ewoud pranger
Beleggen
Sociëteit Vastgoed
Beleggen
11/21/2023
1 min
0

Wetswijziging tijdelijke verhuur en btw short-stay verhuur: BOM?

11/21/2023
1 min
0

Wetsvoorstel tijdelijke huurcontracten is 14 november 2023 aangenomen door de Eerste Kamer.


De wetswijziging beoogt huurders betere huurbescherming te bieden door tijdelijke huurcontracten te verbieden. De betere huurbescherming gaat gelden voor nieuwe huurcontracten. Bestaande tijdelijke contracten mogen blijven bestaan. De nieuwe wet treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. 


Komt hiermee een einde aan tijdelijke verhuur op grond van het Vastgoedverzamelbesluit d.d. 19 september 2013, waarin de ‘short-stay’ verhuur voor de btw is geregeld? Ofwel, zijn beide wetten conflicterend? Veel verhuurders/beleggers vroegen zich bezorgd af of hiermee een bom werd gelegd onder de mogelijkheid om btw begrepen in investeringskosten (zoals verbouwingen, onderhoud, etc.) in aftrek te brengen. Het antwoord is neen. 

 

Tijdelijke verhuur blijft mogelijk onder specifieke voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld: 

  1. het opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder (tussenhuur/ diplomatenclausule);
  2. doelgroepencontracten, op basis van specifieke categorieën voor dringend eigen gebruik, bijvoorbeeld voor jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten;
  3. verhuur van korte duur, zoals vakantieverhuur;
  4. verhuur op basis van de Leegstandwet;
  5. tijdelijke verhuur aan nader aan te wijzen categorieën personen.

 Daarnaast is een aantal bijzondere categorieën huurders aangewezen voor wie een tijdelijk huurcontract mogelijk blijft:

  1. huurders die voor hun werk of studie tijdelijk in een andere gemeente binnen Nederland of afkomstig vanuit het buitenland in Nederland werken of studeren;
  2. huurders die in verband met renovatie of sloop als bedoeld in artikel 7:220, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gevolgd door vervangende nieuwbouw, hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken;
  3. huurders die afkomstig zijn uit maatschappelijke opvang als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte;
  4. huurders met wie de toegelaten instelling een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaat of huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met begeleiding als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt afgesloten; en
  5. huurders van wie hun overleden bloedverwant in opgaande lijn in de eerste graad of hun voogd een woongelegenheid van de toegelaten instelling huurde en die op het tijdstip van dat overlijden hun hoofdverblijf in die woongelegenheid hadden.

Dit zijn juist de belangrijkste groepen die nu huren op basis van short-stay verhuur: binnen – en buitenlandse studenten, expats, diplomaten, etc. De groep die ik hierbij mis bestaat bijvoorbeeld uit mensen die hun huis verkocht hebben maar nog niet in hun nieuwe woning kunnen. Prima, die geef je dan geen tijdelijk contract, als ze voor de btw-wetgeving maar binnen 6 maanden zijn vertrokken is er niets aan de hand. 

 

mr. Ewoud Pranger                                                                                             

Independent Tax Partners & Advisors BV

Independent Tax Partners & Advisors BV

Kantoorvilla Klein Dreijen

Stationsweg 46

6861 EJ Oosterbeek
 0031 26 355 03 26  Secretariaat

0031 6 10 98 02 39 GSM
www.itpa.nl
 

Reacties
Categorieën