Alle uitingen en handelingen van Sociëteit Vastgoed zijn vastgelegd in het reglement, gedeponeerd bij de notaris en de KvK, akkoord bevonden door de Raad van Advies.

  • Wij committeren ons als onafhankelijke en op kwaliteit en service gerichte Stichting zonder winstoogmerk steeds aan deze uitgangspunten zodat wij jou en ons netwerk steeds optimaal kunnen bedienen.
  • Op onze dienstverlening, partner- en lidmaatschappen zijn altijd de beleidsregels van toepassing.