Blockchain Convergentie | Sociëteit Vastgoed Kennisbank

Blockchain Convergentie

Voorwoord 


Blockchain is een sociale, politieke en een economische revolutie en komt voort uit Libertaanse Anarchisme, Crypto-Anarchisme en Cyperpunk. Dit is een filosofie die de bescherming nastreeft van privacy en politieke vrijheid door gebruik te maken van cryptografie. Daar waar het bij internet gaat over informatie overdracht gaat het bij Blockchain over waardeoverdracht en is daarmee te duiden als de vierde technische revolutie. Deze lectorale rede gaat in hoofdstuk 1 in op de vierde technologische revolutie, legt in hoofdstuk 2 Blockchain uit en geeft in hoofdstuk 3 de som van convergentie Blockchain, Artificial Intelligence en Internet of Things weer. Dit alles vraagt ook om na te denken over waarde(n), ethiek, dataïsme, algocratie en digitale kolonisatie waar hoofdstuk 5 een beeld over geeft. In hoofdstuk 6 wordt de landelijke coalitie op het gebied van Blockchain en de aansluiting met het lectoraat geschetst. Hoofdstuk 7 geeft de onderzoeksopdracht van het lectoraat weer die vorm gegeven wordt in minors, masterclasses, het Saxion Blockchain Institute en promotieonderzoeken. Het lectoraat Blockchain doet interdisciplinair onderzoek voor welke vraagstukken Blockchain geschikt is, onder welke voorwaarden, voor welke organisaties Blockchain interessant is en wat de impact is op organisaties. Het lectoraat ontwikkelt methoden en tools voor Blockchain toepassingen en het implementeren ervan. Het lectoraat is de initiator van het Saxion Blockchain Institute, een maatschappelijke samenwerking van en door kennispartners, het bedrijfsleven, onderwijs en belangstellenden. De focus ligt op Blockchaintoepassingen voor waarde creatie en disruptie in samenwerking met regionale, landelijke en internationale netwerken met het Saxion Blockchain Institute als innovatie accelerator. Grote vragen vragen soms om korte antwoorden die Stephen Hawking prachtig weergeeft in zijn laatste boek (Hawking 2018) en een inspiratiebron voor mij: ‘Net zoals het internet, onze mobiele telefoons, medische beeldvorming, satelliet navigatie en sociale netwerken onbegrijpelijk zouden zijn geweest voor de samenleving van slechts enkele generaties geleden, gaat onze toekomstige wereld zich steeds verder ontwikkelen. Informatie alleen brengt ons daar niet naartoe, maar intelligent en creatief gebruik wel (Hawking 2018: 207)’. Nieuwsgierigheid blijft bij mij aanwezig om Blockchain en haar convergentie met andere technologieën als onder andere als Artificial Intelligence en Internet of Things te begrijpen. De twijfel die altijd blijft of de observaties juist geweest zijn geeft motivatie om verder te onderzoeken: we weten niet wat we niet hebben gezien. Jan Veuger, januari 2020.

Download volledig Ebook: Blockchain Convergentie 2020 door Jan Veuger