Functieomschrijving Ambassadeur / Lid Raad van Inspiratie

Sociëteit Vastgoed 

 • 2017-2022 het eerste lustrum
 • 2022-2027  de volgende fase 

Doelstellingen

Sociëteit Vastgoed heeft zich het ambitieuze doel gesteld een positief verschil te maken door creativiteit te stimuleren en daarmee een antwoord te zijn op gewenste groei in een exponentiële wereld. Onze focus ligt daarbij op het bouwen van sterke relaties in een breed ecosysteem.

Door flexibel en transparant te zijn, data te combineren met analytische tools en te anticiperen op diepgaande en resulterende informatie zetten wij in op de behoefte van onze experts en hun organisaties. Persoonlijke verbintenissen zien wij als dé belangrijkste schakel om relaties te intensiveren en business te optimaliseren.

Uiteindelijk wenst Sociëteit Vastgoed een stichting te zijn die als onderbouwing van een platform dienstdoet in de vastgoedsector, en daarmee het maatschappelijk belang dient. Bij dit platform is een breed draagvlak aanwezig, gerealiseerd door de aangesloten organisaties en betrokken experts (specialisten) uit de sector.

Dit platform beslaat alle vastgoedsectoren en aanverwante branches, om elkaar te stimuleren en mogelijkheden te bieden tot wederzijdse groei en expansie. De onderlinge versterking wordt gerealiseerd door communicatie en het bieden van mogelijkheden elkaar op regelmatige wijze te ontmoeten, waarbij kennisdeling als basis wordt beschouwd. De vastgoedsector binnen handbereik: Door 500+ aangesloten organisaties zijn alle stakeholders uit de sector vertegenwoordigd.

Sociëteit Vastgoed:

 • Meetings op de beste locaties: Leden bieden hun unieke vastgoedlocaties aan om jou op de meest fantastische plaatsen te mogen ontmoeten;
 • Samenwerken met andere leden: Er bestaat een hoge onderlinge gunfactor waarvan delen de gemeenschappelijke noemer is: resultaat is samenwerking, impact maken, kennisdeling, groei van succes en warme zakelijke vriendschappen;
 • Persoonlijke dienstverlening: We gaan steeds met jou in gesprek om met jou af te stemmen hoe wij jou kunnen ondersteunen, adviseren, begeleiden of stimuleren;
 • Netwerk & Kennisdeling: Jij bent als lid bereid actief samen te werken en business, netwerk & kennis te delen;
 • Toegang tot  50+ meetings per jaar: Een hoge mate vastgoed- & marktkennis delen, terwijl de connecties jouw relaties worden;
 • Vastgoededucatie, direct en gevoed door de praktijk: met hoge korting deelnemen aan de beste vastgoedopleidingen terwijl jij jouw netwerk versterkt en inzage krijgt in hoe de sector opereert, ontwikkelt en beweegt.

Visie

Onze visie is een waardevolle en duurzame samenwerking met de stakeholders in de vastgoedsector te realiseren, gericht op groei, kennisdeling, innovatie en ontwikkeling. Samen impact maken door betrokken professionals economisch, betrokken, enthousiast en ecologisch mee te nemen op de reis naar een duurzame en werkbare toekomst van de vastgoedsector. We zijn meer dan de optelsom van het delen van alle kennis en ervaring met elkaar, we versterken en optimaliseren onszelf en de sector. De successen die we daarmee bereiken delen we samen.

Strategische doelstellingen

Sociëteit Vastgoed is een Full service business platform voor vastgoedleiders en - professionals waarbij verbindingen, persoonlijke relaties, samenwerking, betrokkenheid en kennisdeling een hoogwaardige meerwaarde geven aan de vastgoedsector.

Sociëteit Vastgoed bouwt aan een sector waarin het thema “impact en innovatie in de vastgoedbranche” centraal staat. Sociëteit Vastgoed richt zich op één gezamenlijk geformuleerd belang, namelijk om kennis, samenwerking, kwaliteit en innovatie in de vastgoedsector samen te brengen, waardoor de sector zich continu verbeterd.

Sociëteit Vastgoed creëert een multilaterale vertrouwensbasis tussen de verschillende vastgoeddisciplines. De beste innovaties komen voort uit gezamenlijke leerprocessen, waarbij de Sociëteit Vastgoed de juiste sectordeelnemers bij elkaar brengt.

De diverse netwerken van specialisten, verenigd in één sterk gezamenlijk Sociëteit Vastgoed platform, vormen samen telkens opnieuw de combinatie om de sector met oplossingen, innovatieve ideeën, en nieuwe uitdagingen te confronteren en te ondersteunen.

De rol van de ambassadeurs en de Raad van Inspiratie

De ambassadeurs vormen samen de Raad van Inspiratie en adviseren de Founder, de medewerkers van Sociëteit Vastgoed en daar waar noodzakelijk andere members bij besluitvorming, strategie en invulling van de doelstellingen.

De Raad van Inspiratie komt hiertoe minimaal 2 maal per jaar samen om de voortgang en de strategie te bespreken, en te bepalen waar verbeter- en optimalisatiemogelijkheden zijn. De Founder, verantwoordelijk voor de initiële bepaling van visie en strategische doelstellingen van de Sociëteit Vastgoed, leidt de vergadering, bewaakt het beleidsproces en stuurt bij, daar waar voorgestelde acties indruisen tegen de oorspronkelijke doelstellingen van de Sociëteit Vastgoed. De vergadering heeft tevens ten doel de mogelijkheden te bespreken die de ambassadeurs hebben om de stichting te ondersteunen met hun kennis en netwerk. Men committeert zich om de actielijst uit te voeren en op te volgen.

Bij tussentijdse vragen en mogelijkheden over groei, optimalisatie, innovatie en professionalisering is er op regelmatige basis contact tussen de ambassadeurs en de Founder door middel van telefonisch of persoonlijk contact.

Naast hun actieve deelname in de Raad van Inspiratie trachten de ambassadeurs met regelmaat deel te nemen aan de bijeenkomsten van Sociëteit Vastgoed en nodigen daar hun relaties ook voor uit. 

Een belangrijke rol is voor de ambassadeurs weggelegd met betrekking tot het ondersteunen en intensiveren van de community en netwerken, bijvoorbeeld door geschikte locaties voor bijeenkomsten te vinden, presentaties te geven, en relaties te adviseren zich bij de Sociëteit Vastgoed aan te sluiten als member of als sponsor/vriend. Dat betekent dat, naast hun actieve deelname in de Raad van Inspiratie,  de ambassadeurs zullen trachten met regelmaat deel te nemen aan de bijeenkomsten van Sociëteit Vastgoed en eventueel hun relaties daar ook voor uit te nodigen. Bij verhindering zijn de ambassadeurs steeds in de gelegenheid een MT of directielid uit hun eigen organisatie deel te laten nemen.

De functie van ambassadeur/ lid Raad van inspiratie zal steeds voor een periode van 5 jaren in goed wederzijds overleg worden ingevuld. Na ommekomst van deze periode kan de ambassadeur besluiten nog 5 jaar onderdeel te blijven van de Raad van Inspiratie, of aan te sluiten bij een van de expertteams van Sociëteit Vastgoed.

Kerncompetenties van de ambassadeur/Lid van de Raad van Inspiratie

Kort samengevat is de ambassadeur een vastgoedprofessional die:

 • beschikt over een relevant netwerk dat bij zijn specialisme hoort;
 • vanuit zijn professionele netwerk en specialisme kennisdeling en innovatie voor de vastgoedbranche inbrengt;
 • de Sociëteit Vastgoed gevraagd en ongevraagd adviseert over organisatie, uitvoering en strategische doelstellingen,  de Sociëteit Vastgoed en haar community en netwerken;
 • een actieve rol vervult bij bijeenkomsten en andere activiteiten die tot het specialisme van de ambassadeur behoort;
 • naar de buitenwereld de Sociëteit Vastgoed vertegenwoordigt door onder andere een actieve bijdrage aan de naam en faam van de Sociëteit Vastgoed te leveren via bijvoorbeeld social media (o.a. LinkedIn profiel) en het voeren van de MSV-registratie.

Impact maken, dat vormt het hart van onze stichting.

Door ambitieuze professionals persoonlijk te verbinden vanuit de behoefte aan optimalisatie, stimuleren wij begrip en resultaat:  Concreet bijdragen aan een gezonde, gelukkige en groene wereld. Ons DNA om tot het uiterste te gaan verbindt zich optimaal met de ontwikkelende vastgoedsector.

Grenzen verleggen, nieuwe standaarden realiseren en groeien door delen. Beschikbaar maken van netwerk, kennis en business. Impactvolle innovaties realiseren, progressie begeleiden, maatschappelijke baten creëren: succes en impact samenbrengen. Loyaliteit effectueren, samenwerking initiëren, door vertrouwen en kansen te voeden.

Energiek en enthousiast samen het positieve verschil maken: Onze invulling voor een zinvol bestaan.

Onze ambassadeurs en Raad van Inspiratie dragen onze doelstellingen en kernwaarden uit in hun deelname, kennisdeling, samenwerking en het concreet en daadwerkelijk effectief en concreet ondersteunen van de stichting Sociëteit Vastgoed en de Sociëteit Vastgoed Academy.