Waardebepaling, Afvalmanagement en Verduurzaming
26 oktober 2023 
in Milieu

Waardebepaling, Afvalmanagement en Verduurzaming

Een Revolutionaire Aanpak in Vastgoed:

Als vastgoedprofessional ben je je ongetwijfeld bewust van de uitdagingen die de sector op dit moment kent. We staan op een kritiek kruispunt; de vastgoedsector heeft de unieke mogelijkheid om een cruciale rol te spelen in de richting van een meer duurzame en veerkrachtige toekomst. Laat ons eens dieper duiken in de wereld van waardebepaling, afvalverwerking en verduurzaming.

Klimaatverandering en de Rol van de Vastgoedsector

De afgelopen jaren hebben diverse bedrijven stappen ondernomen om hun operationele kosten te verlagen en tegelijkertijd hun milieu-impact te minimaliseren. Hierbij vormt het streven naar emissievrije uitstoot tegen 2050, zoals voorgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs, een onontkoombare mijlpaal. Echter, het bereiken van deze ambitie begint met een gedegen aanpak van zowel Scope 1 als Scope 2 emissies – directe en indirecte uitstoot voortkomend uit zakelijke activiteiten.

Het Speelveld van Waardebepaling: BREEAM en GRESB

BREEAM en GRESB zijn toonaangevende benchmarks in de vastgoedsector. Deze certificeringen stellen de sector in staat om de duurzaamheidsprestaties van panden en locaties objectief te beoordelen en te vergelijken. De marktspecialisten, met BREEAM-NL Expert In-Use certificaat, zijn perfect uitgerust om de huidige duurzaamheidsstatus van vastgoed te evalueren en adviseren over optimalisaties met betrekking tot afvalmanagement.

Afvalmanagement als Katalysator voor Verduurzaming

Afvalverwerking is onlosmakelijk verbonden met verduurzaming. Met behulp van de diepgaande afvalstoffenrapportages van MSN, die in lijn zijn met BREEAM en GRESB normen, bieden zij gedetailleerde inzichten in de huidige afvalproductie en identificeren zij mogelijkheden voor verbetering. Niet alleen helpt dit in het verhogen van BREEAM-creditscores, maar het plaatst ook duurzaamheid centraal in de bedrijfsstrategie.

Duurzaam Ondernemen met ESG

Duurzaamheid is dan ook niet alleen een milieukwestie; het raakt ook aan sociale en bestuurlijke aspecten, samengevat als ESG (Environmental, Social en Governance). Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen milieubewustzijn, het welzijn van medewerkers en het behalen van zakelijk succes. 

De aanpak van MSN is erop gericht om een harmonie te creëren tussen deze drie pilaren en tegelijkertijd nieuwe marktopportuniteiten te identificeren die bijdragen aan mens, maatschappij en milieu. Wij vertellen je hier in december graag meer over!

Conclusie

In een tijdperk waarin duurzaamheid centraal staat, biedt de vastgoedsector een gouden kans om een positief verschil te maken. Of je nu een vastgoedprofessional bent of een organisatie die haar voetafdruk wil minimaliseren, een holistische benadering van waardebepaling, afvalmanagement en verduurzaming kan de weg naar de toekomst vormgeven.

Nieuwsgierig geworden? 

Neem deel aan onze informatiesessie en verdiep je verder in deze fascinerende en cruciale aspecten van het moderne vastgoedlandschap!

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen