Verantwoorde oplossingen om volwaardige starterswoningen

Verantwoorde oplossingen om volwaardige starterswoningen

‘Wij bieden met Koopgarant en KOOPstart verantwoorde oplossingen om volwaardige starterswoningen te ontwikkelen’

Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van Stichting OpMaat

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Er is sprake van een enorm woningtekort, de doorstroming is onvoldoende en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Daardoor is het voor starters praktisch onmogelijk geworden op ‘de rijdende trein’ te springen en aan een wooncarrière te beginnen. Stichting OpMaat biedt met producten zoals KOOPstart en Koopgarant een oplossing. Vastgoedjournaal is nieuwsgierig en gaat met een enthousiaste Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat, in gesprek. 

Zij vindt het uiterst belangrijk om duidelijk te maken dat er meer mogelijk is dan gedacht om starterswoningen te ontwikkelen. Iets wat met KOOPstart, één van de producten van OpMaat, makkelijker wordt gemaakt. Daarover zo meteen meer, want om te beginnen helpt ze het misverstand uit de wereld dat het startersprobleem iets is van de laatste jaren: “Natuurlijk is de vraag vanuit gemeenten om in een project een bepaald aantal betaalbare woningen te bouwen erg actueel, maar de situatie op de woningmarkt was begin van deze eeuw eigenlijk niet veel anders dan nu. Ook toen lukte het starters en mensen die in een huurwoning woonden maar moeilijk om de stap te maken naar een koopwoning. Een viertal woningcorporaties heeft deze uitdaging opgepakt. Er bestond al sinds de jaren tachtig het fenomeen Maatschappelijk Gebonden Eigendom, MGE, om doorstroming naar de koopsector mogelijk te maken. Deze vier hebben dit product doorontwikkeld tot een verbeterde variant: Koopgarant. In 2004 werd de stichting Koopgarant opgericht, waarbij zich heel veel corporaties aansloten.” In 2008 is de stichting Koopgarant overgegaan in stichting OpMaat.

In totaal zijn er zo’n 35 à 40 duizend woningen met de Koopgarantregeling verkocht, aldus Simone van de Kuit. Zowel bestaande bouw, als nieuwbouw; eengezinswoningen en appartementen. Genoemde Koopgarant-regeling was in eerste instantie vooral gericht op corporaties, maar is op dit moment ook populair bij gemeenten. Hoewel er ook ontwikkelaars zijn die de Koopgarant regeling gebruiken bij nieuwbouwprojecten, zijn zij over het algemeen minder geïnteresseerd in een terugkoopregeling.

KOOPstart

Naast Koopgarant biedt OpMaat ook KOOPstart aan. Simone van de Kuit: “Om ook ontwikkelaars te stimuleren meer te bouwen voor de startersmarkt, hebben we KOOPstart ontwikkeld. Dat product werkt hetzelfde als Koopgarant, maar dan zonder terugkoopclausule. De woning wordt verkocht met een koperskorting op de getaxeerde marktwaarde. Door de lagere aankoopprijs wordt de woning bereikbaar voor starters. Wanneer de bewoner de woning doorverkoopt, rekent hij af met de ontwikkelaar. Deze ontvangt dan de verstrekte koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling. De ontwikkelaar heeft wel te maken met uitgesteld rendement, maar kan makkelijker tegemoetkomen aan een gemeentelijke eis dat een bepaald percentage koopwoningen van een nieuwbouwplan bedoeld moet zijn voor de koopstarters. Inmiddels werken negen ontwikkelaars met deze KOOPstartregeling, waaronder grote partijen als BPD en AM. Ontwikkelaar BPD heeft al diverse grote projecten gerealiseerd waarbij starters in staat worden gesteld een volwaardige woning te kopen (zie kadertekst, red.). BPD accepteert daarbij dat ze pas bij doorverkoop van de woning deze koperskorting terugkrijgen, eventueel vermeerderd met een deel van de winst die de koper bij verkoop van de woning maakt.”

Woningmarkt van het slot

Dankzij KOOPstart kunnen, volgens Simone van de Kuit, betaalbare, volwaardige (starters)woningen worden ontwikkeld en gebouwd. In dat kader schetst ze ook de rol van Stichting OpMaat: “Inderdaad, een stichting, dus een onderneming zonder winstoogmerk. Wij zien het als onze taak om verantwoorde oplossingen te bedenken en te bieden om het mogelijk te maken voor lagere inkomens om een eerste stap te zeten op de koopmarkt. Daarmee richten we ons op corporaties, gemeenten en ontwikkelaars. Wat betreft die laatste groep denken wij graag mee hoe zij een aanbod kunnen doen aan gemeenten.” OpMaat opereert, in de woorden van Simone van de Kuit, in het gat dat er zit tussen de huidige hoge marktwaarde van een woning en de prijs waarmee een woning betaalbaar is voor koopstarters. Die kloof kan worden overbrugd met KOOPstart: “Wij bieden met Koopgarant en KOOPstart verantwoorde oplossingen om volwaardige starterswoningen te ontwikkelen, waardoor we bij kunnen dragen aan het ‘van het slot krijgen’ van de Nederlandse woningmarkt.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op: Vastgoedjournaal

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen