OSIRIS gaat voor impact in de gehele vastgoedketen

OSIRIS gaat voor impact in de gehele vastgoedketen

Seniorenhuisvesting en zorgvastgoed met kleurrijke ‘Leaders of Change’ prominent op agenda binnen Sociëteit Vastgoed

Binnen slechts enkele jaren is de Sociëteit Vastgoed uitgegroeid tot een volwassen en verbindend (inter)nationaal bouw- en vastgoednetwerk. Door de schaalsprong wordt het netwerk steeds veelzijdiger qua partijen en is er behoefte aan specifieke verdieping op relevante thema’s. Seniorenhuisvesting en zorgvastgoed is zowel vanuit gebruikers, gemeenten, ontwikkelaars, (vastgoed)financiers, corporaties en beleggers een belangrijke assetklasse. Gezien de transities, het maatschappelijke belang en 54 miljoen vierkante meter bestaand vastgoed vraagt dit om nauwe samenwerking van de gehele vastgoedketen.

Om richting te geven aan de agenda en verbinding te organiseren binnen de Sociëteit, is de Leaders of Change groep ‘OSIRIS’ opgericht. Zitting nemen Esther Akkerman-Dwars, Annette van der Poel, Anja van Balen en Ron van Bloois. Er is een meerjarig programma in ontwikkeling teneinde kennisontwikkeling te organiseren, partijen te verbinden en samen te werken aan toekomstbestendige oplossingen.

De groep wordt voorgezeten door Ron van Bloois, docent bij de Sociëteit Vastgoed Academy en Amsterdam School of Real Estate, voorzitter van de internationale ‘Senior Housing and Healthcare Association’ en founder van MI, een advies- en managementpraktijk gericht op ‘Alternative Real Assets’. Van Bloois: ”Deze groep experts is uniek qua samenstelling, kennis en trackrecord. We delen onze passie voor kwetsbare doelgroepen en trachten Nederland voor actieve senioren, mensen met een beperking en zware doelgroepen zoals mensen met dementie, een stukje mooier en menselijker te maken. Het is geweldig om binnen onze Sociëteit structureel te werken aan dit maatschappelijk relevante thema. Het geven van praktijkgerichte opleidingen vanuit de Academy, delen van best practices, inspireren via podcast en organiseren van kennismeetings zijn een aantal bouwstenen om de leden van de Sociëteit te laten groeien, als mens en professional”.

Esther Akkerman-Dwars, Programmamanager Formules bij Woonzorg Nederland motiveert haar betrokkenheid: ”Ik zie er enorm naar uit om jullie te informeren over de ontwikkelingen en kansen van zorgvastgoed. Het is niet alleen een kwestie van simpel stenen stapelen. Er komt zoveel meer bij kijken om een goede toekomstbestendige woon- en leefomgeving, en daarmee een goed beleggingsproduct, te realiseren. Vanuit mijn rol als Programma Manager Formules neem ik jullie graag mee in het sociale aspect van de verbinding met bewoners en de samenwerking zorgorganisaties. Duurzame leefbaarheid  in je wooncomplex, buurt of wijk is essentieel. De Sociëteit Vastgoed kan op unieke wijze bijdragen aan deze verbinding in de vastgoedketen”.

Annette van der Poel, Director Healthcare bij Sectie5 sluit aan: “Toekomstbestendig zorgvastgoed begint bij een goede samenwerking met onze huurders. Daarbij vinden wij zowel maatschappelijk als financieel rendement van belang. Ik kijk er naar uit om onze kennis van de zorgvastgoedbeleggingsmarkt te delen en verbinding te maken met andere stakeholders in het domein van senioren, mensen met een beperking of geestelijke gezondheidszorg vraag. De diversiteit qua doelgroepen maakt de zorgsector kleurrijk maar ook uitdagend. Het is een voorrecht om deze specifieke kennis te delen via inspirerende projecten”.

Anja van Balen, Sector Banker Healthcare bij ABN AMRO onderstreept het belang van samenwerking over de schutting heen: “Als bank zijn wij sinds jaar en dag trouwe partner van zorginstellingen in de cure en care, maar zien ook vanuit REF de ontwikkeling van ‘senior housing’ als noodzakelijke stap om geschikte, betaalbare woningen aan te bieden voor onze senioren. Dit betekent naast een forse bouw- en investeringsopgave, ook een samenwerking tussen gemeenten, commerciële marktpartijen en zorgaanbieders. Daarbij zijn sociale infrastructuur en digitalisering net zo belangrijk als de gebouwde omgeving.

Founder van de Sociëteit Vastgoed, Claudia van Haeften, benadrukt het belang van deze speciale groep en een meerjarig programma: 

“Het thema seniorenhuisvesting en zorgvastgoed ligt dicht bij ons DNA, daar wij als sociëteit impact willen maken op persoonlijk en professioneel niveau. Dit thema raakt ons allen en is daarmee maatschappelijk relevant. Ik kijk uit naar de opleidingen, meetings en inspirerende projecten. Ik verwacht een grote betrokkenheid en interesse vanuit de hele sociëteit. Onze leden kunnen en willen het verschil maken”.

claudia-van-haeften-societeit-vastgoed

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen