Privacyverklaring Stichting Sociëteit Vastgoed

Privacyverklaring Stichting Sociëteit Vastgoed

Stichting Sociëteit Vastgoed  (Hierna te noemen ''SSV''; ''wij''), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze gasten, members, partners & websitebezoekers (''jij'').

Onze diensten bestaan uit het leveren van kennis, netwerk, educatie en online en het organiseren van online & offline meetings waarmee onze members hun professionele carrière kunnen versterken. Daarbij leveren wij cursussen die kosteloos te downloaden en te volgen zijn voor members en partners en professionale opleidingen die live onderwezen worden. 

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in het kader van deze diensten.

SSV acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden jou aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://societeitvastgoed.eu 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 1 oktober 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Als jij gebruik maakt van de kennisdeling, website en gerelateerde Diensten die SSV aanbiedt, dan kan jij jouw persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer jij gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Afbeeldingen waarmee jij kunt worden geïdentificeerd;
 • Andere informatie die jij vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen SSV en andere gasten en bezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die jij ten allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze bezoekers gedurende 12 maanden.

Jouw rechten

Jij hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als jij dat wilt, kan jij direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we jou een kopie bezorgen van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als jij gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kan jij contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Jij hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als jij wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kan jij ons op ieder moment informeren. Jij kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht jij niet tevreden zijn met het antwoord dat jij ontvangt, dan kan jij jouw klacht aan ons voorleggen.

Delen met anderen

We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Om jou de betaalmethodes aan te kunnen bieden, dienen we persoonsgegevens van jou aan Mollie of Klarna over te dragen. Dat gebeurt alleen wanneer jij kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of jij gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van jouw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke. Jouw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten van SSV te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 

Cookies

Wij willen jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als jij van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer jij ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 


Jij kan je afmelden voor cookies door Jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

Websites en Diensten van derden

Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van Online cursussen en Offline trainingen waarmee onze members hun eigen professionele carrière kunnen laten excelleren. Onze members bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als jij vragen hebt over informatie die onze members op of via hun website verzamelen, dan kan jij contact opnemen met deze organisatie. Onze members bepalen welke andere diensten ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren jou om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


Contactinformatie
Stichting Sociëteit Vastgoed
Lindenhoeveweg 7
1096 D Amsterdam
info@societeitvastgoed.eu
+31(0)26 472 05 01
KvK nummer: 69027129
Nederland
Tweede adres
Sociëteit Vastgoed Academy B.V.
Utrechtseweg 249
6812 AE Arnhem
info@societeitvastgoed.eu
+31(0)26 472 05 01