Hoe circulair zijn we inmiddels?

Voorwoord Analyse Groen Nederland

De belangrijkste ontwikkelingen in de vastgoedsector

Nicole Maarsen (CEO Syntrus Achmea) gaf het al aan in haar recente publicatie op onze website, de belangrijkste ontwikkelingen in de sector zijn Professionalisering, Verduurzaming en Diversiteit. Gezonde verstedelijking, een groeiend besef van de noodzaak tot acteren, naar elkaar luisteren en effectief samenwerken zijn dan ook de sleutelbegrippen. Daarnaast is beleggen met betekenis concreet een invulling geworden voor maatschappelijk ondernemen. Het is enorm positief dat de sector niet alleen de beweging volgt, maar veelal aanstuurt.

De bestaande portefeuilles, en zeker de doelstellingen voor nieuwbouw zijn CO2 neutraal, er wordt circulair gebouwd (een mooi voorbeeld is het project van Rijksvastgoed in Katwijk) en partijen weten elkaar steeds beter te vinden in samenwerkingen. Sociëteit Vastgoed neemt als vastgoedplatform hier graag de lead in, door de verbindingen te faciliteren. Dat uit zich niet alleen in de maandelijkse kennissessies over duurzame toepassingen en circulariteit, dat is ook helder door het samenbrengen van partijen die actief meewerken aan onze inspanningen om de ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Een belangrijk aspect hierbij is het beleid wat nodig is om de circulaire economie op te schalen. Daarnaast blijkt opnieuw het belang van samenwerking omdat ook de financiële sector passende oplossingen dient te ontwikkelen om financiering van rendabele circulaire oplossingen mogelijk te maken.

Hoe circulair zijn we inmiddels?

Helaas blijkt uit de data dat de wereld in 2015 slechts 9% circulair is. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat er duidelijke trends zijn aan de vraagkant van de economie die ervoor zorgen dat de circulaire economie nog niet de gewenste groei realiseert. Denk daarbij aan de gemiddelde welvaart in de wereld, gemeten in BBP per inwoner, die jaarlijks toeneemt. Daarnaast groeit de vraag naar gemak op globale schaal. Dit herkennen we zeker allemaal, denk aan de groei van e-commerce en bijvoorbeeld de kant-en-klaar maaltijden. Waar we tijdens het gebruik mogelijk niet aan denken, is het feit dat hierdoor het gebruik van verpakkingsmateriaal en verpakkingsafval toeneemt.

Waarom is de circulaire economie zo belangrijk dat we hier ons beleid en gedrag op af dienen te stemmen? Ten eerste, we bereiken door middel van de circulaire economie verschillende doelen. We verlagen de negatieve milieueffecten en daarmee de milieuschade. Daarnaast reduceert de circulaire economie de grondstoffen-schaarste. En tenslotte kan de circulaire economie leveringsrisico’s als gevolg van geopolitieke spanningen verlagen. Genoeg redenen om hier volledige focus op te hebben.

Optimistisch streven

En toch blijkt dat het optimistische streven naar een economie die 100% circulair is, niet geheel realistisch te zijn. Toch zijn we hier als maatschappij gelukkig steeds actiever mee, en wordt dit zo optimaal mogelijk gestimuleerd. Buiten de bovengenoemde noodzaken heeft de circulaire economie namelijk een belangrijk concurrentienadeel ten opzichte van onze huidige economie. Producten lijken momenteel goedkoper dan ze werkelijk zijn. De wijze van productie in een circulaire economie komen nu nog niet naar voren in de marktprijzen, en eveneens niet in de strategieën. Hier kan beleid dus een grote rol bij spelen. Denk daarbij aan het optimaal stimuleren van innovaties, die concreet de kosten kunnen verlagen. Of het standaardiseren van de duurzame normen bij aanbestedingen. Het belangrijkste aspect hierbij is opnieuw het delen van kennis en besef, zodat de noodzaak effectief gevoed wordt.

Samenwerken in de keten en toepassingen integreren

Juist om deze reden is Sociëteit Vastgoed met haar netwerk van beslissers partner van GRESB, en lanceerde het circulaire team Cartouche, om de diverse netwerken te verbinden in kennis en samenwerking. Buiten de maandelijkse webinars en kennis-tafels, gaan we in maart actief in gesprek met actuele gebruikers van circulair bouwen, zoals een grote supermarkteigenaar. Juist het delen van deze informatie en toepassingen kan de gewenste stimulans realiseren, die leidt tot aangepast beleid, ketensamenwerkingen en innovatieve toepassingen voor financiële mogelijkheden.

We houden je via onze website, nieuwspagina, social media en de nieuwsbrief en invitaties graag op de hoogte!

Aanmelden Webinar: Een concrete stimulans voor circulariteit in de Retail

Claudia van Haeften MBA MSV
Founder Sociëteit Vastgoed, Sociëteit Vastgoed Academy en Business Masters Academy.claudia-van-haeften Founder Sociëteit Vastgoed

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen