Start verhuur tijdelijke corporatiewoningen aan economisch daklozen

Start verhuur tijdelijke corporatiewoningen aan economisch daklozen

In Amsterdam verhuurt woningcorporatie de Alliantie vandaag de eerste tijdelijke woning aan twee woningzoekenden die ‘economisch dakloos’ zijn. Amsterdamse woningcorporaties, de Regenboog Groep en de gemeente werken samen om deze groeiende groep woningzoekenden voor een jaar aan een woning te helpen en zo even ‘adempauze’ te geven. Ze kunnen in tweetallen tijdelijk wonen in corporatiewoningen die gerenoveerd of gesloopt gaan worden, maar nog een tijdje kunnen worden verhuurd.

Tijdelijk Onder Dak

Het project met de naam ‘Tijdelijk Onder Dak’ is gericht op woningzoekenden die geen grote spaarpot hebben, noch een hoog inkomen. Ze zijn door bijvoorbeeld een scheiding of faillissement hun woning plotseling kwijtgeraakt, maar verdienen niet genoeg geld om een woning te kopen of in de vrije sector te huren. Omdat deze mensen weinig andere problemen hebben, komen ze niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang of urgentie terwijl ze wel dringend op zoek zijn naar een woning. Ze staan ook niet lang genoeg ingeschreven bij WoningNet voor een sociale huurwoning.

“Dit is nu zo’n groep die tussen wal en schip valt. Ook voor deze mensen zijn wij er”, zegt regiodirecteur Koen Westhoff van de Alliantie. “We gebruiken voor dit project alleen woningen die tijdelijk beschikbaar zijn. Zo kunnen we hen helpen zonder dat andere woningzoekenden op de wachtlijst langer moeten wachten op een sociale huurwoning. We zijn blij en trots dat het project met deze Alliantie-woning van start kan gaan.”

De woningen

Jaarlijks komen bij de Amsterdamse woningcorporaties enkele honderden woningen vrij, die binnen 2 a 3 jaar gesloopt of gerenoveerd worden. Ze kunnen nog tijdelijk verhuurd worden in de periode dat de oorspronkelijke bewoners al vertrokken zijn naar een nieuwe woning, tot het moment van sloop of renovatie. De corporaties verwachten dat ze op jaarbasis met elkaar circa 200 woningen beschikbaar hebben voor ‘Tijdelijk Onder Dak’. Het gaat voornamelijk om 3 of 4-kamerwoningen, waarin steeds twee mensen kunnen samen wonen voor de duur van maximaal een jaar. Omdat sommige woningen vaak langer dan een jaar beschikbaar zijn, kunnen in deze gevallen meerdere koppels ná elkaar hier maximaal een jaar gebruik van maken.

De bewoners

Mensen die in aanmerking kunnen komen, zijn gebonden aan Amsterdam, en slapen nu vaak bij vrienden of familie. Ze hebben geen verslavings- of (ernstige) psychische problematiek, maar hebben wel een inkomen en kunnen de huur betalen. Ze hoeven geen kinderen te huisvesten en zijn gemotiveerd om actief aan de eigen situatie te werken. Ook moeten ze sociaal vaardig zijn, want ze delen een woning met een lotgenoot.

Hoe werkt het

Aanmelden kan via de site van de Regenboog Groep. Medewerkers van de Regenboog Groep matchen woningzoekenden met elkaar en met een door de corporaties aangemelde woning. Elke bewoner krijgt een eigen huurcontract voor een jaar. De verhuur en het beheer wordt verzorgd door Gapph Vastgoedbeheer. Deze werkwijze is vergelijkbaar met reguliere tijdelijke verhuur in leegstand.

De bewoners ondertekenen niet alleen een huurcontract, maar ook een projectcontract met de Regenboog Groep. Hierin staat wat van bewoners gevraagd wordt in dat jaar. Zoals het zelf (blijven) zoeken naar een meer structurele woonplek en eventueel naar betaald werk. Ze krijgen daarbij begeleiding. De Regenboog Groep werkt hierin samen met partners in de stad zoals het Leger des Heils, HvO Querido en de gemeente.

Pilotproject

Deze nieuwe vorm van tijdelijk wonen en begeleiding is een pilotproject bedacht door de Amsterdamse woningcorporaties en de Regenboog Groep.

De kosten die de Regenboog Groep maakt voor intakegesprekken, matching, begeleiding van de bewoners, sociaal beheer en de stofferingskosten van de woningen, worden betaald uit middelen die staatssecretaris Blokhuis afgelopen voorjaar vrij maakte.

Na een jaar zullen de partijen met elkaar bespreken of het project ‘Tijdelijk Onder Dak’ kan worden verlengd.

Johan van Haaster Sociëteit Vastgoed

Johan van Haaster member Sociëteit Vastgoed en CEO Gapph is spreker tijdens het webinar: Wonen in Nederland – Residentieel Congres

Waarin wij jou deze keer graag online ontvangen te midden in de Boardroom van Vesteda waar wij samen met unieke sprekers actief met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in de woningmarkt.

Niet alleen spreken wij over de huurder centraal, we zoemen in op wat er gaat veranderen in Nederland en wat dit betekent voor de toekomst van wonen. Zo zal Astrid Schlüter meer vertellen wat bewoners hebben ervaren gedurende #corona, terwijl Jeroen Kemperman zijn expertise deelt over de fysieke en sociale opgave van wonen.

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen