Minister De Jonge: ‘Geen blaam voor notariaat bij verkoop sociale huurwoningen’
10 september 2023 

Minister De Jonge: ‘Geen blaam voor notariaat bij verkoop sociale huurwoningen’

Dit artikel werd eerder geplaatst op Advocatie.nl

Het notariaat heeft geen regels opgerekt tijdens de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporatie Vivare en een belegger. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft dit verklaard in zijn reactie op Kamervragen.

Het gaat om zeshonderd sociale huurwoningen die door Vivare verkocht werden en vijfhonderd die door een belegger van de hand gedaan werden. In zijn reactie verwijst De Jonge ook naar een artikel dat eerder in De Groene Amsterdammer gepubliceerd werd. Dit artikel was de aanleiding voor de Kamervragen, en bracht een voormalige notaris in verband met verdachte activiteiten. De minister dwingt De Groene Amsterdammer nu tot rectificatie.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat toezicht houdt op notariële zaken, hebben geen aanwijzingen gevonden dat de notariële regels werden geschonden tijdens de verkoop van deze woningen. Minister De Jonge verklaarde in zijn schriftelijke reactie op de vragen van Sandra Beckerman (SP): “De regels zoals deze gelden voor het notariaat vloeien voort uit de Wet op het notarisambt (Wna) en hierop gebaseerde wet- en regelgeving. Het BFT houdt onverkort toezicht op naleving van deze regels. Voor het notariaat heeft de afgelopen jaren juist verdergaande regulering plaatsgevonden.”

Minister De Jonge benadrukte dat gevallen waarin notarissen de beroepsethiek negeren zeer zeldzaam zijn, zoals gesuggereerd werd in het artikel van De Groene Amsterdammer. Hij verklaarde: “Naar de ervaring van het BFT is de situatie dat een notaris de beroepsregels naast zich neerlegt zeer uitzonderlijk. Indien dit al voorkomt, dan treedt het BFT daar uiteraard hard tegen op.” Daarnaast merkte de minister op dat de auteur van het artikel gedwongen werd om de inhoud te rectificeren door een gerechtelijke uitspraak, omdat er speculatieve standpunten werden ingenomen zonder enig bewijs om deze te onderbouwen.

Lees hier de volledige reactie van minister De Jonge

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen