Een deep dive in logistiek vastgoed
23 november 2023 

Een deep dive in logistiek vastgoed

Op 12 december as organiseren wij als Sociëteit Vastgoed een lunch en kennissessie bij JLL in Amsterdam over de ontwikkelingen in de logistieke vastgoedsector. Expertteam BENOE, onder leiding van Jan van den Hogen neemt jou dan mee op de actualiteiten en de details, die van belang zijn, ook voor de andere assetklassen.

Logistiek vastgoed, gericht op de ontwikkeling van brownfields

Logistiek vastgoed, gericht op de ontwikkeling van brownfields, is een sector die innovatieve benaderingen van duurzaamheid en stedelijke herontwikkeling samenbrengt. Brownfields, voormalige industriële of vervuilde terreinen, bevinden zich vaak nabij goed ontwikkelde transportinfrastructuur en stedelijke centra. Hun ligging maakt ze geschikt voor herontwikkeling, maar de milieusaneringskosten vereisen vaak publiek-private samenwerking. Deze samenwerkingsverbanden, met inbegrip van overheden, non-profitorganisaties en private ontwikkelaars, streven naar sociale en economische doelen zoals werkgelegenheid, gemeenschapsvernieuwing en versterking van lokale vastgoedmarkten. Tegenwoordig zijn duurzaamheidsoverwegingen zoals groene bouwontwerpen en hernieuwbare energie essentieel in dergelijke projecten.

De wortels van brownfield-herontwikkeling

De wortels van brownfield-herontwikkeling liggen in de late jaren '70, toen de milieuautoriteiten begonnen met het aanpakken van gevaarlijk afval en siteverontreiniging. Wetgeving en rechterlijke uitspraken hebben geleid tot een verschuiving van het reguleren van milieurisico's naar het faciliteren van sanering en slimme groei. Duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het recyclen van land en het verwijderen van verpaupering, zijn steeds belangrijker geworden. Lokale overheden eisen vaak duurzaamheidselementen zoals groen bouwen voor publiekelijk ondersteunde projecten, wat de benaderingen van ontwikkelaars beïnvloedt.

Sven Bertens Benoe Societeit Vastgoed

Projecten worden vaak geleid door conventionele zorgen

Projecten worden vaak geleid door conventionele zorgen zoals het stimuleren van lokale ontwikkeling, maar duurzaamheid en groene bouw zijn ook belangrijke secundaire doelen. Overheidsleiderschap is cruciaal voor het bevorderen van duurzaamheid in deze projecten. Bovendien moeten projecten rekening houden met de marktviabiliteit van nieuwe toepassingen en overheidssteun richten op economisch en operationeel haalbare private en non-profit projecten.

Financiële ondersteuning van de publieke sector 

Financiële ondersteuning van de publieke sector is essentieel, vooral in perifere markten, om blight op te ruimen, infrastructuur toe te voegen en markt- en gemeenschapsvernieuwing te stimuleren. Overheidsprogramma's die financiële haalbaarheid prioriteren en tegelijkertijd duurzaamheidselementen aanmoedigen, zijn het meest effectief. Dergelijke projecten vereisen sterke samenwerking tussen overheden, publiek-private partnerschappen en non-profitorganisaties.

Terwijl de wereldwijde en nationale milieuconcerns toenemen

Terwijl de wereldwijde en nationale milieuconcerns toenemen, zullen duurzame acties gericht op hernieuwbare energie, afvalvermindering en klimaatpositieve acties eveneens toenemen. De recente toewijzing van meer dan $1,5 miljard door de Bipartisan Infrastructure Law voor het Brownfields Program van de EPA toont een voortdurende en toenemende publieke toewijding aan duurzame brownfield-herontwikkeling. Dit fonds ondersteunt samenwerkingsverbanden en helpt de barrières voor zowel brownfield-herontwikkeling als duurzaamheid aan te pakken.

Deze dynamiek in logistiek vastgoed

Deze dynamiek in logistiek vastgoed en brownfield-herontwikkeling belichaamt een krachtige trend naar meer duurzame, maatschappelijk verantwoorde en economisch levensvatbare stedelijke ontwikkelingen, waarbij de nadruk ligt op het transformeren van achtergestelde gebieden en het stimuleren van groene innovatie. Deze benadering biedt niet alleen een kans op rendement, maar draagt ook bij aan een bredere positieve impact op gemeenschappen en het milieu.

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen