Net Present Value (NPV)

Inleiding

Net present value (NPV) is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de waarde van een reeks toekomstige cashflows te beoordelen, rekening houdend met de tijdswaarde van geld. Het is een essentieel hulpmiddel voor het evalueren van investeringsprojecten, het maken van budgetbeslissingen en het plannen van financiële strategieën.

Wat is NPV?

NPV berekent het verschil tussen de contante waarde van de toekomstige cashflows van een investering en de oorspronkelijke uitgave die nodig is om die investering te doen. Een positieve NPV duidt op een winstgevende investering, terwijl een negatieve NPV suggereert dat de investering niet voldoende rendeert om de kosten en het risico te rechtvaardigen.

De berekening van NPV houdt in dat je elke toekomstige cashflow vermindert met hoeveel deze vandaag minder waard zou zijn (dit heet disconteren) en vervolgens al deze huidige waarden optelt. Van dit totaal trek je de initiële investering af.

De vereenvoudigde formule voor NPV ziet er ongeveer zo uit: 

NPV = (Huidige waarde van cashflow jaar 1 + Huidige waarde van cashflow jaar 2 + ...) - Initiële investering.

Het belang van NPV

NPV wordt gebruikt om:

  • Investeringen te evalueren: Het biedt een kwantitatieve basis voor het vergelijken van de rendabiliteit van verschillende investeringsmogelijkheden.
  • Financiële beslissingen te nemen: Helpt bedrijven en investeerders om te beslissen of een project of aankoop financieel zinvol is.
  • Risico te beheren: Door rekening te houden met de tijdswaarde van geld, helpt NPV bij het beoordelen van het risico en het potentieel van toekomstige cashflows.

Hoe bereken je NPV?

Om NPV te berekenen, tel je de huidige waarde van alle toekomstige cashflows op en trek je daar de initiële investering van af.

De formule versimpeld uitgeschreven is: NPV = (Huidige waarde van cashflow 1 + Huidige waarde van cashflow 2 + ...) - Initiële investering.

De huidige waarde van elke cashflow bereken je door die te delen door (1 + disconteringsvoet) verheven tot het aantal jaren in de toekomst.

Voorbeeld van berekening

Stel, een investering vereist een initiële uitgave van €10.000 en zal naar verwachting over drie jaar respectievelijk €4.000, €5.000 en €6.000 opleveren met een disconteringsvoet van 5%. De NPV van deze investering kan als volgt worden berekend.

Overwegingen bij NPV

  • Disconteringsvoet: De keuze van de disconteringsvoet is cruciaal en kan de NPV significant beïnvloeden.
  • Toekomstige cashflows: Het schatten van toekomstige cashflows kan uitdagend zijn en vereist een grondige analyse.
  • Tijdshorizon: Langere projecten met latere cashflows kunnen gevoeliger zijn voor de disconteringsvoet.

Conclusie

De net present value is een krachtige tool voor financiële analyse en besluitvorming, die inzicht biedt in de waarde van toekomstige cashflows in termen van hun huidige waarde. Door NPV te gebruiken, kunnen investeerders en bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun investeringen.

Reactie plaatsen