property management
Vastgoedmanagement
Sociëteit Vastgoed
Vastgoedmanagement
01/30/2024
2 min
0

Vastgoedbeheer 3.0: Een Noodzakelijke Evolutie in de Hedendaagse Vastgoedmarkt

01/30/2024
2 min
0

Op 30 januari jl. organiseerden wij een unieke en waardevolle kennismeeting, samen met de experts, over property management upside down. 

Immers, in de hedendaagse vastgoedmarkt is vastgoedbeheer meer dan ooit een dynamisch en multidimensionaal proces. De rol van vastgoedbeheerders evolueert snel, mede door technologische vooruitgang, duurzaamheidsvraagstukken en de steeds veranderende behoeften van huurders en eigenaren. Vastgoedprofessionals staan voor de uitdaging om deze veranderingen te omarmen en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit van Vastgoedbeheer 3.0.

Experts in hun vakgebied, Albert van der Meulen van Vebego Facility Management, Wouter Schuil van asr real estate, Ron Seesing van ZIG, Ruben de Koning van MVGM, Sander Groet van VGM NL en Van der Linden Vastgoedbeheer deelden hun kennis en inzichten, terwijl Claudia van Haeften de introductie verzorgde en de moderator van deze sessie was.

Wat deelden wij over de actuele invulling van vastgoedbeheer?

Kennisdeling en Expertise van het Property Management Team

Het delen van kennis, informatie en 'proven concepts' door de experts in property management is cruciaal voor de ontwikkeling van de sector. Deze gerichte expertise draagt bij aan de efficiëntie en effectiviteit van vastgoedbeheer, waarbij de focus ligt op zowel strategische als operationele aspecten. "Als je kijkt naar je bedrijf sta je met je rug naar je klanten." Deze uitspraak benadrukt het belang van klantgerichtheid en het inzicht in de behoeften van huurders.

Facility Management als Kernonderdeel van Beheer

Facility management wordt steeds meer geïntegreerd in het vastgoedbeheer. Deze ontwikkeling zorgt voor een holistische benadering waarbij niet alleen het gebouw, maar ook de diensten en voorzieningen centraal staan. Dit heeft een positieve impact op de waarde van de vastgoedportefeuille en de tevredenheid van huurders.

Aandacht voor de 'S' van ESG in Relatie tot Beheer

De 'S' van ESG (Environmental, Social, Governance), oftewel de sociale component, krijgt steeds meer aandacht in het vastgoedbeheer. Dit omvat aspecten zoals sociale duurzaamheid, social return en het creëren van een betere wereld voor alle stakeholders. Het is essentieel voor vastgoedbeheerders om deze sociale aspecten te integreren in hun strategieën en uitvoering.

Digitalisering en Systeemintegratie

De waarde van digitalisering en systeemintegratie in vastgoedbeheer is niet te onderschatten. Deze technologieën stellen beheerders in staat om processen te automatiseren, data te analyseren en proactief te handelen. Een goed CRM-systeem is de basis en backbone van modern vastgoedbeheer, waarbij standaardisatie en integratie sleutelwoorden zijn.

Vastgoedbeheer als Partner van de Eigenaar

Vastgoedbeheerders fungeren steeds vaker en duidelijker als partners van de eigenaren, met een focus op de uitvoering en begeleiding van de vastgoedportefeuille. Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid, vertrouwen en een gemeenschappelijke visie op de vastgoedmarkt. Door deze benadering kunnen vastgoedbeheerders de waarde van de portefeuille maximaliseren en inspelen op nieuwe marktontwikkelingen.

Toekomstvisie: Technologie, Duurzaamheid en Flexibiliteit

De vastgoedmarkt is de arena voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Vastgoedbeheerders dienen een technologie-, duurzaamheid-, flexibiliteit- en datagedreven aanpak te adopteren om te kunnen blijven voldoen aan de hedendaagse eisen. Deze benadering leidt tot een maximale waarde van de vastgoedportefeuille, waarbij de behoeften van huurders centraal staan en processen continu worden geoptimaliseerd.

Conclusie

Vastgoedbeheer 3.0 is een noodzakelijke evolutie die voldoet aan de  veranderende behoeften van de moderne vastgoedeigenaar. Door de focus te leggen op kennisdeling, integratie van facility management, met aandacht voor sociale aspecten, digitalisering, partnerschap en duurzaamheid, kunnen vastgoedbeheerders een significante en unieke bijdrage leveren aan de waarde van de portefeuille, met een lange termijn invulling. Vastgoedbeheer 3.0 vertegenwoordigt  en begeleidt een noodzakelijke evolutie in de vastgoedmarkt, waarbij een holistische, klantgerichte en technologisch geavanceerde aanpak invulling geeft aan de huidige en toekomstige behoeften van de vastgoedmarkt.

Reacties
Categorieën