Het eerste webinar uit de reeds van 5 over SDG’s in de vastgoedsector

Het eerste webinar uit de reeds van 5 over SDG’s in de vastgoedsector

Heb je genoten van het eerste webinar uit de reeds van 5 over SDG’s in de vastgoedsector?

Dankzij Wietse Walinga, Rutger Schuur en Paul Wessels konden wij de deelnemers meenemen op de details en informatie over de eerste SDG die we behandelden, SDG3.

In aanloop naar het grote circulaire congres op 18 november 2021 bij Interface, delen wij tijdens 5 webinars met de teamleden van Cartouche de belangrijkste SDG’s voor de vastgoedsector. In de komende maanden zullen we vervolgen met deze korte en krachtige online sessies waarin we een specifieke SDG beetpakken, mooie praktijkvoorbeelden laten zien en vooral ook met jullie het gesprek aangaan hoe we vanuit vastgoed bij kunnen dragen aan het behalen van de doelstelling.

Wat zijn SDG’s precies?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn een ambitieus pakket van zeventien doelstellingen voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling. In binnen- en buitenland worden de SDG’s door steeds meer bedrijven gezien als een kans om hun businessmodellen te versterken, vooral waar het gaat om maatschappelijke waarde creatie. Vastgoedprofessionals zijn nog nauwelijks bekend met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, maar krijgen er meer en meer mee te maken, vandaar dat wij jou hier heel graag op meenemen!

De vastgoedsector en duurzaamheidsdoelstellingen

De vastgoedsector heeft een grote invloed op het behalen van deze doelen. De bouw is verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik, 30% van het waterverbruik en 35% van de totale C2 uitstoot (bron). Naast dat onze gebouwen energieneutraal moeten worden is het ook belangrijk dat we aandacht hebben voor de transitie naar een circulaire economie, klimaatadaptatie, natuur-inclusief bouwen en natuurlijk mobiliteit. Tevens zal dit bijdragen aan het sociale fundament van onze maatschappij. Thema’s als gezondheid en welzijn, samenwerken in gebieden, inclusiviteit, sociale cohesie en verbinding zijn net zo belangrijk voor een toekomstbestendig gebouwde omgeving. Dit zijn stuk voor stuk doelen die gekoppeld zijn aan de planeet brede visie van de verenigde naties.

Dat gezondheid sinds de covid crisis belangrijker is dan ooit en meer op ons netvlies staat dan hiervoor, geeft onze invulling aan de verduidelijking van gezondheid en gezonde gebouwen, nog meer kracht.

SDG 3

Met veel plezier delen we graag de details van de sprekers van het eerste webinar, over SDG3 met jou, zodat jij direct contact met hen op kunt nemen om hier als vastgoedeigenaar of -professional verder over kan spreken.

Onderwerpen 18 juni 2021

Wat deelden zij met jou?

 • Uitleg over doelen (Paris), SDGs en certificeringen
 • BREEAM, WELL, FITWELL
 • Waar kun je morgen mee beginnen?
 • Tips & Trucs
 • De waarde van data
 • Wat moet je meten en weten?
 • Hoe kun je dit gebruiken?
 • Het realiseren van gezonde gebouwen. Wie gaat dat betalen?
 • Meervoudige winst
 • Split Incentive
 • WELLCo
 • 3 gave projecten

Details sprekers

Rutger Schuur
CIO ParkBee
Email r.schuur@parkbee.com
Website https://parkbee.com/nl/

societeit vastgoed

t
e
w
Wietse Walinga

Directeur Smart WorkPlace
Dokter Klinkertweg 1 | 8025 BR | Zwolle
M +31 (0)6-21 84 69 06
E wietse@smartwp.nl
@wietsewalinga  | www.SmartWP.nl

Kennisplatform voor een slimme en gezonde werkomgeving

societeit vastgoed

Paul Wessels
Founder Blue Module
website: https://www.bluemodule.nl/
Email community@bluemodule.nl
Email paul@bluemodule.nl

societeit vastgoed

Presentaties 18 juni 2021

Heel graag tot het volgende seminar over SDG’s, namelijk SDG 7. Claudia van Haeften gaat dan graag in gesprek met Jacques van der Krogt van Dapple en opnieuw met Wietse Walinga.

Je kunt je natuurlijk al aanmelden!

Tot Sociëteit Vastgoed, jouw netwerk dat je verbindt aan de juiste mensen en je verwelkomt op de beste locaties.

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen