Time Weighted Rate of Return (TWRR)

Inleiding

Time weighted rate of return (TWRR) is een methode om het rendement van investeringen te berekenen, waarbij de impact van kapitaalstortingen en -onttrekkingen wordt geneutraliseerd. Dit maakt TWRR bijzonder geschikt voor het meten van de prestaties van de investeringsbeheerder over tijd, ongeacht externe geldstromen.

Wat is TWRR?

TWRR is een rendementsmaatstaf die de prestatie van een investeringsportefeuille over een bepaalde periode evalueert, gecorrigeerd voor eventuele stortingen of onttrekkingen. Door deze aanpassing biedt TWRR een puur beeld van de investeringsvaardigheden van de beheerder.

Het belang van TWRR

TWRR wordt gebruikt om:

  • Prestaties te evalueren: Biedt een objectieve maatstaf voor het beoordelen van de prestatie van een beleggingsfonds of -beheerder.
  • Vergelijkingen te maken: Maakt eerlijke vergelijking mogelijk tussen verschillende fondsen of portefeuilles.
  • Beleggingsbeslissingen te ondersteunen: Helpt beleggers bij het kiezen van fondsen of beheerders op basis van hun vermogen om waarde toe te voegen, ongeacht externe geldstromen.

Hoe bereken je TWRR?

TWRR wordt berekend door de totale periode op te delen in subperioden die beginnen en eindigen met elke storting of onttrekking. Voor elke subperiode wordt het rendement berekend, en deze individuele rendementen worden vervolgens gecombineerd om het totale rendement over de gehele periode te berekenen.

De formule voor het combineren van subperiode rendementen is: (1+R1)×(1+R2)×...×(1+Rn)−1, waarbij R het rendement van elke subperiode vertegenwoordigt.

Voorbeeld van berekening

Stel dat een investering in het begin van het jaar €10.000 waard is, halverwege het jaar wordt er €5.000 bijgestort, en aan het einde van het jaar is de totale waarde €18.000. Eerst bereken je het rendement voor de periode voor de storting, daarna voor de periode na de storting, en combineer je deze om de TWRR te vinden.

Overwegingen bij TWRR

  • Complexiteit: Het berekenen van TWRR kan complex zijn, vooral bij meerdere stortingen of onttrekkingen.
  • Data: Accurate en tijdige informatie over de waarde van de portefeuille en de timing van externe geldstromen is essentieel.
  • Vergelijking: TWRR is ideaal voor het vergelijken van de prestaties van beleggingsbeheerders, maar het geeft geen inzicht in de werkelijke ervaring van individuele beleggers.

Conclusie

De time weighted rate of return is een krachtige tool voor het evalueren van de prestaties van investeringsportefeuilles, los van de invloed van kapitaalstortingen en -onttrekkingen. Het biedt een objectieve manier om de vaardigheden van een beleggingsbeheerder te beoordelen en ondersteunt beleggers bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.

Reactie plaatsen