Maak kennis met Van Veen Architecten
26 september 2021 
in Member

Maak kennis met Van Veen Architecten

Van Veen Architecten is een uniek en veelzijdig internationaal bureau met meer dan 30 jaar ontwerpervaringen volgt de veranderingen in onze samenleving haarscherp op. In combinatie met onze specialistische expertise levert dit een succesvolle uitwerking van complexe ontwerpopgaven op, met een scherp oog voor belangen van alle stakeholders.

Van Veen beschikt daartoe over een team met brede ervaring met betrekking tot het ontwerpen voor de doelgroep bewoners met (zware) dementie en werkt en adviseert intensief samen in een vast netwerk van partners o.a. ook in China (partner BNP) en Engeland (adviseur David Morley Architects).  

Van Veen Architecten onderscheidt zich door een hoge mate van betrokkenheid en inleving in doelgroepen. Hierdoor ontstaan en sociale en betaalbare en architectonisch kwalitatieve hoogwaardige gebouwen. Omdat wij het belangrijk vinden dat er voor iedereen een fijne en veilige plek in onze samenleving is. Omdat wij weten dat wij dat kunnen, samen met ons hoogwaardig netwerk van gespecialiseerde partners waarmee wij intensief en plezierig samenwerken. 

Van Veen Architecten bv ontwerpt gebouwen met een sterke identiteit. Gebouwen die verrassen en intrigeren door een gelaagde betekenis en die op meer dan één niveau communiceren met de omgeving en gebruikers. De architectuur vertelt daarbij een duidelijk verhaal, dit in samenhang met de stedenbouwkundige context en het DNA van de locatie als uitgangspunt en inspiratiebron. 

Van Veen Architecten gevestigd in Rotterdam, richt zich als ontwerpbureau op de woningbouw met name voor de doelgroep ouderen, zowel de vitale, als de doelgroep met een lichte en zware zorgvraag (somatiek en dementie). 

De ouderenhuisvesting projecten van het bureau variëren van volledige nieuwbouw van grootschalige commerciële woon-zorgcomplexen ontwikkelingen bijvoorbeeld het project “Nieuw Overbos” te Heemstede (Achmea zorgvastgoed), alsmede in aanbouw zijnde een antroposofisch woonzorgproject het Ubuntuhof te Zutphen (Heijmans vastgoed en woonzorgcoöperatie Habion). 

Naast commerciële opdrachtgevers werkt zij ook aan kleinschalige “initiatieven” en door de ouderen geïnitieerde zelfbouwprojecten oa met de succesvolle ouderen wooncoöperatie het “Knarrenhof” op een prominente stationslocatie te Zutphen. Recent is het bureau ook betrokken bij een nieuw ouderenhuisvesting buurtinitiatief in Bussum ism de buurtontwikkelaars Dubbel L, de zorgpartij Vivium, de woningcorporatie de Alliantie, als de Gemeente. Verder heeft het bureau zich gespecialiseerd in het bouwen voor bewoners met zware dementie (de 24 uurs zorg). Een recent referentieproject is het onlangs door minister de Jonge geopende innovatieve project “Hofje Wendakker”. Het totale zorgprogramma, 98 eenheden is ondergebracht in 12 zelfstandige woonzorghuizen (per woning 8 bewoners) geschakeld in 3 rijwoningen blokken die gesitueerd zijn rondom een centrale gemeenschappelijke hoftuin. Kenmerkend is de ongebruikelijke interne circulatie opzet van de gestapelde woningplattegronden van de individuele woongroepen. In plaats van horizontaal zijn deze verticaal georganiseerd “net zoals thuis”.

De 12 woonkamers bevinden zich op de begane grond aan de centrale buitenruimte. Op de 1e en 2e verdiepingen zijn de 8 private slaapkamers ondergebracht. Bewust is gekozen dit project voor de doelgroep zware dementie centraal midden in de wijk te realiseren zodat er een maximale interactie plaats kan vinden tussen de buurt en de nieuwe bewoners. Zodoende kunnen de omwonenden (vaak ook ouderen) ook gebruik maken van de aanwezige zorgvoorzieningen en de tuin, en voelen de mantelzorgers zich ook welkom.

Naast de ontwerp activiteiten is van Veen als architect en voorzitter lid van kwaliteits commissies (heden in Eindhoven, voorheen Breda en Rotterdam), jurylid van prijsvragen en selecties, geeft zij lezingen en is zij bestuurslid van het Bureau Architectenregister.

 

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen