Helft ambitie nieuwbouw woningen bedreigd door tekort publieke gelden

Helft ambitie nieuwbouw woningen bedreigd door tekort publieke gelden

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op vastgoedmarkt.

Van de 900.000 nieuwe woningen die het Rijk versneld gerealiseerd wil zien tot 2030, staat meer dan de helft op de helling. Dit blijkt uit onderzoek door bureau Rebel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten uitvoeren. 

In een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de aanpak van de woningnood heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zowel goed als slecht nieuws. Onder meer door de woningbouwimpuls, die in twee tranches werd verstrekt, zullen er de komende jaren versneld 65.000 betaalbare woningen op tal van locaties door het het land bij komen. Daarnaast werden woondeals gesloten voor zes stedelijke centra in ons land en werden veertien grootschalige ontwikkellocaties aangewezen. Op deze locaties moeten tot 2030 zo’n 210.000 nieuwe woningen worden gebouwd om er in de tien jaar daarna nog eens een schep van 230.000 stuks nieuwbouw bovenop te doen.

Meer harde plannen

Deze, en andere inspanningen, lijken zich uit te betalen. Het afgelopen half jaar is er plancapaciteit toegevoegd voor 140.000 woningen tot 2030. Voor de periode tot 2030 (negen jaar) betekent dit een totale plancapaciteit voor 961.300 te bouwen nieuwe woningen. Volgens de nieuwe inventarisatie zijn er plannen voor gemiddeld 107.000 woningen per jaar voor de periode tot 2025.

Voor de langere termijn tot 2030 zitten er voor 426.000 woningen in plannen. Dat zijn er gemiddeld 85.200 per jaar, een toename ten opzichte van de 66.000 per jaar in de vorige meting. In totaal zijn er van de 961.300 woningen in plannen voor de periode tot 2030, 335.000 ‘hard’ (35 procent).

Voor de korte termijn tot 2025 zijn er 257.200 woningen in harde plannen. Dat zijn gemiddeld 64.300 harde plannen per jaar. Dit aantal is hoger dan in de vorige meting. Ook voor de langere termijn is er volgende de minister een toename van het aantal harde plannen.

De 14 grootschalige ontwikkellocaties:

  • Metropoolregio Amsterdam (Havenstad, MRA West, MRA Oost)
  • Zuidelijke Randstad (Rotterdam Oostflank, Den Haag CID, Oude Lijn Leiden-Dordrecht)
  • Regio Utrecht (Utrecht Zuidwest)
  • Stedelijk Gebied Eindhoven (Eindhoven Knoop XL)
  • Brabantse Stedenrij (nader te bepalen)
  • Gemeente Groningen (Suikerunieterrein, Eemskanaalzone)
  • Regio Arnhem/Nijmegen (Nijmegen Kanaalzone, Stationsgebied)
  • Zwolle (Spoorzone)

Onrendabele top

Tot zover het goede nieuws. In dezelfde Kamerbrief constateert de minister namelijk ook dat er veel projecten zijn waar de publieke kosten de opbrengsten overtreffen. Deze projectenvallen buiten de veertien grootschalige woningbouwgebieden en de herstructurering van bestaande woonwijken. Als deze projecten door het tekort niet door kunnen gaan, dreigt de doelstelling om tot 2030 ruim 900.000 woningen bij te bouwen bij lange na niet te worden gehaald.

‘De keuzes die gemaakt worden ten aanzien van betaalbaarheid, leefbaarheid en infrastructuur bepalen de omvang van de onrendabele top’, aldus Ollongren. ‘Het is aan het nieuwe kabinet om te beslissen in welke mate wordt geïnvesteerd en hoe de inzet van het Rijk, medeoverheden, corporaties en marktpartijen eruit moet komen te zien.’

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen