societeit vastgoed
Residentieel Vastgoed
Sociëteit Vastgoed
Residentieel Vastgoed
02/07/2024
3 min
0

Stimulering van Samenwerking en Leiderschap in de Vastgoedmarkt

02/07/2024
3 min
0

Tijdens een bijzonder waardevolle avond, waarbij RE:BORN real estate en Sociëteit Vastgoed hun samenwerking bundelden, gingen wij onder het genot van culinaire verwennerijen, bij de prachtige locatie van het Spaansche Hof in Den Haag, als experts met elkaar in gesprek. Het onderwerp was de veelbesproken woningmarkt, terwijl we daarbij invulling gaven elkaar beter te leren kennen in een ontspannen setting.

Dankzij de gedeelde openheid waren wij deze gure februari avond in staat concreet met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden en oplossingen voor de problematiek die ons allen bezig houdt.  Eddy Smit, MVGM, Esther Dekker, de Vastgoedfabriek en Chepri, Mark Logtenberg, Maas & Wijk Ontwikkeling, Nicole de Vrij, Eigen Haard, Niek Verra, Verra Makelaars, Peter van der Gugten, Heijmans Vastgoed, Saman Mohammadi, gastheer en ceo RE:BORN real estate, Simone van der Kuit, Stichting OpMaat, Wouter Truffino, REBF festival, Alex Kompier, RE:BORN. Michon van der Salm, Whitewood en ondergetekende deelden onze visie, terwijl we ook tafeloverstijgend onze passie voor de sector en onze ervaringen en inzichten deelden.

“Taboe dat er veel verdiend wordt moet eraf.”

Complexe uitdagingen

In een tijd waarin de vastgoedmarkt geconfronteerd wordt met complexe uitdagingen, is het immers van vitaal belang om een diepgaand begrip te ontwikkelen van de onderliggende oorzaken en mogelijke oplossingen, door actief met elkaar in gesprek te gaan. Onze conversaties en gedeelde uitingen toonden aan dat de vastgoedmarkt wordt geconfronteerd met een veelheid aan problemen, waaronder het nummer één onderwerp, een groeiend huizentekort. Onderdeel daarvan zijn de stijgende woningprijzen, en een gebrek aan beschikbare bouwlocaties. Deze problemen hebben tezamen geleid tot een verhoogde druk op de woningmarkt en hebben inmiddels significante gevolgen voor zowel eigenaren, beleggers, kopers én huurders.

“Samenwerken overheid met lokale en private partijen.”

Overregulering: Een Rem op Vooruitgang

Een van de voornaamste obstakels voor het oplossen van de problemen in de vastgoedmarkt is de overregulering die onze sector teistert. Deze overmatige regelgeving beperkt niet alleen de flexibiliteit van de markt, maar ondermijnt ook de samenwerking tussen belanghebbenden. Het is van essentieel belang om deze barrière voor vooruitgang aan te pakken en ruimte te gaan creëren voor innovatie en samenwerking. Hiervoor is het van belang overstijgend naar de problematiek te kijken, vanuit de gewenste toekomst en vooruitgang, door elkaar de mogelijkheden te gunnen en diversiteit te adopteren.

"Overregulering vormt een belangrijke belemmering voor innovatie en groei binnen de vastgoedmarkt."

Visie en Leiderschap: Een Kompass voor Verandering

In het licht van deze uitdagingen is sterk leiderschap en een duidelijke visie essentieel om de vastgoedmarkt van vandaag te sturen naar een betere en economisch sterkere toekomst. Sterke leiders kunnen richting geven, vertrouwen opbouwen en alle belanghebbenden mobiliseren om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Het is hierbij van belang voorbeelden te delen, en op een nieuwe wijze te kijken naar de gewenste waarde die we aan de toekomst willen toevoegen. Hierbij kunnen we ons actief focussen op wat ons verbindt, en waar we overeenstemming over bereiken, in plaats van op de verschillen.

"Sterk leiderschap is van cruciaal belang om de vastgoedmarkt te sturen naar een meer duurzame en veerkrachtige toekomst."

Overeenkomsten verwelkomen

Waar kunnen wij als netwerk en professionals onze verbinding helder mee stellen? Waar zijn we het absoluut over eens? We hebben het voor je samengevoegd:

  • Overregulering in Nederland, dit houdt innovatie en samenwerking tegen. Elkaar stimuleren, dit lost pijn en afstand op.
  • Samenwerking, met elkaar de stimulans voeden, niet iedere club of vereniging vanuit eigen perceptie leiden maar samenwerken voor het grotere doel.
  • Stoppen met polarisering, er is 1 land, 1 sector, 1 dividend, 1 belastingstelsel, geen tientallen polders en onvoorspelbaarheid voeden, visie invullen vanuit kennis en kunde. Vanuit democratie. Toepassing van visie en regie zijn noodzakelijk, overheid als supervisor, terwijl de markt kan samenwerken.
  • Processen helder stellen, crisisherstel instellen zodat de markt sneller kan bouwen. Procedures versimpelen. Starters een kick-start geven.
  • Zoeken naar correcte stimulans. Uitleggebieden zoeken zoals Binkhorst, Amsterdam Noord, Zaandam. Dit moet van de markt komen. Omhels de diversiteit.
  • Er zit zoveel creativiteit aan de marktkant.” 
  • ”Politiek helder maken dat er ondernemerschap is, en betrokkenheid bij de markt.” Pleidooi dat overheden samen gaan werken met plaatselijke ontwikkelaar.
  • Samenwerken moeten we uitstralen en versterken. Voorbeelden zijn erg belangrijk om te delen. “Raad, politiek en ambtenaren moeten elkaar iets meer gunnen.” 
  • ”Meer plezier maken bij de realisatie.”

Concrete Acties en Voorbeelden van Samenwerking

Concrete en doelgerichte acties zijn noodzakelijk en van belang om onze gestelde doelen te gaan bereiken en de actuele vastgoedmarkt te kunnen transformeren. Dit omvat het vereenvoudigen van procedures, het stimuleren van innovatie, en het identificeren van nieuwe bouwlocaties. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is te vinden in projecten waarin verschillende belanghebbenden, waaronder overheden, ontwikkelaars en investeerders, samenwerken om betaalbare huisvesting te realiseren.

"Voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen verschillende belanghebbenden kunnen dienen als inspiratiebron voor toekomstige initiatieven."

Conclusie: Samen op weg naar een Duurzame Toekomst

Door te streven naar samenwerking en leiderschap kunnen we een concrete, duurzame toekomst voor de vastgoedmarkt bewerkstelligen. Laten we onze krachten bundelen, onze visie delen, en gezamenlijk werken aan oplossingen die de woningmarkt vooruit helpen en zorgen voor betaalbare huisvesting voor iedereen.

"Door effectief samen te werken en onze expertise te combineren, kunnen we een concrete, langjarige positieve verandering teweegbrengen in de vastgoedmarkt.  Als iets je dierbaar is, wil je er deel van uitmaken.”

Claudia L. van Haeften
Founder Sociëteit Vastgoed

Lees ook het verslag wat ik schreef op Linkedin, en bekijk daarbij de mooie foto's van deze bijzondere avond!

Reacties
Categorieën