#1 - OSIRIS: wij gaan mét elkaar impact maken

#1 - OSIRIS: wij gaan mét elkaar impact maken

Tijdens de Real Estate Radio show van april en in de nieuwsbrief van 2 mei is de start van OSIRIS aangekondigd. Een bevlogen groep mensen binnen de Sociëteit Vastgoed met focus op seniorenhuisvesting en zorgvastgoed. Inmiddels hebben de eerste meetings plaatsgevonden en nemen wij jullie graag mee in wie wij zijn, wat ons drijft, ‘stip aan de Horizon’ en de planning van de komende maanden. 

Wie zijn wij

In de Leaders of Change groep ‘OSIRIS’ zitten Esther Akkerman-Dwars, Annette van der Poel, Anja van Balen en Ron van Bloois. Een kleurrijke groep professionals met een rijk trackrecord in de wereld van seniorenhuisvesting en zorgvastgoed. We delen de passie voor vitale senioren, kwetsbare doelgroepen en positieve verandering te bewerkstellingen via samenwerking. Een toekomstbestendige woon(zorg)sector is immers van maatschappelijk belang en kent vele snijvlakken met andere domeinen waaronder de woningmarkt.

Graag introduceren wij onszelf via onze drivers:

Esther Akkerman-Dwars, Programmamanager Formules bij Woonzorg Nederland: “De nieuwe generatie ouderen staat anders in het leven. Hoe kunnen we er voor zorgen dat iemand in de wijk geboren kan worden en kan overlijden. In de eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Gelaagdheid in een woongebouw. Hoe ziet onze ideale wijk of samenleving eruit en wat moeten we daarvoor doen? Wat zijn de pijnpunten? Die wil ik graag op tafel hebben liggen om mee naar het rijk, de gemeente, de politiek te gaan. Vanuit de sociëteit kunnen wij deze verbinding creëren en met oplossingen komen.”

Annette van der Poel, Director Healthcare bij Sectie5: “Ik ben gedreven om senioren, mensen met een beperking en de intensieve zorg goed te huisvesten. Een lans breken voor lastige zaken hoort daarbij. Denk daarbij aan gemeenten; geef zorg een plek in ontwikkelingen in de gemeente. Maar ook het weghalen van koudwatervrees bij zorginstellingen richting de vastgoedwereld, daarnaast wil ik de vastgoedwereld (en dan met name ontwikkelaars) graag uitnodigen om ook aan het realiseren van woonzorgvastgoed te denken als onderdeel van een ontwikkeling. Ik droom van uitvoering geven aan de papieren plannen. Volle kracht vooruit!”

Anja van Balen, Sector Banker Healthcare bij ABN AMRO: “Als één van de huisbankiers van de sector voel ik me verantwoordelijk voor de bestaande voorraad, maar kijk ik ook sterk naar het benodigde vastgoed in de nabije toekomst. Betaalbare woningen voor 60 of 70 plus en woon(zorg)voorzieningen voor de laatste fase. Hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk plezierig zelfstandig laten wonen en hoeven we niet te verhuizen. In de stad en in de kleinere kernen. Ik geloof in een inclusieve samenleving.”

Ron van Bloois, Docent bij de Sociëteit Vastgoed Academy en Amsterdam School of Real Estate, voorzitter SHHA en founder van MI: “De kracht van de Sociëteit zit in de diversiteit van de familieleden en vermogen om pragmatisch en ondernemend samen te werken. Ik wil mij hard maken om de bestaande voorraad te verduurzamen, houdbare samenwerkingen te smeden met betaalbare woningen als resultaat én een herverdeling te creëren in het vastgoedfinancieringspeelveld. Wij kunnen als Sociëteit impact maken bij gebruikers tot en met de politiek. Binnen de Sociëteit ben ik gedreven om via kennisdeling/opleiding vastgoedprofessionals te informeren, inspireren én verbinden.

Stip aan de Horizon

Door de oplopende vergrijzing en een verouderde vastgoedvoorraad is er een tekort aan 300.000 woon(zorg)eenheden ten behoeve van senioren, hiervan zijn circa 100.000 plekken nodig voor zware zorg in het verpleeghuis.

De opgave is groot en nauw verweven met het tekort aan woningen in Nederland. Het is immers zo dat wanneer goede woningen voor senioren worden gerealiseerd dit er ook direct voor zorgt dat de woningen waar zij nu in wonen (veelal eengezinswoningen) vrij komen voor andere doelgroepen.

De omvang van de opgave is bekend en hier wordt al jaren over geschreven in de media en over gesproken op congressen, toch komt de realisatie en herontwikkeling van (nieuw) zorgvastgoed nog maar mondjesmaat op gang.

OSIRIS wil hier het verschil in maken door concrete casussen te behandelen, partijen met elkaar te verbinden en kennis te delen. Hiertoe hebben wij de volgende subthema’s gedefinieerd:

  1. Politiek: hoe kunnen we de overheid en gemeenten helpen met juiste kaders en stimulerende maatregelen?
  2. Verouderd en niet meer functioneel vastgoed: wat kunnen we hier mee qua vastgoed en locaties?
  3. Verduurzaming bestaand woonzorggebouwen: hoe geven we uitvoering richting Parijs in 2030 en 2050?
  4. Woonzorgconcepten: welke nieuwe, toekomstbestendige concepten zien we en is vraag naar?
  5. Samenwerking tussen partijen: welke ‘best practices’ zien we in de markt die impact maken?
Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen