Organize for the future

Beste vastgoedleiders,

Op 28 juni 2023 vond een baanbrekende Mastermindsessie Organize for the Future plaats bij JLL in Amsterdam, georganiseerd door Sociëteit Vastgoed Exclusive samen met vanOpstal& Strategie Innovatie Consultants. Deze bijeenkomst bracht vooraanstaande vastgoedprofessionals samen, die onder leiding van Oscar van Opstal, Pieter Hendrikse en Claudia van Haeften de dringende maatschappelijke uitdagingen wensten te bespreken, die zowel onze sector als de bredere samenleving beïnvloeden. Het was een belangrijke gelegenheid om het gevoel van urgentie te vergroten en de cruciale rol te benadrukken die vastgoedleiders invulling geven bij het stimuleren van een positieve, maatschappelijke impact.

Het gevoel van urgentie dat tijdens de Mastermindsessie naar voren kwam, benadrukt het belang van het versnellen van positieve verandering in de vastgoedsector. Het is niet alleen een kwestie van voldoen aan regelgeving en voorschriften, maar ook van het nemen van verantwoordelijkheid voor het bevorderen van duurzaamheid, welzijn en welbevinden in maatschappelijke zin en het creëren van waarde op de lange termijn. Als vastgoedleiders zijn we ons bewust van de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met de toenemende druk op het gebied van klimaatverandering, sociale gelijkheid en gezonde leefomgevingen.

Over verantwoordelijkheid

In het boek van Pieter Hendrikse benadrukt hij de negatieve gevolgen van een sterk individualistische cultuur, zoals een gebrek aan sociale cohesie en toenemende eenzaamheid. Het roept op tot een hernieuwd gemeenschapsgevoel en het versterken van sociale relaties als oplossing. Deze boodschap is zeer relevant voor vastgoedleiders, gezien de grote uitdagingen waar we voor staan en de mogelijkheid die we hebben om zowel de maatschappij als de vastgoedsector te transformeren.

Het realiseren van maatschappelijke impact in de vastgoedsector vereist juist nu een sterke focus op samen. Als leiders geven we invulling aan een proactieve rol en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschappen waarin we actief zijn, door niet langer vanuit silo's te handelen, zoals we gewend zijn. Er ligt een bredere verantwoordelijkheid die verder gaat dan de eigen ondernemingsdoelstellingen of sector.

Daarnaast is het van belang dat we ons bewust zijn van de complexiteit en uitdagingen die kunnen ontstaan door conflicterende factoren. Immers, conflicten tussen belanghebbenden kunnen leiden tot vertragingen en inefficiënties in de ontwikkelingen, ook van de sector. Het is essentieel dat wij als vastgoedleiders verdere vaardigheden uitdragen, delen en ontwikkelen om deze conflicten effectief te beheren en hiervoor constructieve oplossingen te vinden, die rekening houden met verschillende perspectieven en belangen. Door middel van effectieve communicatie, onderhandeling en samenwerking kunnen we deze gewenste omgeving van wederzijds begrip, erkenning en samenwerking bevorderen, waarmee we wantrouwen en het ontbreken van regie op andere, meer positieve, mensgerichte wijze benaderen door erkenning en waardering voor de persoon te delen.

Anders denken, anders kijken, anders doen

Betrokkenheid bij maatschappelijke impact is niet alleen een kwestie van gedeelde verantwoordelijkheid, maar ook van zakelijke kansen. Consumenten, investeerders en huurders zijn steeds meer geïnteresseerd in duurzame en maatschappelijk verantwoorde vastgoedoplossingen. Door voorop te lopen in deze ontwikkelingen, kunnen vastgoedleiders niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, maar ook concurrentievoordeel behalen en waarde creëren voor alle belanghebbenden.

Daarnaast is het van belang dat we een cultuur van samenwerking en partnerschap bevorderen binnen de vastgoedsector, en daarbuiten. Het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen vereist een integrale aanpak waarbij verschillende belanghebbenden, zoals overheden, ambtenaren, investeerders en huurders, nauwer betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we de benodigde synergiën creëren, kennis delen en innovatieve oplossingen vinden die verder reiken dan individuele projecten of ontwikkelingen, doordat we de verantwoording delen, meetbaar maken en als invulling toevoegen aan zelfontplooiing, zodat we gezamenlijk welbevinden, welvaart en welzijn een meer gebalanceerde en persoonlijkere invulling geven.

Om hiertoe als effectieve leiders samen te werken in de veranderende vastgoedsector richten we ons met nieuwsgierigheid op nieuwe denkpatronen, academische ontwikkeling, effectuering en concrete toepassing van data en kennisverwerving. Het begrijpen en toegankelijk maken van actuele inzichten en het volgen van onderzoek op het gebied van vastgoed en maatschappelijke impact is daarbij van essentieel belang. Het is onze gedragen taak en verantwoording om voorop te blijven lopen in kennis en expertise, zodat we toekomstige invullingen kunnen vormgeven, en actief bijdragen als visionairs aan de vooruitgang van de sector als geheel, door een grotere coalitie vorm te geven.

Organize for the Future

We kijken met genoegen terug op deze interactieve Organize for the Future meeting, waarbij wij allen bereid waren ons als vastgoedleiders met een gedragen en gedeelde verantwoordelijkheid te verbinden aan de ambitie van het bevorderen van maatschappelijke impact en het creëren van een duurzame toekomst. De gedeelde positiviteit, draagkracht, visie en verantwoording zal daarbij verder invulling geven aan gefundeerde transparantie, openheid en bereidheid tot het delen van de uitdagingen die we gezamenlijk aan kunnen aangaan, om daarmee kansen te benutten, en als visionairs een betere toekomst te realiseren voor zowel de sector als de samenleving als geheel.

De vastgoedsector bevindt zich op een kritiek kruispunt, waarbij verantwoording dragen en het vermogen om toekomstige invullingen meetbaar te maken van cruciaal belang is. Het meetbaar maken van maatschappelijke impact in vastgoedontwikkelingen vereist een wetenschappelijke benadering en een grondige analyse van relevante indicatoren en meetinstrumenten. Als vastgoedleiders is het meer urgent dan ooit, dat we ons gezamenlijk inzetten voor het ontwikkelen van deze instrumenten en het vaststellen van benchmarks om de impact van onze projecten op het gebied van duurzaamheid, sociale inclusie, maatschappelijk welzijn, financiën en economische groei nauwkeurig te kunnen meten. Met name ook voor de toekomstgerichte invullingen en uitvoeringen.

Essentie

De essentie van de boodschap is dat vastgoedleiders een gedragen verantwoordelijkheid ervaren om positieve maatschappelijke impact te realiseren in de vastgoedsector. Het benadrukt het belang van samenwerking, het nemen van verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en welzijn, en het creëren van langetermijnwaarde terwijl betrokkenheid bij maatschappelijke impact niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook zakelijke kansen biedt. 

Samen kunnen we een verschil maken door middel van innovatieve strategieën en geavanceerde kennisontwikkeling. We nodigen ook jou uit om deel te nemen aan deze reis naar de duurzame toekomst van social impact voor de vastgoedsector. Laten we samen een invloedrijke coalitie vormen, waarbij we wetenschappelijke inzichten, innovatieve ideeën en gedeelde expertise combineren om positieve verandering te realiseren. Samen kunnen we de vastgoedsector herdefiniëren en een erfenis achterlaten waarin rendement en maatschappelijke impact hand in hand gaan.

We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen en jouw unieke perspectief en waardevolle bijdrage te ontdekken tijdens deze bijzondere reizen die wij maken, met Organize for the Future Mastermindsessies.

Ook namens Oscar van Opstal,

  

Claudia van Haeften

Aanwezig bij deze sessie waren: 

Anne OosterbaanDe Alliantie 
Boris van der Gijp Achmea 
Claire van Staaij ABN AMRO Real Estate/Finance
Claudia van HaeftenSocieteit Vastgoed
Guido VerhoefPGGM
Mark SiezenBouwinvest
Nicole de VrijEigen Haard
Oscar van Opstal vanOpstal& strategie innovatie consultants
Peter HelfrichPrimevest
Pieter Hendrikse JLL
Saman Mohammadi  RE:BORN Real Estate 


Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen