Kostengebaseerde waardebepaling

Inleiding

Kostengebaseerde waardebepaling is een waarderingsmethode die de waarde van een activum, onderneming of investering bepaalt op basis van de kosten die nodig zijn om het in zijn huidige staat te creëren of vervangen. Deze benadering is vooral relevant in sectoren waar de kosten direct gerelateerd zijn aan de waarde van het activum, zoals onroerend goed of verzekeringsclaims.

Wat is kostengebaseerde waardebepaling?

Deze methode gaat uit van het principe dat een rationele investeerder niet meer voor een activum zou betalen dan het zou kosten om een vergelijkbaar activum op te bouwen of aan te schaffen. Het houdt rekening met de vervangingswaarde, afschrijvingen en eventuele niet-recupereerbare kosten.

Het belang van kostengebaseerde waardebepaling

Kostengebaseerde waardebepaling wordt gebruikt om:

  • De ondergrens van de waarde te bepalen: Het biedt een basiswaarde waarbij de kosten van vervanging of reconstructie dienen als een minimumwaarde voor het activum.
  • Verzekeringswaarde te schatten: Helpt bij het bepalen van de verzekerde waarde van een eigendom of activum.
  • Fiscale waardering: Kan dienen als basis voor belastingdoeleinden, vooral bij onroerend goed.

Hoe bereken je kostengebaseerde waardebepaling?

De berekening omvat de volgende stappen:

  1. Bepaal de vervangings- of reconstructiekosten: Schat de totale kosten om het activum opnieuw te bouwen of te vervangen in zijn huidige staat.
  2. Trek afschrijvingen af: Verminder deze kosten met afschrijvingen om rekening te houden met veroudering, slijtage of technologische veroudering.
  3. Voeg niet-recupereerbare kosten toe: Inclusief kosten die gemaakt zijn maar niet kunnen worden teruggewonnen, zoals onderzoek en ontwikkeling.

Voorbeeld van berekening

Als de kosten om een vergelijkbaar gebouw te bouwen €500.000 zijn, met een geschatte afschrijving van €100.000, dan is de kostengebaseerde waarde €400.000, exclusief eventuele niet-recupereerbare kosten die zouden moeten worden toegevoegd.

Overwegingen bij kostengebaseerde waardebepaling

  • Marktinvloeden negeren: Deze methode houdt geen rekening met marktvraag of -aanbod, wat kan resulteren in waarderingen die afwijken van de marktwaarde.
  • Afschrijvingsmethoden: De keuze van afschrijvingsmethode kan een significant effect hebben op de waardering.
  • Niet-recupereerbare kosten: Het identificeren en kwantificeren van deze kosten kan uitdagend zijn.

Conclusie

Kostengebaseerde waardebepaling biedt een solide basis voor het beoordelen van de minimumwaarde van een activum, vooral nuttig in situaties waarin de vervangings- of reconstructiekosten een duidelijke indicator zijn van de waarde. Hoewel het een nuttige methode is, is het belangrijk om ook andere waarderingsmethoden te overwegen voor een volledig beeld van de waarde.

Reactie plaatsen