cartouche
Expert teams
Sociëteit Vastgoed
Expert teams
07/02/2024
5 min
0

Expertteam Cartouche: Waarden, Visie en Strategie voor de Vastgoedsector

07/02/2024
5 min
0

Vanmorgen startten wij de dag met een waardevol gesprek met expertteam Cartouche. immers, de vastgoedsector staat op een kruispunt waar duurzaamheid en verantwoordelijkheid niet langer optionele doelstellingen zijn, maar essentiële vereisten. 

Expertteam Cartouche, bestaande uit vooraanstaande experts op het gebied van verduurzaming binnen de vastgoedsector, zet zich in om vastgoedprofessionals, waaronder property managers, beleggers en ontwikkelaars, te begeleiden bij deze impactvolle transitie. 

Met trots om de gedeelde passie te delen, bespreken we hierbij kort de kernwaarden, visie en strategieën van Cartouche, en hoe deze concreet bijdragen aan de inspiratie, voorbeelden, proven concepts en kennisdeling die de verduurzaming en verbetering van de vastgoedsector stimuleert, met een specifieke focus op transparantie en samenwerking.

Waarden

De kernwaarden van het expertteam Cartouche vormen de basis van al onze activiteiten en initiatieven. Deze waarden zijn duurzaamheid, integriteit, samenwerking, innovatie en transparantie.

Duurzaamheid:

Duurzaamheid is de kern van de gedeelde missie. Wij streven ernaar om de sector optimaal te informeren en de positieve sociale impact maximaliseren. Dit betekent een sterke focus op gedeelde tools voor energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en circulaire bouwmethoden. Onze kennisdeling geeft inzichten over de huidige wet- en regelgeving, maar ook de voorbereiding die nodig is voor toekomstige eisen.

Integriteit:

Integriteit is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen binnen de sector. Wij geloven in het delen en effectueren van transparantie en openheid, bij interacties en rapportages. Voor de van oudsher conservatieve vastgoedsector betekent dit betrouwbare en nauwkeurige informatieverstrekking, ook aan stakeholders, waardoor verantwoording en ethisch handelen worden gewaarborgd.

Samenwerking:

Geen enkele organisatie kan deze belangrijke en noodzakelijke transitie alleen maken. 

Daarom bevorderen wij door samenwerking met partners als DGBC, Cirkelstad, Gresb en tussen de diverse stakeholders, inclusief ontwikkelaars, investeerders, en overheden. Samenwerking stelt ons immers in staat om best practices te delen, innovatieve oplossingen te ontwikkelen en schaalvoordelen te realiseren. 

Dit is met name cruciaal voor property managers en beleggers die op zoek zijn naar gezamenlijke oplossingen voor complexe duurzaamheidsuitdagingen.

Innovatie:

Innovatie is noodzakelijk om de uitdagingen op het gebied van verduurzamen van vandaag en morgen aan te kunnen. Wij stimuleren door kennisdeling, proven concepts en een gedeelde transparantie het gebruik van de mogelijke technologieën en methodologieën om duurzame oplossingen te ontwikkelen die niet alleen voldoen aan de huidige eisen, maar ook toekomstbestendig zijn. 

Transparantie:

Transparantie is essentieel in onze aanpak en vormt de basis voor effectieve samenwerking en verantwoording in de vastgoedsector. Wij bevorderen vanuit die visie een open en eerlijke communicatie over alle aspecten van ESG-implementatie, waardoor property managers, beleggers en ontwikkelaars steeds een duidelijk beeld krijgen van de voortgang en impact van hun initiatieven. Transparantie helpt bij het integreren van ESG in de business case en bedrijfsvoering, wat leidt tot beter geïnformeerde besluitvorming en sterkere resultaten.

Visie

Onze visie betreft een toekomst waarin de vastgoedsector een leidende rol speelt in de mondiale inspanningen voor duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Wij zien een sector die niet alleen voldoet aan de minimale wettelijke eisen, maar deze overtreft door proactief te werken aan verbeteringen die goed zijn voor het milieu, de samenleving en de economie.

In deze toekomst is duurzaamheid geïntegreerd in elke stap van het vastgoedproces, van planning en ontwerp tot bouw en beheer. Vastgoedbedrijven rapporteren transparant over hun ESG-prestaties en zijn verantwoording verschuldigd aan zowel hun investeerders als de gemeenschappen waarin ze opereren. Door een cultuur van continue verbetering en innovatie te bevorderen, streven we naar een sector die veerkrachtig is en voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Strategieën

Om onze visie te realiseren en onze waarden te implementeren, hebben we een aantal strategische pijlers ontwikkeld die zich richten op de drie hoofdthema's van ESG: Milieu (Environmental), Sociaal (Social) en Governance.

Milieu (Environmental)

 • Onze milieustrategie richt zich op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van vastgoedprojecten en het bevorderen van duurzame praktijken en langjarige samenwerkingen.

 • Energie-efficiëntie en CO2-reductie: We delen gedetailleerde software voor vastgoedportefeuilles om tegen 2030 energielabel A te behalen. Dit omvat de implementatie van energie-efficiënte technologieën en hernieuwbare energiebronnen, evenals het monitoren en rapporteren van de voortgang door middel van geavanceerde data-analyse tools.

 • Circulair gebruik en systeembouw: We promoten en delen toepassingen van circulaire bouwmethoden en materialen, stimuleren recycling en hergebruik van bouwmaterialen, en integreren modulaire en systeembouwtechnieken om afval te minimaliseren en efficiëntie te verhogen.

 • Fossielvrije projecten: Een specifiek voorbeeld van deze milieustrategie is onder andere het streven naar fossielvrije projecten tegen 2050. Dit project benadrukt de noodzaak van innovatieve oplossingen en samenwerking met diverse partners om ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Sociaal (Social)

Onze sociale strategie focust op het bevorderen van sociaal verantwoorde praktijken binnen de vastgoedsector.

 • Maatschappelijke betrokkenheid en sociale impact: We initiëren meetings die inzage geven over projecten die bijdragen aan de gemeenschap, ook door samenwerking met de andere expertteams van Sociëteit Vastgoed, om hiermee alle assetklassen te bereiken.

 • Gezondheid en veiligheid: We zetten ons in voor de stimulans en impactvolle inzichten tot verbetering van de gezondheid en veiligheid. Dit omvat onder andere het implementeren van best practices.

 • Diversiteit en inclusie: We bevorderen diversiteit en inclusie binnen organisaties en projecten. Dit betekent het stimuleren van gelijke kansen en het creëren van een inclusieve werkcultuur die iedereen respecteert en waardeert.

 • Duurzaamheid vanuit de S van ESG.

Governance

Onze governance-strategie richt zich op het versterken van bestuurlijke structuren en processen om transparantie, verantwoording en ethisch gedrag te stimuleren zodat organisaties bereid zijn deze te waarborgen.

 • Transparantie en rapportage: We delen kennis over het ontwikkelen en implementeren van rapportageprocessen volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit zorgt voor regelmatige en nauwkeurige openbaarmaking van ESG-prestaties aan stakeholders.

 • Ethisch gedrag en verantwoording: We delen toepassingen en implemtaties die ethische richtlijnen en gedragsnormen vaststellen. Dit waarborgt verantwoorde besluitvorming en naleving van wet- en regelgeving.

 • Samenwerking en best practices: We faciliteren de samenwerking tussen stakeholders en platforms voor kennisdeling en bevorderen de interactie tussen verschillende partijen in de vastgoedsector. Door best practices en succesvolle case studies te delen, stimuleren we sectorbrede verbeteringen.

Implementatie en Monitoring

Het expertteam Cartouche zet zich in om deze strategieën effectief te delen door kennisdeling, masterclasses, meetings en artikelen zodat dit voor de leden en het netwerk de directe mogelijkheden biedt concreet te gaan samenwerken en te implementeren terwijl wij deze kennis delen ter bevordering van de uitvoering van :

- Initiële Assessment en Planning:

 • Uitvoeren van een ESG-assessment om de huidige status van vastgoedportefeuilles te evalueren.
 • Opstellen van gedetailleerde actieplannen en routekaarten voor elke organisatie.

- Implementatie:

 • Uitrollen van de voorgestelde strategieën en acties binnen de betrokken organisaties.
 • Ondersteunen van organisaties bij de implementatie van energie-efficiënte en circulaire bouwpraktijken, sociale initiatieven en governance-structuren.

Monitoring en Rapportage:

 • Continu monitoren van de voortgang en impact van de implementatie.
 • Periodiek rapporteren aan stakeholders om transparantie en verantwoording te waarborgen.
 • Evaluatie en Verbetering:
 • Regelmatige evaluatie van de behaalde resultaten en identificeren van verbeterpunten.
 • Aanpassen van strategieën en acties op basis van feedback en nieuwe inzichten.

Conclusie

Het expertteam Cartouche biedt de vastgoedsector een ongeëvenaarde meerwaarde door een combinatie van diepgaande expertise, het delen van bewezen concepten en door een sterke focus te leggen op samenwerking en transparantie.

Onze waarden, visie en strategieën zijn ontworpen om vastgoedprofessionals effectief te begeleiden bij de transitie naar een duurzamere en verantwoorde toekomst. 

Door middel van masterclasses, publicaties, netwerkbijeenkomsten en transparante kennisdeling zorgen wij ervoor dat de sector toegang heeft tot de nieuwste inzichten en best practices. 

Samen bouwen we hierdoor effectief aan een toekomstbestendige sector die niet alleen voldoet aan de huidige normen, maar ook een voorbeeld stelt voor andere branches.

Doe mee en maak deel uit van de verandering. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst voor de vastgoedsector!

Claudia van Haeften
Founder Sociëteit Vastgoed

#Vastgoed #Duurzaamheid #ESG #Samenwerking #Innovatie #CartoucheTeam

ps. In nauwe samenwerking met de experts in Cartouche maken wij nu samen een jaarplanning op, waar wij jou graag op mee gaan nemen. Check hiervoor onze agenda, nieuwsberichten en social media!

Reacties
Categorieën