duurzaam

Duurzaam Distributielandschap

In Duurzaam Distributielandschap verkennen we ruimtelijke dilemma’s, kansen en oplossingsrichtingen van drie knooppunten van de Goederenvervoercorridor Oost-Zuidoost: Tilburg, Nijmegen en Venlo. Bekijk de inzichten en bouwstenen voor duurzame distributielandschappen. 

Logistiek staat in de belangstelling door de snel groeiende e-commerce en de daarmee samenhangende ‘verdozing’ van het landschap. Distributiecentra concurreren met andere bedrijvigheid, wonen en natuur om de schaarse ruimte. Toch vindt de benadering van het distributielandschap nog nauwelijks integraal plaats. Koppelkansen voor onder andere ruimtelijke kwaliteit, circulariteit of voor samenhang op corridorniveau blijven vaak onbenut. 

Achtergrond & vertrekpunt 

Binnen het programma Goederenvervoercorridor Oost- Zuidoost zetten overheden in op het maken van knooppuntplannen en toekomststrategieën voor de verschillende knooppunten op de corridor. Bij het maken van deze knooppuntplannen blijkt het integraal en door de schalen heen benaderen van logistiek nog een flinke uitdaging. In dit project ontwikkelen we aan de hand van drie knooppunten in Venlo, Tilburg en Nijmegen bouwstenen voor een meer integrale benadering, die ook breder toepasbaar zijn.

Download de publicatie ‘duurzaam distributielandschap’

Reactie plaatsen