De inzet van data en de focus op People, Planet & Performance
30 oktober 2020 

De inzet van data en de focus op People, Planet & Performance

Bewoners beter bedienen met behulp van data-analyse. De digitalisering van de samenleving biedt een enorme kans om bewonersbelangen beter te bedienen op basis van data-inzichten. Het gaat daarbij niet alleen om de market intelligence, maar juist ook de toepassing van het data-gebruik. Wouter Terhorst, Head of Asset Management Residential bij CBRE Global Investors legt uit hoe zij data inzetten om drie belangrijke doelstellingen te realiseren, gericht op People, Planet & Performance.

People: bewoners beter bedienen

CBRE Global Investors maakt gebruik van een platform dat big data transformeert naar gerichte analyses in overzichtelijke realtime dashboards. Deze dashboards geven de multidisciplinaire teams gerichte en accurate informatie, op portefeuille-, gebouw- en zelfs op appartementniveau. En dat zijn er in Nederland inmiddels bijna 10.000.

Wouter: “Het viel ons op dat er in de sector veel beter moet worden geluisterd naar de bewoner. Bij keuzes zoals voorkeuren aangaande woningindeling, het vaststellen van huurniveaus of het aanbieden van bijvoorbeeld zonnepanelen of shared mobility, helpen data-inzichten enorm. In de dashboards staat – uiteraard AVG-proof – informatie over voorzieningen in de buurt, maar ook profielen van de mensen die er wonen zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling etc. Voor ons is dit van grote waarde want je kunt de bewoners in je gebouwen past echt goed bedienen als je weet wie dat zijn en welke behoeften zij hebben op het gebied van wonen en alles wat daarbij komt kijken.”

Het viel ons op dat er in de sector veel beter moet worden geluisterd naar de bewoner

Een aantal partijen weten deze inzichten van huidige en toekomstige behoeftes van bewoners goed te vertalen. Techbedrijven zoals Google zijn inspirerende voorbeelden als het gaat om het gebruik van data ten behoeve van de gebruiker. Door de toename in thuiswerken ziet CBRE Global Investors bijvoorbeeld dat bepaalde indelingen van appartementen populairder worden.

“Ook zien we vanuit de data dat in grote steden singles steeds vaker een woning – en daarmee de kosten – delen. Hierdoor voorzien we nieuwe woningen steeds vaker van gelijkwaardige slaapkamers. Bij gebouwen met veel millennials zien we meer behoefte aan gebruik dan aan eigen bezit. Ze zitten niet zo te wachten op een eigen auto hoewel ze het gebruik ervan wel weer belangrijk vinden. Dat betekent dat nieuwbouwprojecten voor deze doelgroep minder parkeerplaatsen of een kleinere parkeergarage kunnen hebben als er maar wel toegang is tot mobiliteit met bijvoorbeeld deelauto’s.”

Hebben bewoners meer behoefte aan service? Dan krijgt een complex een facilitaire community manager, die pakketjes aanneemt maar die desgewenst ook tijdens vakantie de planten water geeft. Zijn er juist meer oudere bewoners in een gebouw? Dan komen er ontmoetingsplekken of bijvoorbeeld boxen in de hal voor het bezorgen van boodschappen en maaltijden.

“Als wij bepaalde services toevoegen aan onze woningcomplexen, zien wij via de dashboards heel snel of iets werkt of niet en of we bepaalde services ook kunnen gaan bieden aan bewoners in gebouwen met vergelijkbare profielen. Hiervoor werken we met vaste partners op basis van een langetermijnvisie. Het is belangrijk dat onze partners schaalbare proposities voor onze bewoners hebben, open-minded zijn en de data volledig willen delen. De data-analisten binnen ons woningteam combineren deze verschillende data om zo steeds beter te worden in het aanbieden van de juiste woningen met de juiste services.”

Community app

Planet: duurzame woningen

Niet alleen people, maar ook planet vormt een belangrijk onderdeel van de strategie van CBRE Global Investors. Dagelijks werkt het ESG-team van CBRE Global Investors aan het verder verduurzamen van de wooncomplexen waarin het bedrijf investeert. De pensioenfondsen waarvoor wordt opgetreden, stimuleren hen om met de voeten in de modder, gebaseerd op data, baanbrekend op te treden. Zij hechten veel waarde aan de energietransitie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid op lange termijn. Hierin zijn twee aspecten van groot belang: de CO2-uitstoot van gebouwen verlagen én duurzaam management op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Een grote verandering is dat we onze portefeuille met behulp van data op verschillende aggregatieniveaus kunnen managen

Wouter: “We worden steeds beter in het inzichtelijk maken van het energieverbruik en de afvalstromen in onze complexen. Alleen op basis van harde data en door het delen van deze data-inzichten met de bewoners kunnen we sturen op verduurzaming. Deze data is noodzakelijk om duurzaamheidsmaatregelen te kunnen doorrekenen en bewoners bewust te maken van energiegebruik, energiekosten en de impact die zij hebben op het milieu. Bij het project Hooghe Hoed in Ede helpen we bewoners met een dashboard om hun totale energieverbruik in een handige app te volgen, afgezet tegen het gemiddelde verbruik van dat gebouw. Door gamification krijgt de bewoner met het laagste verbruik e-coins, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor een deelauto of een kopje koffie bij een lokale horecapartij. Het verduurzamen en het meten van energiegebruik doen we samen met een energieadviseur wiens data we ook weer inladen in het data dashboard, zodat we een integraal beeld krijgen van de mate waarin we succesvol zijn met onze doelen. En natuurlijk zien we het als onze verantwoordelijkheid om onze bewoners zo goed mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door afvalscheiding zo makkelijk mogelijk te maken.”

Dashboard

Performance: blijven verbeteren

Als laatste gebruikt CBRE Global Investors data om de performance van de portefeuille te verbeteren. Wouter: “Een grote verandering is dat we onze portefeuille met behulp van data op verschillende aggregatieniveaus – waaronder ook microniveau – kunnen managen. Zodra een bewoner de huur opzegt wordt de betreffende woning in ons team-dashboard oranje. Met een paar klikken zien we alle huurtransacties in de omgeving van de afgelopen 12 maanden. Het algoritme laat ons de meest logische doelgroepen en het te verwachten haalbare huurniveau zien, voor die betreffende woning. Hiermee kunnen we onze propositie heel scherp en doelgroepgericht pitchen via social media. In het verleden zetten we één keer per jaar voor het hele gebouw de markthuren vast bij mutatie op basis van een traditionele rolverdeling vastgoedmanager – assetmanager. Nu beschikt het gezamenlijke team op microniveau en per appartement over live informatie over de markt en de doelgroep. Dit alles resulteert uiteindelijk in minder leegstand en marktgerichte huurprijzen.”

Ook bij nieuwbouwprojecten kan de organisatie veel beter monitoren. “We zijn volledig weg van traditionele verhuur via een lokale traditionele makelaar. Bijna het hele traject verloopt digitaal, waarbij we ook sterk geloven in het menselijke contact op bepaalde momenten. Alle inzichten uit het verhuurproces vertalen we naar een Programma van Eisen – zetten we bijvoorbeeld juist wel of praktisch geen apparatuur in de keukens – en we verfijnen en optimaliseren ook pas later de prijsstelling van elke woning.”

Koploper in data

Dat het gebruik van data en data-analyses zijn vruchten afwerpt is duidelijk zichtbaar. De verduurzamingsmaatregelen resulteerde het afgelopen jaar in een reductie van circa 6% CO2 per vierkante meter, een gemiddeld A-label voor de gehele portefeuille en een stijging van de bewonerstevredenheid. “Het hogere rendement voor pensioenfondsen en outperformance is uiteindelijk een afgeleide van het bieden van een betere propositie aan de bewoners. Zo kunnen we het op alle vlakken net even beter doen en het verschil maken. Iedere dag werken we met data om onze doelstellingen op het gebied van People, Planet & Performance waar te maken. Dit doen we op basis van nieuwsgierigheid en gedrevenheid en door constant de analyses te verbeteren en nieuwe data toe te voegen.”

 

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op: Vastgoedmarkt

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen