2. Periode huurderving

Een huurder hoeft volgens de wet geen huur te betalen in de periode dat hij niet in het huis kan wonen doordat er schade aan de woning is. Als exploitant onroerend goed lijdt u daardoor verlies, huurinkomsten worden misgelopen. Gelukkig vergoedt de verzekeraar dit verlies aan inkomsten als de huurderving het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Huurderving is standaard verzekerd voor één jaar. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat de periode of hoogte van het verzekerd bedrag niet voldoende is. Gezien de huidige lange levertijden van bouwmaterialen en stagnatie in de bouw kan het lonen om de huurderving periode te verhogen naar 2 of 3 jaar.

Check op object niveau of in de huidige omstandigheden de dekking voor huurderving toereikend is 

3. Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico heeft invloed op uitbetaling bij schade en kan ook effect hebben op de premie. In de praktijk zien we een trend waarbij de afgelopen jaren steeds vaker voor een verhoogd eigen risico wordt gekozen. Hierbij is het belangrijk dat de hoogte van het eigen risico, het premie voordeel en het schadeverloop in balans zijn. Het financiële voordeel van een verhoogd eigen risico op de totale risicokosten is afhankelijk van het aantal en hoogte van schades. Wanneer het schadeverloop over een langere periode is bijgehouden kan het ideale eigen risico worden berekend.  

Check of de hoogte van het eigen risico ideaal is bij het schadeverloop over de afgelopen jaren 

4. Wijzigingen binnen portefeuille

Waarschijnlijk vinden er veranderingen plaats binnen uw vastgoedportefeuille. Het is van belang dat de daadwerkelijke situatie overeenkomt met de verzekerde hoedanigheid op de polis. Zo kan een schadeclaim (deels) worden afgewezen wanneer een wijziging in de aard van het bedrijf of de bestemming (woning, opslag, horeca etc.) van het gebouw niet is doorgegeven. Ook wanneer panden langer dan 3 maanden buiten gebruik zijn of leegstaan is het van belang om dit te melden.

Check of de huidige situatie overeenkomt met de gegevens die bekend zijn bij uw tussenpersoon en geef wijzigingen door. 

5. Toereikende verzekerde som

Komen de verzekerde sommen overeen met de daadwerkelijke situatie? Vaak wordt de verzekerde waarde van gebouwen vastgesteld doormiddel van een herbouwwaarde taxatie. De taxatiewaarde wordt elk jaar geïndexeerd zodat het verzekerde bedrag gelijke trend houdt met de waardestijging van de bouwkosten. De geldigheidsduur van een taxatie is 6 jaar dit betekent dat rapporten uit 2016 klaar zijn voor een evaluatie.

Natuurlijk kunt u ook zelf een verzekerde som vaststellen. Let wel op dat ook deze worden geïndexeerd om aan de waardestijging van de bouwkosten te voldoen. Aankomend jaar stijgen de bouwkosten opnieuw en u wil natuurlijk niet onderverzekerd zijn.

Check of de verzekerde waarde van de objecten op de polis overeenkomen met de daadwerkelijke situatie.

Reactie plaatsen