property mangement experts
Vastgoedmanagement
Sociëteit Vastgoed
Vastgoedmanagement
06/06/2024
3 min
0

Nieuwe Trends in Property Management: Inzichten uit de Podcast van het Property Expertteam

06/06/2024
3 min
0

In een recente vergadering van het Property Expertteam, gericht op het opnemen van een podcast, kwamen diverse nieuwe trends en uitdagingen in property management aan bod.

Dit artikel richt zich op de belangrijkste besproken thema's, waaronder de visie op property management, duurzaamheidsbeleid en ESG (Environmental, Social, and Governance), technologie en digitalisering, personeel en opleiding, ketenintegratie en partnerschappen, én de sociale impact van ESG.

Deze inzichten zijn cruciaal voor de moderne vastgoedprofessional die zich wil onderscheiden in een steeds complexer wordende markt.

Introductie en Voorstellen

De bijeenkomst begon met een introductie en voorstelronde, waarin ondergetekende de vergadering opende. De deelnemers, bestaande uit experts met diverse achtergronden in property management, bespraken hun eerdere ontmoetingen en connecties. Dit benadrukte het belang van netwerken en kennisdeling binnen de sector.

Volgende Meeting Plannen

Na de introductie werd de planning van de volgende live meeting besproken. Deze meeting vindt plaats om een van de partners van Sociëteit Vastgoed inzichten te geven in een nieuwe business ontwikkeling, waar de grote beheerders uit de sector hun mening over kunnen delen. Goed te bevestigen dat deze meeting live zal plaatsvinden, wat door de deelnemers met enthousiasme werd ontvangen. Live bijeenkomsten bevorderen directe interactie en samenwerking, wat essentieel is voor effectieve besluitvorming en innovatie.

Publicatie van Podcast en YouTube Video

Daarnaast informeerde ik met genoegen de deelnemers over de publicaties van de eerdere podcasts en de bijbehorende YouTube-video van dit team. Deze content richtte zich op de toekomst van property management, waarbij de deelnemers werden aangemoedigd om de content te bekijken en te delen. Dit onderstreept het belang van digitale media voor kennisverspreiding en community building binnen de vastgoedsector.

Visie op Property Management

Een van de belangrijkste discussiepunten was de toekomst van property management.

Hierbij werd het belang van data en artificial intelligence (AI) benadrukt. Data-analyse en AI kunnen vastgoedprofessionals helpen bij het optimaliseren van vastgoedbeheer en het verbeteren van de klanttevredenheid. Daarnaast werd er gesproken over strategieën om personeel tevreden te houden en binnen te houden, wat cruciaal is in een sector met toenemende concurrentie om talent.

Duurzaamheidsbeleid en ESG

Michiel IJzerman besprak het duurzaamheidsbeleid van Synvest, met specifieke doelstellingen voor gas- en elektriciteitsbesparing. We benadrukten het belang van ESG en verduurzaming, wat steeds meer centraal staat in property management. ESG-initiatieven zijn niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor de reputatie en het lange termijn succes van vastgoedbedrijven.

Technologie en Digitalisering

De rol van technologie en digitalisering in property management werd uitvoerig besproken. Mark Spiering en Johan van Haaster deelden hun ervaringen met digitalisering, waarbij de nadruk lag op de verbetering van de klantreis en informatievoorziening. Digitalisering biedt mogelijkheden voor efficiënter beheer en betere dienstverlening, wat uiteindelijk leidt tot hogere tevredenheid bij huurders en gebruikers.

Personeel en Opleiding

Een terugkerend thema is de schaarste aan personeel in de vastgoedsector. De deelnemers bespraken het belang van opleiding en ontwikkeling van medewerkers om deze uitdaging aan te pakken. Johan deelde zijn ervaringen met het aannemen van personeel, waarbij hij het belang van een goede match tussen kandidaat en bedrijfscultuur benadrukte. Opleiding en voortdurende professionele ontwikkeling zijn essentieel om talent aan te trekken en te behouden.

Ketenintegratie en Partnerschappen

Michiel en Mark deelden vervolgens hun ervaringen met ketenintegratie en het belang van samenwerking met partners en leveranciers. Succesvolle partnerschappen en integratie in de waardeketen kunnen leiden tot efficiënter beheer en betere prestaties van vastgoedprojecten. Voorbeelden van succesvolle partnerschappen toonden aan hoe samenwerking kan bijdragen aan innovatie en duurzaamheid.

Social Impact en ESG

De rol van ESG in property management komt uiteraard opnieuw aan bod, waarbij de sociale impact van duurzaamheidsinitiatieven werd besproken. Deelnemers deelden voorbeelden van hun ESG-initiatieven, die niet alleen gericht waren op milieudoelstellingen, maar ook op sociale verantwoordelijkheid. Integratie van ESG in bedrijfsprocessen is cruciaal voor het opbouwen van een duurzaam en ethisch verantwoord bedrijf.

Afsluiting en Reflectie

Het was een eer de deelnemers te bedanken voor hun waardevolle bijdragen en de inzichten te bespreken. Er werd vooruitgeblikt op de volgende bijeenkomst en toekomstige evenementen, waarbij de nadruk ligt op voortdurende samenwerking en kennisdeling.

Belangrijke actiepunten werden vastgesteld, waaronder de organisatie van de volgende live meeting en de ontwikkeling van een online tool voor ESG-informatie door Michiel.

Conclusie

De besproken trends en inzichten uit de vergadering van het Property Expertteam bieden opnieuw een uitgebreid overzicht van de huidige en toekomstige uitdagingen in property management.

Voor vastgoedprofessionals is het essentieel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van technologie, duurzaamheid, en personeelsmanagement. Door actief deel te nemen aan netwerken en kennisdeling, zoals geïllustreerd door deze vergadering, kunnen professionals zich beter voorbereiden op de dynamische veranderingen binnen de sector.

Claudia van Haeften MBA REE MSV
info@societeitvastgoed.eu

Reacties
Categorieën