“De kracht delen om het met elkaar te doen”
19 november 2020 

“De kracht delen om het met elkaar te doen”

LEADERS OF CHANGE CARTOUCHE

November 2020

“De kracht delen om het met elkaar te doen” 

Het belang om constructief met elkaar in gesprek te gaan over reeds gerealiseerde en nog te realiseren invullingen die leiden tot Nederland circulair in 2050 (of zo mogelijk eerder) is helder.

We zijn een maatschappij in transitie en willen een sleutel bieden naar een hoger bewustzijn om trends en verwachtingen te matchen aan de hand van duidelijke pijlers: Alles is tijdelijk, de consequenties zijn permanent.

Met elkaar kunnen we realiseren dat we inzage krijgen in het gedeelde besef dat afval (oogst) materiaal vertegenwoordigt zonder identiteit. De aarde is een gesloten systeem, waarbij grondstoffen gelimiteerd zijn: Inzicht, stuur en beheer.

Er is duidelijk meer actie nodig, met een focus op de impact, samenwerken, successen delen en het doen. Hierdoor zal circulariteit en duurzaamheid breder gedragen gaan worden.

Opbouw, gebruik, hergebruik. Ook hier geldt, er ontstaan nieuwe concepten. Nieuwe samenwerkingen.

Attitude is daarbij het belangrijkst, met elkaar gaan we het beter en duidelijker maken. Geen loze kreten, concrete beloften en uitvoeringen. Het gaat bij circulariteit om de bewustwording. We dienen daarbij pragmatisch te zijn, en handvatten in te zetten om de versnelling te realiseren. Met elkaar kunnen wij een realistische sense of urgency inzetten, waar bij we een balans vinden wanneer sustainability, profit en purpose concreet werk in uitvoering worden.

Voor vastgoed betekent dat een hogere bezettingsgraad, hogere huurinkomsten, een langere levensduur, maatschappelijke waarde met een hogere restwaarde.

Als sector weten we dat één van de grootste verbruikers van grondstoffen de gebouwde omgeving is. Niemand zegt dat de weg naar duurzaamheid goedkoper zal zijn. Bij bestaand vastgoed is het koppelen aan energiereductie en circulariteit zeker niet eenvoudig. Wanneer we leren elkaars taal te spreken, en naar elkaar te luisteren en samen gaan werken voor een gemeenschappelijk belang, gaan we ook elkaars verdienmodel onderbouwen, niet alleen op gebouw- en gebiedsniveau, ook op maatschappelijk en social niveau.

Duurzaamheid is natuurlijk allang geen woord meer wat extase of opwinding veroorzaakt. Integendeel…

Waar wij vandaag en morgen over spreken en waar Cartouche voor geformeerd is gaat over het volgende:

Kunnen we elkaar emotioneel stimuleren om een positieve gedrevenheid te realiseren?

  • Ontwerpen voor de toekomst,
  • Digitale Technologie gebruiken,
  • Bewaren en in stand houden wat er is,
  • Het businessmodel heroverwegen en nieuwe mogelijkheden delen,
  • Afval (oogst) gebruiken als een bron,
  • Energie leveren om energie op een andere wijze invulling te geven,
  • Prioriteit te geven aan regeneratieve bronnen,
  • Team Up om een gezamenlijke waarde te realiseren.
  • “Wat is onze intrinsieke motivatie om een betere wereld op te leveren? Wat is onze circulaire potentie?”
  • Hoe zetten we onze gezamenlijke kracht in om het met elkaar te gaan doen?

Hoe zetten wij onze kennis en netwerk in om de informatie te bundelen en te delen om daarmee sector overstijgend te informeren en het besef te voeden?

Tijdens het inspirerende gesprek van Cartouche hebben we hier concrete mogelijkheden voor benoemd door inspiratie, kennis, inzichten en mogelijkheden te bundelen.

Rebuild the world

Het is niet zonder reden dat dit op onze vlag staat. “Herbouw de wereld”. Wij kunnen elkaar op een nieuwe wijze enthousiasmeren in bouw, groei en ontwikkeling door slimmer samen te werken, door kennis te delen, bewustwording te voeden, nieuwe inzichten af te stemmen, succesverhalen te delen en te tonen dat het wel degelijk mogelijk is, het beter te doen.

Daarmee gaat onze passie voor innovatie en optimalisatie de weg naar een geoptimaliseerde wereld zichtbaar maken. Het is duidelijk, wij ervaren het als onze taak, het is een onlosmakelijk doel wat in ons DNA verankerd zit, als onze ambitie, waarbij we behoudens onszelf niet anders meer kunnen.

Zo zorgen wij met elkaar, door samen te werken en ons te verenigen, voor stimulans en inspiratie. Door focus, zichtbaarheid en kwalitatieve uitvoering, voor praktische toepassingen en voorbeelden te delen. Dit realiseert experts en maakt expertise zichtbaar voor een ecosysteem wat concreet tot de toepassing en mogelijkheden behoort, en voor verbinding zorgt tussen energie transities. Toegankelijk, helder, transparant en uitvoerbaar.

Terugkijken en dan vooruit werken

De crisis leidde niet tot de noodzakelijke fundamentele verandering, ondanks de schok en consensus. De kern van ons economisch systeem bleef onveranderd. Wij ervaren dat we geen keus meer hebben: het economisch systeem moet aangepast worden. Hiervoor moeten we de economie minder groei-afhankelijk maken, minder gefinancierd en minder schadelijk. Dit betekent dat we af moeten van onze traditionele reductie-centrale economische aanpak en we moeten gaan kijken naar de economie zoals hij is: een complex, onderling afhankelijk systeem dat verankerd is onze biosfeer.

In en met dit team, door team Cartouche gaan we ons huidige economisch systeem onder de microscoop houden en zijn fundamentele pilaar verkennen: groei. Daarna kijken we waar dat systeem ons gebracht heeft. Verkennen hoe het systeem en de crisis verbonden zijn, terugkijkend is de enige conclusie dat er grove bijwerkingen zijn door het systeem.

In het volgende gesprek praten we graag verder over stappen die meer bewustzijn, meer positieve feedback, meer sturing en meer volume gaan brengen. Hiermee weten we dat we een radicale overstap waar zouden kunnen maken. Door challenge ’s te ontwikkelen, nieuwe concepten mogelijk te maken en nieuwe zienswijzen te delen door ze te adopteren.

Waarom?

Omdat we elkaar inspireren en in elkaar geloven. Met elkaar beloftes invullen waardoor we krijgen wat nodig is. En meer. Omdat jij dat verdient. En wij. En omdat de wereld dat nodig heeft. Omdat de sector dat nodig heeft. Omdat wij dat verdienen. En zeker ook omdat we de wereld beter achter gaan laten dan deze nu is. Dat is onze belofte.

Hoe?

Door meetings, opleidingen, trainingen, persoonlijke gesprekken, events, video’s en sociale media kanalen geven wij concreet invulling aan een behoefte tot duidelijkheid en verbinding. Daar gebeurt het, daar start de magie, daar kunnen wij impact mee maken, daarmee zorgen wij voor de connectie, commitment en invulling van een financieel renderende maatschappij en circulaire toepassingen.

Daar werken investeringen net zo hard voor jou als jij dat zelf doet. Daar ervaren wij concrete kennisoverdracht en ontmoeten wij waardevolle relaties en gedragen doelstellingen. Hier delen wij actuele en positieve informatie en vooral de successen over innovatie van duurzame toepassingen. Hier kunnen wij belemmeringen wegnemen door duidelijkheid, positieve inzichten en transparantie. Hier kunnen wij invulling geven aan deelname.

Met elkaar kunnen wij het beklimmen van de trap naar succes, waardevol, plezierig en renderend maken.

Omdat ik geloof dat wij samen kunnen verwezenlijken wat jij wenst. Nu en straks. We hebben de kracht om het te doen met elkaar.

Wij kijken naar elkaar en zien onszelf. De wensen, de ambitie, de regie, mogelijkheden, de groei, de verwachtingen. Er zijn geen hiaten of onmogelijkheden. Alles is toegankelijk en beschikbaar. Alles is bereikbaar.

Waar gaan we mee beginnen?

Zien voorbij hetgeen ons getoond wordt omdat wij kijken naar de beweegredenen. De wensen, het vele werk wat al verzet is, de mogelijkheden die reeds gerealiseerd zijn. De enorme inzet.

Circulariteit realiseren, niet omdat we dit moeten maar omdat we behoudens onszelf en onze verantwoordelijk niet anders (meer) kunnen.

Dit opent de toegang naar de gewenste deelname aan een ecosysteem van initiatieven en innovaties waarmee wij de benodigde transformatie kunnen gaan faciliteren: Gezamenlijk een circulaire economie realiseren tot onze legacy maken.

Door samen te werken zijn wij in staat om circulariteit, die de relatie van de mens tot alles wat ons zijn mogelijk maakt, met gemeenschappelijke empathie, een sterke missie, en duidelijk leiderschap een positief vervolg te geven.

Door te kijken naar jou, te connecten met jou, te luisteren naar elkaar, zien wij de mogelijkheden. De visie weerspiegelt het succes, de meerwaarde, de uitvoering. De weg ligt open. Kom, we gaan.

claudia-van-haeften Founder Sociëteit Vastgoed

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen