Nederland vergrijst: Vraag naar ouderenhuisvesting en zorgvastgoed neemt toe

Nederland vergrijst: Vraag naar ouderenhuisvesting en zorgvastgoed neemt toe

Nederland vergrijst en daardoor is er sprake van een landelijk tekort aan geschikte woningen voor (alleenstaande) senioren. Volgens de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) zal dit probleem de komende jaren alleen nog maar toenemen. Door het gebrek aan geschikte woningen zitten veel ouderen momenteel klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn.

Tekort aan geschikte seniorenwoningen

Cijfers van de Rijksoverheid bevestigen dat er een zeer groot en snel groeiend tekort is aan geschikte woningen voor 65-plussers. Dat kan onveilige situaties opleveren en zorgt tegelijkertijd voor het niet-doorstromen van de woningmarkt. In 2040 zal het aantal 75-plussers zelfs in aantal en bijna in aandeel verdubbeld zijn ten opzichte van nu.

Het aandeel ouderen dat in (zorg)instellingen woont is de afgelopen decennia gedaald omdat ouderen vaker zelfredzaam zijn. Ook is de ontwikkeling van langer zelfstanding wonen recentelijk nog versterkt door het extramuraliseringsbeleid van de overheid. Met dit beleid stelde de Rijksoverheid € 340 miljoen beschikbaar om ouderen te helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven.

Nu ouderen een steeds groter deel van de Nederlandse samenleving vormen, zal het onderwerp ouderenhuisvesting in de toekomst steeds belangrijker worden. Volgens Cees van Boven, bestuursvoorzitter bij Woonzorg Nederland, zijn er snel meer geschikte seniorenwoningen nodig om noodgedwongen verhuizingen te voorkomen. Van Boven: ‘’Op dit moment wonen 61.000 65-plussers in een ongeschikte woning. Hoe langer we wachten, hoe hoger de nood.’’

Onveilige situaties en vereenzaming

Volgens de Monitor Ouderenhuisvesting groeit het aantal senioren dat last ondervindt bij alledaagse handelingen in huis hard. Op dit moment zijn er ruim 600.000 55-plus huishoudens die moeite hebben met bijvoorbeeld zitten, opstaan en de trap op- en aflopen. Vergeleken met vijftien jaar geleden zijn dat 148.000 huishoudens meer, een stijging van maar liefst 25%. Omdat niet elke woning dan nog geschikt (te maken) is om in te wonen, kijkt een deel van deze mensen tegen een gedwongen verhuizing aan. Maar dan moeten er wel goede alternatieven zijn.

Wanneer ouderen langer thuis wonen terwijl ze last ondervinden bij bepaalde alledaagse handelingen, liggen onveilige situaties maar ook vereenzaming op de loer. Van Boven bevestigt een groeiende behoefte van ouderen die een verhuizing overwegen. Van Boven: ‘’Steeds meer ouderen kiezen proactief voor een andere woning. Gemak en het sociale aspect zijn dan belangrijke drijfveren. Voor al deze mensen geldt hetzelfde: er is lang niet genoeg aantrekkelijk aanbod.’’

Blijven bouwen

Momenteel zijn er zo’n 80.000 seniorenwoningen te weinig. Als er niet wordt ingegrepen, zal dit binnen tien jaar oplopen tot zo’n 240.000. Dat meldt VastgoedJournaal. Van Boven geeft aan dat Woonzorg Nederland bereid is om de komende jaren een flink aantal woningen te bouwen, in geclusterde zelfstandige woonvormen voor sociale en middenhuur, waar veel behoefte aan is. Echter, zijn voor deze plannen wel geschikte en betaalbare locaties nodig, waar het momenteel nog aan ontbreekt. Daarom benadrukt van Boven dat gemeenten haast moeten maken met de vertaling in ruimtelijke plannen om op deze manier senioren meer kans en keuze te geven.

Zorgvastgoed

Naast geschikte seniorenwoningen is er ook een toenemende vraag naar zorgvastgoed. Denk hierbij aan woningen voor particuliere woonzorg, intramurale zorgwoningen en eerste- of anderhalvelijns gezondheidscentra. Om genoeg van dit soort woningen te bouwen, moet er voldoende geld beschikbaar zijn. Zorgvastgoed kan daarom een interessante tak zijn om in te beleggen. Zo stelt de internationale vastgoedorganisatie CBRE (2020) dat zorgvastgoed een van de snelst groeiende sectoren was de afgelopen jaren. Vorig jaar werd er in Nederland namelijk voor het eerst meer dan één miljard euro in belegd.

Meer weten over beleggen in zorgvastgoed?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninzorgvastgoed

Door de drukte van de coronapandemie stond de zorgsector de afgelopen maanden onder enorme druk. Veel zorginstellingen kwamen niet toe aan de reguliere bedrijfsvoering, waardoor beslissingen over zorgvastgoed werden uitgesteld. CBRE benadrukt dat de sterke fundamenten van de sector overeind blijven staan. Nederland vergrijst, de behoefte aan goede zorghuisvesting groeit en het tekort aan locaties blijft stijgen. De vraag naar zorgvastgoed blijft hierdoor nog altijd groot.

Volgens Rabobank zijn de vooruitzichten van zorgvastgoed zelfs uitstekend. Door de vergrijzing zal het aantal 65-plussers toenemen van 3,2 miljoen mensen naar 4,7 miljoen mensen in 2040. Dat is een absolute toename van 1,5 miljoen senioren. Volgens de Rabobank zijn deze ouderen vaker vitaal, vermogend en hebben ze een goed pensioen. Ook zijn ze veel veeleisender dan eerdere generaties. Hierdoor zal de vraag naar hoogwaardig (woon)zorgvastgoed de komende jaren enkel toenemen.

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen