societeit vastgoed
Residentieel Vastgoed
Sociëteit Vastgoed
Residentieel Vastgoed
10/20/2023
2 min
0

Optimaliseren van de Nederlandse Woningmarkt: Strategieën voor Succes

10/20/2023
2 min
0

Tijdens een actieve kennistafel gingen wij als Sociëteit Vastgoed in gesprek met de kenners en voorzitters van zowel de particuliere beleggers, Vastgoedbelang, als van institutionele beleggers, IVBN. Tijdens een waardevol debat waarbij ook de input van de gasten van groot belang bleek, legden wij actief de focus op de mogelijkheden en invullingen voor een woningmarkt, die momenteel sterk onder druk staat.

Het was oprecht bijzonder prettig en vooruitstrevend om deze middag in gesprek te mogen gaan met Edward Touw, Heimstaden, Gertjan van der Baan, Vesteda, Hans Peter Fris, Fris Real People, Niek Verra, Verra Makelaars en de aanwezige gasten (zie gastenlijst).

Uitdagingen en tekorten

Het kan niemand zijn ontgaan, de Nederlandse woningmarkt staat voor een uitdagende periode, met een nijpend tekort aan woningen als een van de meest urgente vraagstukken. Tijdens de kennissessie verkenden we enkele cruciale punten in het licht van recente ontwikkelingen en de geleverde content, met een sterke nadruk op mogelijke oplossingen.

Strategische Interventies voor het Woningtekort

Het aanpakken van het woningtekort vraagt om een geïntegreerde benadering. Positieve samenwerking tussen alle belanghebbenden, waaronder institutionele en particuliere beleggers, verbonden in het netwerk, is van wezenlijk belang.

Innovatieve Benaderingen van Bestaande Voorraad

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad vormt een cruciaal onderdeel van de strategie. Een langetermijnvisie, waarin zowel financiële als maatschappelijke opbrengsten worden gerealiseerd, staat centraal. Beleggers tonen zich bereid te investeren in duurzaamheid mits passende stimulansen worden geboden.

Overheidsbeleid en Regulering

De overheid speelt een sleutelrol in het optimaliseren van het investeringsklimaat. Aanpassingen in grondprijzen en erfpachtconstructies kunnen de weg vrijmaken voor grootschalige verduurzamingsprojecten. Een kritische blik op de huidige regelgeving rond huurprijswijzigingen is geboden.

Samenwerking als Noodzaak tot Verandering

Een gemeenschappelijke inspanning is noodzakelijk om de vastgoedmarkt te transformeren. Beleggers, huurders en overheidsinstanties dienen elkaars belangen te beluisteren om te kunnen samenwerken aan innovatieve oplossingen. 

Toekomstgerichte Visie: Een Uitzicht op Mogelijkheden

Een toekomstgerichte visie op de Nederlandse woningmarkt omvat zowel een efficiënter gebruik van bestaande ruimten als strategische nieuwbouw. Het is van groot belang om de komende jaren de nadruk te leggen op zowel duurzaamheid als toegankelijkheid.

Met strategische interventies en een doelgerichte aanpak zijn nieuwe invulling voor de sector mogelijk. Positiviteit, samenwerking, genoegen nemen met minder rendement en een langetermijnvisie vormen de mogelijke pijlers van deze visionaire aanpak.

Nieuwbouw en Bestaande Bouw

Het creëren van een gezonde balans tussen nieuwbouw en bestaande bouw is hierbij cruciaal. Een doordachte strategie om zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk te bouwen is vereist. Deze aanpak realiseert niet alleen een groter aantal woningen, maar ook een efficiënter gebruik van bestaande ruimten, inclusief de transformatie van leegstand.

Verduurzaming van de Bestaande Voorraad

De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is een andere belangrijke uitdaging. Het is van groot belang om verduurzaming te benaderen als een langetermijninvestering, met zowel financieel als maatschappelijk rendement. Beleggers zijn zeker bereid te investeren in verduurzaming, mits hier een passende stimulans tegenover staat.

Overheidsinterventies en Regulering

De rol van de overheid in het optimaliseren van het investeringsklimaat kan niet worden onderschat. Aanpassingen in grondprijzen en erfpachtconstructies kunnen de weg vrijmaken voor grootschalige verduurzamingsprojecten. Daarnaast vraagt de huidige regelgeving rond huurprijswijzigingen om een gedegen evaluatie.

Het Belang van Samenwerking en Communicatie

Een van de centrale thema's die ook weer deze middag naar voren kwam, is het belang van samenwerking en open communicatie tussen alle betrokken partijen. Beleggers, huurders, huurdersverenigingen, en overheidsinstanties spelen allen een cruciale rol in het vinden van duurzame, langjarige oplossingen.

Conclusie: Focus leggen op Een Gezamenlijke Inspanning

De Nederlandse woningmarkt staat voor uitdagende tijden, maar met een gezamenlijke inzet en een focus op concrete oplossingen, kunnen we zeker een toevoeging realiseren voor een duurzame vastgoedmarkt. 

Deze processen en samenwerkingen zullen zeker ook bijdragen tot een beter imago van de vastgoedmarkt, precies datgene waar wij met Sociëteit Vastgoed steeds actief een positieve bijdrage aan wensen te leveren.

Claudia van Haeften MBA MSV
Founder Sociëteit Vastgoed

Reacties
Categorieën