societeit vastgoed
Zorgvastgoed
Sociëteit Vastgoed
Zorgvastgoed
11/30/2023
2 min
0

De Toekomst van Vastgoed: Inspiratie vanuit de Blue Zones

11/30/2023
2 min
0

De Blue Zones: Een Revolutie in Zorgvastgoed en Levenskwaliteit

In de dynamische wereld van vastgoed en zorgontwikkeling neemt Sociëteit Vastgoed met trots en visie een leidende rol door de principes van de Blue Zones te integreren en te delen met professionals. Deze zones, bekend van Netflix en onderzoek van Dan Buettner, belichamen gebieden waar mensen opvallend lang en gezond leven. De kernprincipes van de Blue Zones - verbondenheid, een doel hebben, dagelijkse beweging, stressreductie, en matige voeding - zijn niet alleen essentieel voor een lang leven, maar zijn ook uitermate relevant voor het ontwikkelen van vernieuwende concepten voor zorgvastgoed en seniorenwoningen.

De Kracht van de Blue Zones in Vastgoed

Geïnspireerd door de levensstijl in Sardinië, Okinawa, Loma Linda, Nicoya, en Ikaria, integreren wij deze principes met enthousiasme in onze visie en organisatie. Deze aanpak richt zich immers op het creëren van gemeenschappelijke doelstellingen die zingeving, kennisdeling, ontspanning en sociale interactie bevorderen, alsmede het ontwikkelen van educatieve en culturele hubs die bijdragen aan verdieping en invulling geven aan levensdoelstellingen.

Innovatie en Preventie in de Ouderenzorg

In het licht van de toenemende vergrijzing en het krimpende zorgpersoneel is de aanpak van de Blue Zones in het vastgoed bijzonder relevant. Door deze principes toe te passen, ontstaan er mogelijkheden om ouderenzorg niet alleen te richten op zorg, maar met name ook op preventie en het bevorderen van een actief, sociaal betrokken en mentaal gestimuleerd leven.

Sociëteit Vastgoed als pionier

Sociëteit Vastgoed, als pionier in duurzame ontwikkeling, zingeving en betrokken community building, neemt dankzij de inzet van expertteam Osiris en voorzitter Ron van Bloois wederom het voortouw in het overbrengen van deze waardevolle kennis en stimulansen. Door deze bewogen sessies vol betekenis te organiseren en dergelijke zinvolle discussies te faciliteren, bieden wij onze leden de mogelijkheid om te innoveren en geïnspireerd te worden. Betrokken te raken bij de uitrol en realisatie van dergelijke projecten, en actief bij te dragen aan een gezondere en meer verbonden toekomst voor onze ouderen, degenen die zorg nodig hebben en allen die hier in de toekomst gebruik van zullen gaan maken (wij allen dus.)

Conclusie: Een Gezonde en Duurzame Toekomst

Door de Blue Zones-principes te omarmen, kan de vastgoedsector actief bijdragen aan het ontwikkelen van gemeenschappen waar mensen niet alleen langer, maar ook een rijker en vervullend leven leiden. Sociëteit Vastgoed speelt hierin graag een actieve rol door een toekomst te schetsen waarin vastgoed meer is dan bouwstenen; als basis voor een gezond, sociaal verbonden en zinvol leven voor de stakeholders.

Door het helder stellen van onze eigen Blue Zones, toont Sociëteit Vastgoed aan dat verbondenheid, een concreet levensdoel invulling geven (je waarom), innovatie, betrokkenheid en een leven met betekenis en doelgerichtheid  een gezond(er) leven bevorderen. Dit begrip benadrukt het belang van het realiseren van een persoonlijke missie of doel, en het nastreven van activiteiten die niet alleen voldoening geven, maar ook bijdragen aan het grotere geheel, zoals de gemeenschap of de samenleving.

Het gaat over het creëren van waarde en betekenis in jouw dagelijkse bezigheden en relaties, en het nastreven van doelen die verder gaan dan louter persoonlijk gewin of plezier. Dit concept is voor ons als professionals bijzonder relevant in de context van vastgoedontwikkeling, gericht op zorg en seniorenwoningen, waar het doel is om omgevingen te creëren die niet alleen fysiek comfortabel en veilig zijn, maar ook geestelijke en sociale vervulling bieden. Essentiële componenten voor de gewenste toekomst van vastgoed en wonen, alsmede voor de kwaliteit van leven in Nederland, nu en straks.

Claudia van Haeften
Founder Sociëteit VastgoedReacties
Categorieën