Leiderschap in een veranderende vastgoedsector
22 april 2023 

Leiderschap in een veranderende vastgoedsector

Het is vrijdagmorgen, en ik ben blij verheugd over het enthousiasme van de genodigden voor de mastermind sessie die wij op 30 mei bij Cegeka organiseren voor directie en board in de sector.

Vaders en leiders

Ik start met het maken van mijn presentatie, want ik ga met trots de introductie en afsluiting doen van deze mastermindsessie. Ondertussen bedenk dat de eerste vorm van leiderschap bij mij al heel jong duidelijk werd.

Mijn beide vaders waren namelijk beiden directie- en boardmembers, allebei importeurs van internationale (Japanse) automobielmerken in Nederland. Beiden gehuwd met mijn moeder, om de beurt uiteraard, en beiden gaven zij mij een eerste inzage in de wijze waarop zij invulling gaven aan autoritair en alleen-heersend leiderschap.

Mijn letterlijke kennismaking met hiërarchisch leiderschap die zich uitte in opdrachten waarop maar één antwoord mogelijk was ("Ja papa"), gesprekken waarin zij achter hun bureau zaten, en ik ervoor zat, en alleen mocht luisteren. Tegenspreken was niet toegestaan. Hun wil was wet en iedereen vond dat destijds heel vanzelfsprekend. Als zij spraken was je stil, als zij je iets vroegen deed je dat en als zij opstonden, stond je ook op, uit respect.

Absolute leiders en bazen, hun wil was wet. Er was weinig of geen ruimte voor overleg of eigen inbreng, zij spraken uitsluitend met andere bestuurders, directieleden of board members en namen hun besluiten op basis van regie en eigen visie.

In het gezin waarin ik opgroeide, betekende dit dat alles volgens deze regel uitgevoerd werd: ”Wat papa maar wil”. In de 70, 80 en zelfs nog 90er jaren van de vorige eeuw was dit leiderschap volstrekt gewoon. In de serie Succession herken ik direct de despotische wijze van macht uitoefenen en regeren. En daarna kon ik er jarenlang goed mee omgaan bij de destijds grootste beheerder, omdat ik deze wijze van besturen zo goed kende.

Ik verdiende mijn eerste contactlenzen door vakantiewerk op het kantoor van mijn vader in Amsterdam, en merkte daar voor het eerst de enorme verschillen, voordelen en privileges tussen directie, management en de overige honderden medewerkers. Tijdens de lunch gezellig en spontaan aanschuiven aan de directietafel voor een broodje was ongehoord! Een kantoor binnenlopen waar de directie zetelt, niet toegestaan. En op een directielid afstappen en een gesprek aangaan zonder introductie, niet gewenst. Een directielid bellen om te vragen wat je niet duidelijk was, reden tot een stevige reprimande.

Ander tijdperk

Inmiddels zijn we in een totaal ander tijdperk beland. We focussen nu op dienend leiderschap, met een sterke samenwerkende toekomstvisie. We geven invulling aan de vraag welke persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en inzichten leiders van nu nodig hebben om de toekomstige uitdagingen in de vastgoedsector aan te gaan. Alles is in transitie, en de vastgoedsector ziet waarde creaties veranderen in waarde bepalingen.  Het stevige verkregen rendement stopte lange tijd de noodzaak tot innoveren. Uiteraard was er af en toe een terugval, maar de vraag naar vastgoed steeg voortdurend, en bleef stijgen. De prijzen ontwikkelden zich positief, beleggen was een enorme waarde ontwikkeling en de waarde van de objecten bleven de groeicurve voeden.

Er is inmiddels wel een en ander veranderd.

Niet alleen door de actuele economie maar ook door de digitale samenleving, een andere visie op de toekomst, het belang van verduurzamen en de betrokkenheid met hoe de afgelopen en huidige crisis én hetgeen zich ontwikkelt. Er wordt anders gewerkt, anders beslist, anders gedeeld en ook anders beleefd.

Impact

Het geven van invulling aan leiderschap in deze veranderde vastgoedsector kan een uitdagende taak zijn, zeker wanneer de focus ligt op het realiseren van positieve en sociale impact. Om dit te bewerkstellingen wordt de transitie gevoed en dit ervaren we omdat het ook in leiderschap tot uiting komt.

Een bestuurder geeft een totaal andere invulling aan leiderschap dan een service gerichte leider. Het blijkt dan ook van belang te zijn een aantal details te adopteren om leiderschap op een dienende en stimulerende wijze invulling te geven, teneinde de doelstellingen invulling te realiseren.

Het lijkt logisch maar het is goed hier samen nog even naar te kijken:

  1. Blijf steeds op de hoogte van de veranderingen: Veranderingen in de vastgoedsector vinden snel plaats, iedere dag zijn er nieuwe trends, nieuwsontwikkelingen, technologieën en bepalingen te melden. Het is essentieel om hiervan op de hoogte te zijn.
  2. Stel duidelijke doelen en deel deze met jouw team: Het is belangrijk om duidelijke doelen te delen met jouw team en de organisatie. De doelen dienen niet alleen gericht te zijn op financiële resultaten, maar vooral op het behouden of uitbouwen van de klanttevredenheid en het bieden van intrinsieke waarde aan de teams.
  3. Bied ondersteuning en training: Om succesvol te zijn in een veranderde vastgoedsector, is het van belang dat medewerkers nieuwe vaardigheden leren en inzichten krijgen in gerelateerde praktijkvoorbeelden. Een toekomstgerichte leider zorgt voor deze ondersteuning en stimulans. Hij of zij support deze behoefte aan groei en nieuwe vaardigheden.
  4. Stimuleer innovatie: Innovatie is van cruciaal belang in een veranderde vastgoedsector. Een goede leider moedigt zijn medewerkers aan om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen om de organisatie vooruit te helpen. Nieuwsgierigheid wordt beloond!
  5. Houd de communicatielijnen open: Communicatie is belangrijk in iedere organisatie, dus zeer zeker in een veranderde vastgoedsector. De leider neemt de verantwoordelijkheid om een open communicatie te stimuleren door hier het voorbeeld in te zijn naar en tussen de medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Innovatie

Daarnaast zal er blijvende aandacht zijn voor innovatie. Geen eenvoudige opgave, want juist innovatie en wendbaarheid geven de uitdagingen aan waar we mee dealen. Niet alleen startups, maar ook corporate organisaties geven steeds effectiever en breder invulling aan circulariteit en verduurzamen, en ook woningcorporaties versterken hun slagkracht door energieneutraal te transformeren.

Waarde creatie

De waarde creatie is alom merkbaar en zichtbaar, en op deze wijze geven we elkaar de noodzaak door om impact te creëren. Het DNA van een organisatie, en de cultuur stimulans tot teambuilding zijn belangrijke aspecten waar de leider een enorme rol in speelt, door de beslissingen die hij of zij maakt, uit te voeren. Dat is niet veranderd door de eeuwen heen, de leider heeft een enorme sleutelrol in de organisatie en de toekomst ervan.

Deze rol krijgt de beste invulling als de medewerkers erkenning en waardering ontvangen, en wanneer er veiligheid wordt gerealiseerd. Dit wordt ingevuld wanneer er een omgeving wordt gerealiseerd waarin mensen durven te experimenteren, zich uit kunnen spreken en naar voren durven komen, omdat het vertrouwen gedeeld en uitgesproken is.

Juist door deze zelfstandigheid wordt betrokkenheid gestimuleerd en een verbinding geconcretiseerd met de organisatie en de andere teamleden. Het helpt natuurlijk enorm wanneer een team is opgebouwd en samengesteld uit multidisciplinaire medewerkers, waarbij alle expertise aanwezig is. Dit verhoogt in hoge mate de performance. Zo ook de invulling van meer diversiteit en inclusiviteit, omdat dat invulling geeft om ook andere zienswijzen te adopteren en toe te passen.

Ketensamenwerking

De vastgoedsector is een ketensamenwerking, alles is met elkaar verbonden. Er zijn veel belangen die daarbij gediend worden. Om impact te realiseren en innovatie te voeden is samenwerking dus essentieel.

Contact in plaats van contract

Meer de focus op contact in plaats van op contract. Een van de belangrijkste redenen dat wij bij Sociëteit Vastgoed sturen op zakelijke vriendschappen en het realiseren van een zakelijke familie. Met degenen die je graag mag en vertrouwt, daar wil je zaken mee doen, en er is bereidheid hier invulling aan te geven. Er is structuur en de gemeenschappelijke doelstellingen zijn helder.

Vanuit die perceptie geven wij, in samenwerking met de experts met bijzonder veel genoegen invulling aan teamwork, kennismeetings en mastermindsessies. Zo kunnen wij met elkaar een concrete visie op de toekomst ontwikkelen die uitvoerbaar is.

Daarmee maak ook ik mijn dromen waar, om de sector optimaal te versterken en de mensen te stimuleren de beste versie van zichzelf te zijn. Omdat wij hebben geleerd dat voor een innoverende sector, waar wij met elkaar impact willen creëren, visie en leiderschap een waardevolle basis zijn.

Management optimalisatie

Dat voeren we ook uit bij mijn nieuwe tak van service bieden aan de sector, ClaudiavanHaeften Consulting, waar wij management begeleiden naar directieposities en invulling geven aan een vol, rijk en waardevol succesvol leven.

Wil je hier verder met me over spreken of een afspraak maken? Ons team staat voor je klaar!

Claudia van Haeften MBA MSV
Founder Sociëteit Vastgoed & Co.

info@claudiavanhaeften.eu
info@societeitvastgoed.eu

www.claudiavanhaeften.eu
www.societeitvastgoed.eu

Deelnemen aan de meeting op 30 mei 2023? Stuur ons dan een mail op info@societeitvastgoed.eu

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen