Claudia L. van Haeften
Leaders of Change
Sociëteit Vastgoed
Leaders of Change
01/10/2024
3 min
0

Een kwalitatief sterk jaar

01/10/2024
3 min
0

Dromen+Realiteit+Vastberadenheid=Succes

Aan de start van het nieuwe jaar, vol energie en enthousiasme voor de komende afspraken en meetings, reflecteer ik graag zowel terug als vooruit. Geïnspireerd door Ray Dalio's principes, heb ik zijn app gedownload en een assessment uitgevoerd om dieper inzicht te krijgen in mijn identiteit en waarden. Dit past bij mijn eeuwige drang naar ontdekking en leren over het realiseren van succes en progressie. 

Dalio's filosofie, dat succes en vooruitgang voortkomen uit een diep begrip van oorzaak en gevolg en het gebruik van principes om doelen te bereiken, resoneert sterk bij mij. Het onderstreept het belang van voortdurende verandering, groei, besluitvorming en het nemen van risico's. Het leert ons dat ware kennis voortkomt uit luisteren en hulp accepteren, en dat onze krachten vaak gekoppeld zijn aan onze zwakheden. 

Dit sluit bijzonder goed aan bij hetgeen ik leerde in 2023. Namelijk hoe belangrijk een sterk en loyaal netwerk als Sociëteit Vastgoed is bij innoveren en ontwikkelen, door het implementeren van de Blue Zones-principes, en hoe ik daar met mijn team en partners actief invulling aan wens te geven. Deze benadering, gericht op het creëren van gemeenschappelijke doelstellingen die zingeving, kennisdeling, ontspanning en sociale interactie bevorderen, evenals het ontwikkelen van educatieve en culturele hubs, is fundamenteel voor onze dagelijkse activiteiten en ontwikkeling. 

Immers, Sociëteit Vastgoed streeft er voortdurend naar te innoveren, te luisteren, te groeien en onze krachten te bundelen. In de veranderende vastgoedsector kunnen we door de Blue Zones-principes toe te passen actief bijdragen aan het vormen van een loyale en sterke community die een lang, rijk en vervullend leven ondersteunt. Hierbij gaat vastgoed verder dan louter bouwstenen; het wordt een basis voor een gezond en betekenisvol leven, wat onze visie en missie voor de toekomst weerspiegelt. #allesisvastgoed (Op 18 januari meer hierover!)

De Kracht van Keuzes

Vanuit deze overdenkingen, ben ik bijzonder trots dat in het landschap van de hedendaagse vastgoedwereld, waar verandering en innovatie aan de orde van de dag zijn, mijn boek 'De Kracht van Keuzes' een cruciale leidraad voor professionals in de sector kan zijn. Dit literaire werk, wat nu de 2e druk beleeft (het is vandaag in de herziene, geredigeerde versie naar de drukker verstuurd), is niet slechts een verzameling van woorden; het is een kompas dat de weg kan wijzen naar effectieve besluitvorming en strategische visie.

Een van de recencenten ziet het als volgt: "Van Haeften, met haar scherpe inzicht en diepgaande kennis, benadrukt hoe elke keuze die we maken, van de kleinste beslissing tot de grootste strategische zet, een onuitwisbare invloed heeft op ons pad naar succes. Haar boek is een ode aan het begrip dat keuzes niet alleen eindpunten zijn, maar ook het begin van nieuwe mogelijkheden, kansen en ontdekkingen.

Ook voor de vastgoedprofessional is 'De Kracht van Keuzes' een essentiële leeservaring. Het onderstreept het belang van zelfkennis, het herkennen van de eigen krachten en zwaktes, en het belang van het luisteren naar, en leren van anderen. In een branche waar verandering de enige constante is, biedt Van Haeften's werk een ankerpunt. Het stimuleert professionals om verder te kijken dan de conventionele wijsheid, om innovatieve oplossingen te zoeken die niet alleen de sector ten goede komen, maar ook de gemeenschap als geheel.

In haar boek wordt de lezer uitgedaagd om verder te denken, om te overwegen hoe elke keuze die we maken, elke stap die we zetten, bijdraagt aan het grotere geheel. Het benadrukt het belang van een holistische benadering in de vastgoedsector, waarbij de focus niet alleen ligt op het materiële aspect van vastgoed, maar ook op de sociale, culturele en persoonlijke impact die onze keuzes hebben. Op ons succes en op onze families.

Kortom, 'De Kracht van Keuzes'is een literaire schat voor elke professional. Het biedt niet alleen inzicht en wijsheid, maar ook inspiratie om keuzes te maken die leiden tot zowel persoonlijke als professionele groei, en die bijdragen aan een toekomst waarin vastgoed meer is dan alleen stenen - het is de fundering van een rijk en vervuld leven."

Een kwalitatief sterk jaar 

Je begrijpt dat ik vanuit deze doelstellingen en uitvoering met veel energie en enthousiasme, vanuit deze principes en uitgangspunten start met invulling te geven aan persoonlijke coaching. Je kunt de training die ik geef over leiderschap tegemoet zien, bij Sociëteit Vastgoed Academy. De cursussen onder de samenvoeging van Persoonlijke Ontwikkeling die ik hier reeds voor schreef vindt je direct terug in de online ledenomgeving.

Kortom, ik kijk ernaar uit, samen met jou een kwalitatief sterk jaar te realiseren, omdat kwalitatieve beslissingen kwalitatieve uitkomsten realiseren. Door en met elkaar kennis en ontwikkeling delen, en laten groeien, zodat anderen ervan leren en er hun doelen mee in kunnen vullen. Zo maken wij elkaars leven zo optimaal mogelijk, en zo geweldig als we zelf wensen.

Met alle liefs,

Claudia L. van Haeften

Reacties
Categorieën