duurzaamheid en taxaties
Leaders of Change
Sociëteit Vastgoed
Leaders of Change
04/24/2024
4 min
0

Taxatiewaarden in de Vastgoedsector: Duurzaamheid en ESG Integratie

04/24/2024
4 min
0

In een snel evoluerende vastgoedsector is duurzaamheid een cruciaal aspect geworden bij het taxeren van vastgoed. Deze verandering weerspiegelt de groeiende focus op milieubewustzijn en energie-efficiëntie. Een nauwkeurige taxatie in verduurzaming biedt inzicht in de waarde van vastgoed in lijn met duurzaamheidsnormen, waardoor belanghebbenden strategische beslissingen kunnen nemen die zowel financieel als ecologisch rendabel zijn.

Op 24 april jl. gingen wij als Sociëteit Vastgoed in samenwerking met INNAX en ING REF in Cedar in Amsterdam in gesprek, samen met de experts. Tijdens deze energieke sessie benoemden we de integratie van duurzaamheid en Environmental, Social, and Governance (ESG) factoren.  Actieve discussies en presentaties volgden, waarbij we de diverse onderzoeken benoemden, met een sterke focus op de rol van regelgeving en de merkbare impact hiervan op de vastgoedmarkt.

Inleiding:

De toenemende druk van klimaatverandering en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de sector gedwongen om duurzaamheid te omarmen als een essentieel onderdeel van vastgoedwaardering. Traditionele taxatiemethoden volstaan niet langer om de volledige waarde van vastgoed te weerspiegelen, gezien de groeiende belangstelling voor milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur.

 • “Als je niet meedoet, gaat het vastgoed naar alle verwachting een afwaardering tegemoet zien.”

De druk bezochte kennissessie gaf ons innovatieve en versterkende inzichten en helderheid in de ontwikkeling van de evolutie van taxatiewaarden, in relatie tot duurzaamheid, gedrag, ESG-criteria, en de daarbij behorende regelgeving.

Duurzaamheid en ESG in Taxaties:

Het integreren van duurzaamheid en ESG-criteria in taxaties van vastgoed is een complex proces dat een holistische benadering vereist. Duurzaamheid omvat immers niet alleen energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid, maar ook sociale impact en governancepraktijken. ESG-factoren worden steeds meer erkend als essentiële indicatoren van langetermijnprestaties en risico's van vastgoedbeleggingen. Het kwantificeren en kwalificeren van duurzaamheid en ESG-criteria is van cruciaal belang om een volledig beeld te krijgen van de waarde van vastgoedactiva.

 • “Waarderen doen we vandaag, dit geeft invulling aan hoe we operational bezig zijn de komende 10,20 jaar.”
 • “De juiste volgorde van de plaatsing van energie besparende toepassingen is essentieel voor de gewenste bezuiniging.”

Regelgeving en Duurzaamheid:

De regelgeving rond duurzaamheid in de vastgoedsector evolueert snel, zowel op nationaal als internationaal niveau. De wettelijke basis voor duurzaamheid, zoals de 'Paris Proof'-normen, dwingt vastgoedeigenaren en -beleggers om hun portefeuilles aan te passen aan de strengere milieu- en energie-eisen.

 • “Wat zou dit object waard zijn als het al Paris Proof zou zijn?”
 • "Regelgeving fungeert als een stimulans voor duurzame investeringen en kan een significante invloed hebben op de waarde van vastgoedactiva."
 • "Materialisatie: wat zijn de ontwikkelingen in de maatschappij die de meeste kans hebben op impact?"

Impact op de Vastgoedmarkt:

De integratie van duurzaamheid en ESG-criteria in taxaties heeft een aanzienlijke impact op de vastgoedmarkt. Beleggers en financiële instellingen worden zich steeds meer bewust van de waarde van duurzaam vastgoed en de risico's van niet-duurzame activa. Dit heeft reeds geleid tot een verschuiving in investeringsprioriteiten en een grotere vraag naar groene gebouwen. Het beoordelen van duurzaamheidsprestaties en ESG-risico's is dan ook essentieel geworden voor het behoud van marktconformiteit en het nemen van strategische beslissingen.

 • "Wat heeft 7 jaar duurzaamheidsrapportage ons geleerd?"
 •  "Alles draait om data, eigen doelen stellen en samenwerken."
 • “Anticipeer nu op hetgeen gaat gebeuren in de regelgeving."
 • “Misvatting over serieusheid ten aanzien van de bank bij verduurzaming.”

Conclusie:

Duurzaamheid en ESG-integratie zijn niet langer optioneel bij het taxeren van vastgoed; ze zijn een dwingende noodzaak geworden in een tijdperk van toenemend milieubewustzijn en regelgevende druk. Een nauwkeurige taxatie van duurzaamheidswaarden biedt inzicht in de werkelijke waarde van vastgoedactiva en stelt belanghebbenden in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die zowel financieel als ecologisch rendabel zijn. De evolutie naar een duurzamere vastgoedmarkt vereist samenwerking tussen belanghebbenden, transparantie in rapportage en een proactieve benadering van regelgeving.

Wij als Sociëteit Vastgoed nemen de sector hier graag en actief op mee door kennisdeling en waardevolle sessies, zoals vandaag bij ING REF in Amsterdam.

 • “We gaan van energieverbruik en label naar CO2 reductie.”
 • “Verbruik en gedrag zijn leidend.”
 • “Wat gaat er gebeuren als de banken de (bank) schroeven aan gaan draaien?”
 • “Regulering is cruciaal om dit onderwerp verder te brengen.”

Veel dank aan alle gasten voor hun actieve deelname en discussies, dank aan onze host ING REF en enorme dank en waardering voor onze moderator Ron van Bloois en top sprekers Sophie Kraaijeveld - ING REF, Paul Wessels, Blue Module, Richard Pietersen, MVGM, Erwin Wessels, Altera, Jaap van Rhijn en Philip Blaauw, Innax.

"Het doel is DuPa ambities nu verder te brengen. Planning bespreken en in samenwerking afstemmen hoe we uiteindelijk naar 3.0 komen. Het blijft absoluut dynamisch. Samen op weg naar DuPa 2.0!" 

Claudia van Haeften
Founder Sociëteit Vastgoed

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ron van Bloois poste als moderator deze tekst, die een goed inzicht geeft in de bijzondere sessie:
𝐖𝐨𝐰 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐤𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐞 ✨ 

Heel soms organiseer je een kennissessie die de verwachtingen overtreft. Vandaag was de sessie op het Cedar hoofdkantoor van ING Real Estate Finance zo’n parel. 

In samenwerking tussen Sociëteit Vastgoed & Co. en INNAX hadden we als onderdeel van het jaarprogramma een sessie over duurzaamheid in taxaties. 

Claudia L. van Haeften MBA REE MSV trapte af met een inspirerend verhaal over de jarenlange focus op duurzaamheid vanuit onze Sociëteit en verbinding tussen leden. 

Waar staan we qua EU Taxonomie, CSRD, RICS standaarden en DuPa 2.0, hoe is aansluiting theorie en praktijk, rol en visie van banken, relevantie van data en positie van een eindbelegger. Wat een inspiratie en diepgaande kennis. Dank Richard Pietersen MSc MRE MSc MRICS REV RT HypZert MLV, Sophie Kraaijeveld ING Sector Banking, Jaap van Rhijn en Erwin Wessels. 

We sloten af met een sterk inhoudelijk debat tussen Philip Blaauw, Roy Jongerius en Paul Wessels, waarbij het publiek zich ook stevig mengde in de levendige discussie. 

Dit smaakt naar zoveel meer verdieping en exploratie. We moeten het immers in samenwerking doen. Op naar Parijs met de vastgoedsector en aanpalende domeinen! 


Reacties
Categorieën