Het circulaire antwoord voor de vastgoedsector
21 december 2020 

Het circulaire antwoord voor de vastgoedsector

In gesprek met Jack, een nieuw en actueel diepte-interview met Jack Zuidweg MSV

Jack Zuidweg MSV deelt tijdens een openhartig gesprek zijn kennis en bevindingen met betrekking tot klimaatveranderingen en de impact daarvan op de vastgoedsector met Claudia van Haeften MBA MSV, Founder Sociëteit Vastgoed.

“Wat ontzettend fijn weer met jou in gesprek te gaan Jack! We hebben een veelbewogen jaar achter de rug. Hoe is dat voor jou geweest, en met name met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen van Centraal Beheer (Achmea)?”

“Dank je wel! Ik ben allereerst erg blij dat we met team Cartouche binnen Sociëteit Vastgoed zodanig met elkaar in gesprek gaan, dat hier concrete afspraken gemaakt worden, waar we de sector actief mee op de hoogte kunnen stellen van wat noodzakelijk en essentieel is op dit gebied. Bijzonder dat we met partners spreken als Duurzaam Gebouwd, Cirkelstad, Madaster en Vastgoedbelang. Dat is van grote waarde dat dit wordt gebundeld qua kennis en expertise, ook met de kennis van onder andere Interface en institutioneel belegger asr real estate”.

Het is door de signalen die we overal ervaren duidelijk geworden dat we ons in een overgang naar transformatie bevinden. Ook hierom is het belangrijk ons systeem aan te passen ofwel te transformeren tot een systeem dat welvaart en voorspoed biedt. Hoe kijk jij hiernaar?”

“Inderdaad. Het is belangrijk radicale stappen te zetten om de ‘strategie van de wereld’ te realiseren, zoals door Sustainable Development Goals te adopteren en koolstof emissie te verminderen. Deze keuzes dienen door ons allemaal gemaakt te worden. De samenstellingen zullen fundamenteel anders zijn en uiteindelijk zorgen voor de gewenste duurzame economie. Dit realiseert een verschuiving van een optimale productie van goederen, naar een optimaal gebruik van goederen, levensduur en productiekosten.

Herdefiniëren dus hoe we denken over progressie in de economische markt is essentieel om het beleid en de agenda’s aan te passen, gebaseerd op SDG’s als indicator voor de toekomst”.

“ Het is helder dat we transitie nodig hebben om op lange termijn duurzaamheid te realiseren, hier zijn ook sterke maatschappelijke waarden voor nodig en een beleid wat zich actief richt op die transitie. Fijn dat je al aangaf hoe belangrijk samenwerking is, net als investeringen en het beleid. Een herziening van ons huidige systeem?”

“ Door samenwerking en actief beleid kunnen we concreet toewerken naar een innovatief, circulair economisch systeem waarin de materiaal behoefte wordt geminimaliseerd, even als uitstoot en afval. Een systeem waarin alle producten en onderdelen worden geproduceerd voor een zo lang mogelijke levensduur. Een sociaal inclusief systeem dus, met biofysische grenzen. Waar kun je dan aan denken? Om er een paar te noemen, een verschuiving van een transactie-gebaseerde economie naar een gebruik-gebaseerde economie. Een transitie van een extractieve, gespecialiseerde economie naar een regeneratieve, volhoudende economie.

En een verandering in het meten van welvaart, van bijvoorbeeld BBP naar de welvaart en houdbaarheid van het ecosysteem. Er zijn er natuurlijk nog meer. Een transitie in het globale voedsel-systeem dat gebaseerd is op efficiëntie, kwantiteit en afkomst, naar een systeem gericht op duurzaamheid, kwaliteit, circulariteit en vernieuwing. En dit is natuurlijk geen eenvoudige opgave, maar wel een waar we met elkaar aan werken. Dit vraagt commitment op alle niveaus, van beleidmakers tot producenten tot consumenten. Niemand uitgezonderd”. 

Het komende jaar staat in het teken van nadere invulling en implementatie hiervan. Zo staat de Green Deal, die moet leiden tot klimaatneutraliteit in 2050, fier overeind. De belangrijkste pijlers zijn aangewezen, de strategieën bepaald”.

‘Ik herinner me dat Timmermans hierbij zei: De tijd is ontwricht, naar Shakespeare in Hamlet. Dat herken ik, want wat niet is zoals het moet zijn, dient rechtgezet te worden. De Green Deal is in die zin meer dan een antwoord op de klimaatcrisis. Door de digitalisering is er daarnaast ook een industriële revolutie gaande die tot immense maatschappelijke verschuivingen leidt. Dit vraagt opnieuw en effectief om samenwerking, zoals de Europese Unie dit nu gaat sturen, als onderdeel van de wereldgemeenschap. De Green Deal is daar dan weer een heel concrete expressie van. 

Een initiatief van Nederlandse bedrijven en overheden om producten circulair in te kopen, heeft in drie jaar ruim €300 mln. aan circulaire investeringen uitgelokt. Partijen als Alliander, ABN Amro, TBI Holdings, Rijkswaterstaat en de gemeente Wageningen kochten zo veel mogelijk materialen en producten in die herbruikbaar en duurzamer zijn. Zijn dat de initiatieven waarvan jij denkt dat die de duurzame economie versnellen?”

“ Ja zeker! Ik ben er blij mee dat de deelnemers van de Green Deal circulair Inkopen, een samenwerking van 38 bedrijven en circulaire economie specialisten met zestien overheden, die de missie als geslaagd ervaren. Door het bewust inkopen is het actief inzetten op circulariteit veel bewuster gehanteerd, en nu ook onderdeel van het beleid geworden in de diverse inkoopafdelingen. Dat is enorm waardevol. Ook omdat de deelnemers hun ervaringen met elkaar gedeeld hebben.

Het vliegwiel werkte hierdoor ook door in het buitenland. Het meest verheugd was ik te horen dat men aangaf dat circulair inkopen niet duurder hoeft te zijn. Natuurlijk, in het begin is de investering mogelijk iets hoger, maar omdat de materialen langer mee gaan en de waarde behouden, is de investering over de levenscyclus zeker goedkoper. En dan heb ik het nog niet eens over de hogere maatschappelijke kosten van niet-circulaire producten en materialen.” 

“ Hoe krijgen we de duurzaamheidseisen nu verder doorgevoerd, bijvoorbeeld in de bouw, waar het huidige tempo nog steeds te laag ligt om de doelstellingen voor energieneutraliteit, circulariteit en klimaatbestendigheid voor 2050 te bereiken?”

“ Dit is inderdaad een punt waar we gezamenlijk mee aan het werk moeten, aangezien bij ruim 60% van de aanbestedingen duurzaamheid nog geen criterium is. Hoe dat komt? Omdat in het algemeen de laagste prijs bepalend is voor de gunning. Dat stageert de intentie om duurzame ideeën te gaan toepassen. Het goede nieuws is dat bij aanbestedingen waar duurzaamheid wél een rol speelt, dat aspect steeds belangrijker wordt. Dit jaar werd bijvoorbeeld ook hergebruikt asfalt of elektrisch materieel toegepast. Een goede ontwikkeling”.

Dank je wel Jack, tenslotte natuurlijk nog de vraag, hoezeer zet Centraal Beheer in op duurzame toepassingen?’

“ Dat gaat zelfs nog verder dan duurzaamheid zoals we dat net bespraken. Dat beleid richt zich namelijk ook op duurzame relaties en duurzame werkomstandigheden. Medewerkers nemen door ons systeem Lekker Bezig bijvoorbeeld zelf de regie op hun duurzame inzetbaarheid. Dat wil iedere werkgever toch graag bereiken? En natuurlijk hebben wij als grote vastgoedverzekeraar duurzame oplossingen die vastgoedondernemers concreet kunnen toepassen.

Dat de wereld verandert is helder, wat we ermee doen is nu cruciaal, zeker omdat de veranderingen zo snel gaan. Persoonlijk is het dan ook echt mijn ambitie onze klanten, en daarmee de sector, te begeleiden bij de enorme impact van klimaatveranderingen. En ja, dat betekent dat we op een andere en nieuwe manier naar risico’s en oplossingen moeten kijken. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat wij ook adviseren bij het realiseren van subsidies. Duurzaamheid zit echt in ons DNA en dan vind ik het echt waardevol om slimme oplossingen toe te kunnen passen en dit te mogen delen, dank daarvoor!” 

Wat fijn te horen Jack, dank voor wederom een fijn interview en nieuwe kijk op ‘In gesprek met Jack!

 

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen