vebego
Zorgvastgoed
Sociëteit Vastgoed
Zorgvastgoed
05/14/2024
2 min
0

Een Strategische Kijk op Zorgvastgoed

05/14/2024
2 min
0

Versnelling in uitvoering WOZO: Noodzaak, inspiratie vanuit Zavier en rondetafel

Op 14 mei organiseerden Vebego en Sociëteit Vastgoed een exclusieve kennissessie op de Zuidas in Amsterdam, gericht op het maatschappelijke vraagstuk van passende huisvesting voor ouderen, in het kader van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Deze bijeenkomst beoogt samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen, corporaties, ontwikkelaars en beleggers te bevorderen om de toenemende zorgvraag van ouderen het hoofd te bieden. De sessie bood inspiratie door keynotes van onder andere Roy Ploum (Vebego), Claudia van Haeften (Sociëteit Vastgoed), Yvonne Biemans (Assist Zorg), Erik van den Brand (Estea), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis), Monique Tetteroo (Bouwinvest), Geertjen Pot (Slotervaart) en werd gemodereerd door Ron van Bloois.

Urgentie en Inspiratie

De kernvraag tijdens deze sessie is hoe de vernieuwing en versnelling van zorgvastgoed kan worden vormgegeven. Er wordt gekeken naar innovatieve concepten en marktpartijen zoals Zavier, die bijdragen aan deze noodzakelijke veranderingen. De vergrijzing van de maatschappij en de daarmee gepaard gaande zorgvraag vereist nieuwe benaderingen. Sinds 1960 is het aantal ouderen verdubbeld en is de huishoudenssamenstelling drastisch veranderd, met een groei van 250% in het aantal huishoudens. Tegenwoordig is alleenstaand wonen de norm, zeker in regio's zoals Amsterdam, waarbij de druk op de zorg toeneemt en de personeelstekorten sinds COVID-19 een grote uitdaging blijven.

Marktvraagstukken en Oplossingen

De zorgkosten stijgen exponentieel, met een verdubbeling van de uitgaven tot 174 miljard euro en een toename van 89% in het aantal patiënten dat zorg nodig heeft. Dit vraagt om een herziening van het zorgsysteem, waarbij integratie van wonen en zorg een cruciale rol speelt. Tijdens de sessie wordt dan ook actief besproken hoe woonconcepten kunnen bijdragen aan het beperken van zorgkosten, bijvoorbeeld door middel van kleinschalig wonen en grootschalige ontwikkelingen, en bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg.

Zavier, een nieuwe woonzorgorganisatie opgericht door Assist Zorg (onderdeel van Vebego) en Estea Zorg, wordt gepresenteerd als een voorbeeld van innovatie binnen de zorgsector. Het doel is om jaarlijks tien nieuwe locaties te realiseren, waarbij digitalisering en wederkerigheid centraal staan. Door dagbesteding en wederzijdse zorg te stimuleren, wordt een brug geslagen tussen formele en informele zorg. Dit draagt bij aan de gewenste waardigheid en zelfstandigheid van ouderen, en helpt bij het werken naar voorspellende resultaten.

Strategische Reflectie op Zorgvastgoed

Het strategisch perspectief op zorgvastgoed omvat verschillende dimensies, zoals de wens van beleggers om maatschappelijk verantwoord te investeren, en de noodzaak om vastgoed te laten bijdragen aan sociale impact. Dit roept vragen op over de gewenste faciliteiten en de voorkeur van ouderen voor compact wonen in stedelijke gebieden. De traditionele huishoudvorm worden ter discussie gesteld, en er wordt gekeken naar alternatieve woonconcepten die beter passen bij de behoeften van ouderen.

Daarnaast speelt preventie een cruciale rol in het verminderen van de zorgvraag. De huidige schaarste aan levensloopbestendige woningen vergroot de druk op zorgmedewerkers en de zorgkosten. Het is daarom essentieel om nieuwe woonmogelijkheden te creëren die aansluiten bij de veranderende demografie en de groeiende vraag naar zorg.

Conclusie en Toekomstperspectief

De kennissessie, georganiseerd vanuit Sociëteit Vastgoed, met expertteam Osiris, biedt een helder en inspirerend platform voor de uitwisseling van ideeën en strategieën om de uitdagingen van zorgvastgoed bespreeknaar te maken en te verduidelijken.


Door samenwerking tussen verschillende stakeholders middels ketenintegratie kunnen innovatieve en effectieve oplossingen worden ontwikkeld die bijdragen aan busiiness concepten. Daarnaast geeft dit een waardevolle invulling aan gelukkig en gezond ouder worden. Het streven is dan ook om niet alleen de fysieke woon- en gebiedsinvulling aan te passen, maar ook om een cultuur van zorg en wederkerigheid te bevorderen.


Dit vereist een integrale benadering, waarbij de rol van vastgoed, zorg en technologie samenkomt in een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor seniorenhuisvesting. Sociëteit Vastgoed biedt hier door waardevolle, wekelijkse kennissessies en kwalitatieve meetings zoals vandaag, graag invulling aan.

Reacties
Categorieën