Rendement van Verduurzamen

We kijken terug op een inspirerende en bijzonder energieke ochtend bij ING Real Estate Finance vanmorgen, waarbij hosts Jan van der Doelen ING Sector BankingSophie Kraaijeveld ING Sector Banking en Samuel Schulze het mogelijk maakten waardevolle kennis en informatie met elkaar te delen.

Zo deelde Jip van Grinsven van Alba Concepts onder andere:"Betrouwbare informatie over de financiële restwaarde kan nagenoeg de gehele (bouw)kolom meer zekerheid bieden om businessmodellen te veranderen, nieuwe service- en verdienmodellen op te zetten of zelfs partijen te stimuleren om andere posities in de kolom in te nemen. Het inzichtelijk maken van financiële restwaarde heeft daarmee een positief effect op het haalbaar maken van circulaire business cases en stimuleert op deze manier een circulaire maakindustrie en (bouw)economie."

"Door klimaatverandering neemt de kans op fysieke woningschade toe. Het herstellen en voorkomen van schade, of het beperken van overlast als gevolg hiervan, verhoogt de verwachte kosten van woningbezit."

En tijdens de paneldiscussie olv Claudia L. van Haeften MBA MSV ontstonden waardevolle discussies naar aanleiding van de stellingen van Rutger Schuur, Jaap Rhijn, Jan van der Doelen ING Sector BankingPaul Wessels en Richard Pietersen MSc MRE MSc MRICS REV RT CIS HypZert MLV:

- Leggen we de verduurzamingen bij de financiers?
- De rol van taxaties bij financieringen?
- Banken moeten nog beter hun best doen om (vastgoed)ondernemers te stimuleren te verduurzamen.
- In plaats van minder afval genereert de bouwsector meer afval.
- Zonder data gedreven dienstverlening halen we Parijs niet.
- Wetgeving en vastgoedfinanciers doorbreken de split incentive.
- ESG-informatie moet objectief worden beoordeeld tbv waardering of om aan regelgeving te voldoen, maar de capaciteit ontbreekt nog.
- Taxateurs houden integraal rekening met duurzaamheid bij het taxeren van gebouwen, indien is aangetoond dat marktpartijen een hogere prijs betalen voor vastgoed om deze reden.
- Investeren in duurzaamheid zorgt op het moment van investeren veelal voor een lager rendement, vanwege de hoge “cash out” en een in verhouding lagere prijsstijging van het vastgoed.

Een bijzonder waardevolle sessie, want verduurzamen kunnen we alleen samen en door de dots te connecten, iedere laag van de sector is hierbij van belang zodat ieder vanuit eigen expertise en kennis, invulling kan geven aan de benodigde handvatten, en we niet langer vanuit de silo's maar met gemeenschappelijk belang hier invulling aan geven, met data, informatie, regelgeving en gedragen eigenaarschap.

* Meer weten over expertteam Cartouche? Lees verder https://lnkd.in/eKP6ypt
* Je aanmelden voor de volgende sessie verduurzamen? https://lnkd.in/eEeVsb8b

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen