Doorstroming op de woningmarkt

Na een warme zomer starten wij als stichting Sociëteit Vastgoed met het vervolg van de waardevolle kennissessies van de diverse expertteams.

In 2021 zijn wij actief begonnen met het samenstellen van deze teams, toen onder de noemer Leaders of Growth.  Inmiddels hebben we de diverse assetklassen uit de sector qua diversiteit en expertise vertegenwoordigd in unieke en actieve teams. We spreken en ontmoeten elkaar inmiddels elke 6 weken om actualiteiten in de sector af te stemmen en tegen het licht te houden,  en de mogelijke oplossingen hiervoor te stimuleren.

Groei en ontwikkeling

De teams zijn het afgelopen jaar, onder kundige begeleiding van hun voorzitters verder ontwikkeld en gegroeid en optimaal samengesteld.. Het is nu tijd voor een overlapping door de optimaliserende samenwerking met elkaar te gaan effectueren. Zo is bijvoorbeeld de expertise van de professionals binnen het duurzaamheids- en circulariteitsteam Cartouche van groot belang voor alle andere teams. Vandaar dat wij nu reeds actief zijn met het opzetten van een serie meetings en kennistafels omtrent de financiering van de verduurzaming.

Aanstaande maandag zal het expertteam Wonen, Atum, vervolgen, ditmaal bij Vesteda in Amsterdam. Na een serie meetings over de urgentie van de woningmarkt is in afstemming met de gemeente Amsterdam, naar aanleiding van het Masterplan Amsterdam-Zuidoost besproken nu in te gaan zoomen op de doorstroming in de woningmarkt.

Er is meer nodig dan nieuwbouw

Er is immers meer nodig dan alleen nieuwbouw. Hiervoor doen wij een oproep aan de deelnemende organisaties om hier met elkaar mee aan het werk te gaan.

Daarnaast spreken we over SEB, een belangrijke stichting die in het leven is geroepen door de ouders van de verongelukte jongen vanuit zijn studentenkamer. En tevens stemmen we af omtrent de Taskforce die invulling geeft aan de woningbouw of transformatie voor vluchtelingen. Bij een dergelijke invulling van discussies vragen we graag de voorzitter van het Zorgvastgoed en seniorenwoningen team Ron van Bloois Osiris erbij, en tevens de voorzitters van de Young Executives Chons., Jacco Klaassen en Thimo de Vries. Hun mening en inzichten zijn enorm waardevol om de scope te verbreden.

Voor de sector en voor elkaar

Zo effectueren wij met het netwerk en diens experts een vervolg en invulling van hetgeen wij concreet kunnen organiseren voor de sector, en voor elkaar. Met het logistieke expertteam Benoe onder leiding van Jan van den Hogen stemmen wij bijvoorbeeld in oktober aanstaande af met vertegenwoordigers van de regering, omtrent de actualiteiten en gewenste optimalisatie in deze sector.

Iedere assetklasse heeft zijn eigen problematiek en het blijkt echt een enorme winstfactor te zijn, hier met gelijkgestemde professionals over te spreken. 

Zo zal op 29 september het Retail expertteam Path met een aantal genodigden aanwezig zijn op een bijzonder Retail seminar op de Duke golfbaan waar nader wordt ingegaan op de wijzigingen in de steden door het veranderende Retail landschap.

Kortom, we zijn enorm actief aan het werk

Maandag starten we met de inmiddels populaire koffieochtend, om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een kopje koffie en een lekker taartje. Laagdrempelig maar kwalitatief.

Daarna rijden we van Veenendaal naar Amsterdam om verder te spreken over de woningmarkt, en de belangrijke doorstroming. Het is immers niemand ontgaan. Het woningtekort staat continue volop in de aandacht. Tal van groepen in de samenleving ondervinden dagelijks de problemen ervan.

Wij vinden het opmerkelijk dat oplossingen bijna altijd worden gezocht in nieuwbouw. Alle partijen lijken méér te willen bouwen. Meer bouwen is zeker hard nodig om het woningtekort aan te pakken. Echter, nieuwbouw kost tijd en bovendien spelen er allerlei praktische problemen. Denk bijvoorbeeld aan gebrek aan locaties, claims van andere functies op de schaarse ruimte, lange procedures, tekort aan personeel en materialen en belemmeringen door stikstof en PFAS. Om er maar een paar te noemen…

Het besef groeit

Het besef groeit steeds sterker dat alleen nieuwbouw onvoldoende is om het woningtekort op te lossen. Zeker op de korte termijn.

Daarom groeit de aandacht voor andere oplossingen, zoals het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Immers, de huidige nieuwbouw voegt jaarlijks slechts 1% van de woningvoorraad toe; terwijl 99% er al concreet staat. En die voorraad wordt vaak niet goed of optimaal benut. Daarbij worden bestaande woningen steeds extensiever bewoond. Er is ook veel veranderd. ‘We’ wonen inmiddels gemiddeld op 65m2, alleen of met zijn tweeën op locaties waar vroeger hele gezinnen met heel veel kinderen woonden. Kortom, we verwonen 24 maal zoveel ruimte als een eeuw geleden en in 40% van alle huizen woont maar één persoon. De vergrijzing zal daar nog een schepje bovenop doen.

Hoog tijd om daar met de professionals van het wonen team Atum over in gesprek te gaan, want wat kunnen wij concreet doen? Het is immers essentieel in gesprek te gaan hoe gemeenten, woningcorporaties, de Rijksoverheid en andere bouw- en vastgoedpartijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad op zowel korte als lange termijn kunnen stimuleren? We starten door af te stemmen hoe we het ‘Beter benutten van de bestaande woningbouw (BBBB)’ kunnen begeleiden.

Woningwinst

Zelfs met een bescheiden inzet is jaarlijks een ‘woningwinst’ te behalen van circa 15.000 tot mogelijk wel 25.000 tot 30.000 woningen per jaar. Woningen die niet nieuw gebouwd hoeven te worden! En bedenk dat deze woningen als het ware afgetrokken kunnen worden van de opgave om één miljoen nieuwe woningen te bouwen. Dat betekent een andere inzage in de opgave van 75.000 of zelfs 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Bedenk wat betekent dat circa 20-25% van de totale bouwopgave gerealiseerd kan worden binnen de bestaande woningvoorraad met dikwijls relatief eenvoudig in te zetten maatregelen. Uiteraard mits alle betrokken partijen hieraan meewerken.

En daar gaan we dan ook graag actief over in gesprek. We houden je graag op de hoogte,

Tot Sociëteit Vastgoed!

Warme groet,

Claudia van Haeften

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen