Zowel. zorgt dat ouderen straks in hun eigen huis kunnen blijven wonen
22 november 2021 

Zowel. zorgt dat ouderen straks in hun eigen huis kunnen blijven wonen

We worden steeds ouder. In de komende 20 jaar groeit onze bevolking naar 18,4 miljoen mensen. Daarvan is 4,8 miljoen 65-plusser. Uit onderzoek blijkt dat zij het liefste zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen. Helaas lukt dit vaak niet, omdat de helpende hand of zorg die nodig is niet bij de mensen thuis kan komen. Of het huis daarvoor onvoldoende geschikt is. Zowel. maakt dit straks mogelijk. Samen met toekomstige bewoners, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties ontwikkelen en realiseren zij een duurzame en tijdloze woonomgeving. Een plek waar mensen hun eigen leven leiden en passende zorg geboden wordt als dat nodig is. 

Zowel. merkt dat er nog weinig wordt ingespeeld op de wens van 75% van de vijfenzestigplussers om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen (bron: ‘Het nieuwe grijs is kleurrijker dan ooit’, MarketResponse). Meer dan de helft van deze groep vindt het bovendien erg belangrijk dat zijn of haar huidige woning levensloopbestendig is. Toch bieden bestaande woonvormen in beperkte mate keuzevrijheid en flexibiliteit. Terwijl in de praktijk zichtbaar is dat woonwensen veranderen. Niet alleen als mensen ouder worden, ook bij ziekte of een ongeval. Dan kan er een zorgbehoefte ontstaan of er is een helpende hand nodig. Ook dan willen de meesten het allerliefst op de plek blijven wonen en leven waar ze samen kunnen zijn met hun geliefden, zich thuis voelen en de mensen kennen.  

Uit eigen ervaring 

Maarten Kamp, initiatiefnemer en directeur van Zowel. maakte het mee in zijn eigen omgeving. ‘Nabij werden mensen door een veranderende zorgbehoefte ongewenst weggerukt uit de thuissituatie, met alle gevolgen van dien. Dat heeft me ertoe gebracht mijn kennis en jarenlange ervaring in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten hiervoor in te zetten.’ Zijn voorstel vond gehoor bij verschillende organisaties die Zowel. samen met Maarten Kamp bedachten en ontwikkelden. Onder hen ook Floor de Vroome, bestuurder bij zorgorganisatie Pleyade. Zowel. sluit aan bij haar visie om de ouderenzorg te benaderen vanuit de mens in plaats van het ziektebeeld. ‘Dit zorgt ervoor dat iemand zijn levensstijl en eigenwaarde behoudt. Ik zie daarom uit naar ons eerste gezamenlijke project’. 

Eindresultaat onbekend

Bij de projecten is Zowel. de ‘procesdrager’. Uit ervaring weten zij dat het prettig is als iemand deze rol op zich neemt. Eerst worden geschikte locaties geïnventariseerd, aan de hand van verschillende criteria. Per locatie stellen zij een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers van mogelijke bewoners, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en bouwers. Er is dan nog niet bekend hoe het resultaat eruit komt te zien. Samen wordt een plan bedacht voor het realiseren van een woonomgeving die aansluit bij de behoeften, dromen en de achtergrond van de mensen die er komen wonen. Nu en in de toekomst. Gekeken wordt naar wat wél kan, binnen het gestelde kader. Een kwartiermaker haalt de wensen en mogelijkheden op en vertaalt deze naar een passend aanbod. Het stimuleren van sociale cohesie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Waar de wereld binnenkomt

Het resultaat is een prettige woonomgeving voor senioren en mensen met een (veranderende) zorgbehoefte. Een omgeving waar de wereld binnenkomt en iedereen zich welkom voelt. Met ruimte het leven in te richten zoals zij dit willen, verbonden met de gemeenschap die hen vertrouwd is. Een thuis waar aandacht is voor levensgeluk, welzijn en passende zorg geboden kan worden. Van hoge kwaliteit en duurzaam, zodat de generaties na ons er ook plezier van hebben. 

Bezoek de website van ZOWEL voor meer informatie.

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen