Welke databronnen zijn nodig?

Expertteam THOTH, live meeting bij Oxand in Utrecht

Aanwezig:

Anton Los

Perfect Place

Boy  van der Veer

Oxand

Boy Baas

Buddies Real Estate BV

Claudia van Haeften

Societeit Vastgoed

Erik Ubbels

Metisreal

Hans Touw

RealTurn

Joachim Grader

Bryder

Joost van der Zon

Veneficus

Klaas Nijssen

Iqbi

Marc de Vries

Profile Project BV

Marissa Wammes

Societeit Vastgoed

Mark Spiering

Stichting beheer kerk Alendorperweg, Utrecht

Peter Crijns

MeteoViva

Rody Bottelier

Matrixian Group

Roy Ploum

Vebego Group

14 maart 2023, Utrecht

Oxand: ”We zijn erg blij met ons lidmaatschap bij Sociëteit Vastgoed, we zitten dicht op en bij de vastgoedsector, het is concreet en direct toegankelijk en we merken dat dit in alle opzichten voor onze business en samenwerkingen veel optimalisatie en realisatie genereert”.

Meeting THOTH

We stellen ons aan elkaar voor om te beluisteren welke expertise en kennis er vandaag aan tafel aanwezig is. Boy van der Veer neemt ons namens Oxand mee op de geschiedenis en de visie van de organisatie, de host, die de oorsprong heeft in Frankrijk. De invulling van deze organisatie zit vooral in asset management consultancy, simulatie en scenarioplanning plus een Academy voor asset management opleiding. Oxand heeft 100 medewerkers en eveneens kantoren in Frankrijk en Zwitserland.

“Er is een grote verouderingsopgave in de vastgoedsector terwijl er wel veel data aanwezig is. Hoe zorgen we ervoor dat we deze data voor ons kunnen laten werken als onderdeel van de uitdaging om te optimaliseren? En hoe integreer je de verduurzaming en de veroudering in een optimaal werkend systeem. Kortom, hoe vinden we de optimale balans?”

Belangrijk is inzicht realiseren in de energieprestatie, condities en het risicoprofiel van gebouwen. Daarnaast ligt de focus en grip op de kosten (drivers), prestaties en risico’s met scenario’s.

“Waar zitten de grootste kosten en wanneer moeten we daar rekening mee houden met het risicoprofiel?” Toegevoegde waarde is dat je ieder jaar historie toevoegt die de data specifieker maakt.

Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe kom je tot het overzicht zodat je tot de noodzakelijke investering komt? En

Hoe krijg je grip op de besluitvorming met een bewezen methodiek en kennis?

 1. In welke staat verkeren de assets? Oftewel wat is de inventarisatie?;
 2. De conditie beoordeling, wat is de initiële status?
 3. De risico beoordeling;
 4. Modelleren van veroudering;
 5. Simuleren en scenarioplanning.

Deze kennis maakt dat je bij verkoop of taxatie aan kunt geven welke investeringen er gedaan moeten worden, en wat dit doet met de waarde van je portefeuille.

“Dynamisch maken en in de tijd wegzetten”. Belangrijk om hiermee helder te stellen welke verduurzamingsinvullingen de meeste impact hebben op je gebouw en portefeuille.

Welke databronnen zijn nodig? 

Er is een database opgebouwd die gebruikt wordt voor de invulling en het uitlezen.

Hoe kun je hiermee de energiereductie realiseren? "Hoeveel investering bedraagt dit en hoeveel bedraagt de besparing? Wat is er nodig?" Deze vragen zijn prangend in een markt die de focus heeft op ESG en ROI.

Duidelijk dat je hier ook de input van je energielabel voor nodig hebt. Belangrijk om data binnen te krijgen om continue up te date te zijn, en het model daarmee te optimaliseren. De impact prijsfluctuatie van energiebronnen op ROI bepalen welke investeringen je moet doen om het optimale rendement te realiseren.

Inzicht en grip op je besluitvorming is daar een belangrijk component bij.  Daarnaast noodzakelijk om inzicht te hebben in de energietransitie, inzicht in de conditie en met name inzicht in de kosten (drijvers), prestaties en risico’s.

Erik Ubels deelt zijn visie op Smart Buildings

We starten met het antwoord wat ChatGPT ons over Smart Buildings vertelt. Vervolgens deelt Erik wat hij stelt wat een smart building is.

“Wat is nodig wanneer een proces invulling krijgt voor een smart building?”

Er zijn grote projecten stilgelegd omdat ze momenteel lastig te financieren zijn, de invulling van bouwen en rendement verandert.

Wat is noodzakelijk? “Een plan van benodigdheden, invulling van de customer journey en dan natuurlijk het ontwerp, technologie en services. De bouwer biedt dit nog steeds te laag aan, dit moet anders. De elektro warmte en technische installaties zorgen voor de winsten. Hierdoor kunnen voor de klant miljoenen bespaard worden om hier, voordat er gebouwd wordt, al kritisch naar te kijken. Het traditionele gebouw is dan ook nog vaak op deze oude leest geschoold. Smart is hier nog nauwelijks onderdeel van”.

"De data van een dergelijk gebouw wordt aan elkaar geknoopt, maar de verwachting is tegenwoordig totaal anders als het gaat om nieuwe, goed werkbare, functionele gebouwen”.

Er zijn hoge verwachtingen, dat betekent dat het proces anders ingevuld dient te worden.

Het duurt 6, tot 7 jaar eer een gebouw staat. 

“Wat wil je bereiken met dit pand en waarom maak je dit kantoorpand?”

Belangrijk om deze visie niet tijdens het proces te bepalen, maar van tevoren. Specificeren welke sensoren men wil hebben, en aan welke aspecten de sensor invulling dient te geven met 7 metingen (om Well en Breeam te realiseren). “De uitkomst die je wenst te bereiken is essentieel”.

Het moderne gebouw, met sensoren, die de gewenste informatie geven en begeleiden, is op een andere wijze ingevuld. Elektriciteit en water, het gebouw management systeem, geluid en licht, fijnstof meting, adoptie van een app, luchtvochtigheid, liften, wifi, blue tooth, camera’s, printers, evacuatie etc. Alle toegang tot deze systemen moeten ontsloten worden.

“Gebruik een draad waar het gaat”, dit blijkt altijd nog zekerder te zijn dan draadloos. De draadloze systemen worden uitgelezen en ontsloten, waardoor de data op één manier verzameld wordt. Al de verschillende Cloud oplossingen zijn niet (langer) wenselijk.

C-level wil graag investeren in datgene wat helder en duidelijk is, aangesloten en toepasbaar. “Waar gaat het heen?” Naar een integratie van systemen.

Wat betekent dat concreet? SBM, BIM, IWMS en ERP, operations, data en revenu.

De losse onderdelen komen nu bij elkaar.

Integreren van:

 1. BIM
 2. Smart Buildings
 3. Facility Management
 4. ERP Systems

De systemen zijn er, maar concrete proven concepts zijn er bijvoorbeeld op een bepaalde wijze bij Space Well. Schneider snapt bijvoorbeeld ook heel goed dat dit gaat gebeuren. Strategie is nodig om de producten te kopen en te integreren in één platform en één systeem. “Alle techniek wordt zo simpel gemaakt, dat we het hopelijk straks via apps kunnen gaan aansturen”.

Wat zijn de data standaarden voor smart buildings?

 1. Data model- IBPDI is het eerste globale industrie-wijde data en performance voor vastgoed
 2. Data store- JSON, JavaScript Object Notation, standard data interchange format
 3. Digital twin- realestatecore (REC), building knowledge graphs
 4. BMS- Brick, open source standard sematic descriptions of physical, logical & virtual assets in gebouwen en de relatie ertussen;
 5. BIM- IFC is een open internationale standaard gebruikt in BIM projecten om interoperability samen te werken te faciliteren.

Gewenst is om de gebouwde omgeving in één data-omgeving, zoals bijvoorbeeld het Kadaster, samen te brengen. Dit is hetgeen we als ideaalbeeld voor ogen hebben en waar we naar op weg zijn. “Verzamelen, analyseren en investeren in data”.

We danken de host en Erik Ubels voor zijn als altijd voortreffelijke en inzichtelijke presentatie. Dank ook aan Boy van de Veer voor zijn uiteenzetting en heldere, waardevolle inzicht en uitleg op de toepassingen die Oxand levert.

We kijken ernaar uit elkaar snel terug te zien bij de volgende Sociëteit Vastgoed meeting!

Kennismaken met het voltallige expertteam THOTH? Van harte uitgenodigd!


Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen