Actieagenda Wonen - En nu snel aan de slag…….!
25 februari 2021 

Actieagenda Wonen - En nu snel aan de slag…….!

Je kunt de nieuws-apps of de krant niet openslaan of je leest alarmerende berichten over de woningmarkt. En inderdaad, er is nogal wat aan de hand. Grote groepen mensen die moeilijkheden ondervinden met het vinden van een aantrekkelijke- en betaalbare woning. Het tekort aan woningen loopt alsmaar verder op, het aanbod sluit niet aan op de vraag onder andere door de telkens weer sterk onderschatte groei van het aantal- en de bovendien de steeds kleiner wordende huishoudens. En bij gebrek aan alternatieven blijven ouderen gewoon in hun oorspronkelijke gezinswoning wonen. Maar geef ze eens ongelijk.

Natuurlijk, er worden van allerlei kanten veel initiatieven ondernomen om de ontstane situatie het hoofd te bieden. Door de politiek, door projectontwikkelaars, door investeerders door private partijen. Allen vanuit de beste bedoelingen, hoewel soms dogmatisch maar ook opportunistisch.

Je zou verwachten dat in een land waarin zoveel kennis, know-how en kapitaal beschikbaar is om tot actie over te gaan, het spreekwoordelijk mogelijk zou moeten zijn om “de wal het schip te laten keren”.

Helaas, niets minder is waar en als dat zo doorgaat dan zijn de gevolgen voor onze bevolking, onze samenleving, de kwaliteit van onze steden, onze economie en onze natuur niet te overzien.

En dan is daar opeens de “Actieagenda Wonen”!

Een uitgewerkt plan hoe de komende 10 jaar de problematiek op de woningmarkt doorbroken kan worden. En het gaat zelfs verder, door o.a. voorstellen te doen voor verbetering van de leefbaarheid van wijken en buurten en verduurzaming.

Niet minder dan 34 toonaangevende partijen hebben alle schroom van zich afgeworpen en zich verbonden aan deze agenda. Chapeau!

Maar….”adel verplicht”.

Zoals in de media gesteld, kan een nieuwe regering deze Agenda 1-op-1 overnemen in haar regeerakkoord. Hoe mooi kan zoveel maatschappelijke betrokkenheid zijn?!

Jan Schaeffer zei ooit recht voor zijn raap: “in gelul kan je niet wonen”.

Laten we hopen dat politiek Den Haag dit initiatief van 34 maatschappelijk betrokken organisaties met groot enthousiasme omarmt. Want wat zou het mooi zijn als we straks nu 10 jaar terugkijkend kunnen zeggen “het is ons gelukt, 1 miljoen extra woningen. Nederland is weer een heel stuk mooier geworden”.

Dus dames en heren, AAN DE SLAG!!!

Hans Touw – Realturn &
Raad van Advies – Sociëteit Vastgoed

 

Hans Touw - Sociëteit Vastgoed

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen