Waarom netwerken, en waarom Sociëteit Vastgoed?

Waarom netwerken, en waarom Sociëteit Vastgoed?

Status verplicht, en vanuit de voorzitter van het Sociëteit Vastgoed Academy team en adviseur van Sociëteit Vastgoed wil ik u deelgenoot maken van de overwegingen die hebben geleid  tot het op mij nemen van deze rol. Er zijn twee belangrijke argumenten die aanleiding waren dit netwerkinitiatief op een praktische manier te ondersteunen. 

Netwerken

Volgens de Van Dale Online is netwerken “zijn best doen zoveel mogelijk invloedrijke mensen te leren kennen”. Het getuigt wellicht van enige arrogantie deze definitie aan te passen, wie durft per slot van rekening de Van Dale tegen te spreken? Toch zou ik netwerken in een uitgebreider kader willen plaatsen: “zijn best doen zoveel mogelijk invloedrijke mensen te leren kennen, met het uitgangspunt een win-win situatie voor alle deelnemende partijen in het netwerk te creëren.” Dit doet meer recht aan de huidige platforms van zakelijk netwerken. De dwarsverbanden die ontstaan door communicatie, het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband en het aanbieden en ontvangen van ondersteuning en hulp bij zakelijke vraagstukken, bepalen de sterkte van een netwerkplatform. Netwerken voltrekt zich volgens de ongeschreven regeltjes van een vertrouwensbeginsel tussen de deelnemers. Nelson Mandela wist het jaren geleden al mooi te omschrijven: “Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment, Als je iets ziet dat iets fout gaat, bied dan je hulp aan.”

Dat is de hoofdregel van zinvol netwerken. Je moet er hard aan werken, want vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Ik denk dat het belangrijk is te beseffen dat een actieve deelname aan netwerkplatforms prachtige kansen biedt, op alle mogelijke terreinen. De beste kansen worden, vaak al voordat ze naar buiten worden gebracht, gedeeld in de eigen netwerken. Denk hier in kansen als je associatie met mensen die dezelfde interesses hebben, gratis advies ontvangen (en geven!), het opdoen van levenservaring, en het rijtje is moeiteloos met andere gemeenschappelijke voordelen aan te vullen. 

Waarom Sociëteit Vastgoed?

Vastgoed is van alle tijden, is een complexe materie, kent volatiele marktbewegingen en heeft, door de vele stakeholders in de branche, een vaak ondoorzichtig, fijnmazig en sterk competitief karakter. Vastgoed valt per definitie aan te merken als een branche waarin netwerken een voorwaarde voor volwaardige deelname aan de markt is.

Er zijn in Nederland veel belangenverenigingen en netwerkplatforms, die ieder een specifiek deel van de markt afdekken. Denk aan de Stichting VGME, die van een studievereniging tot een volwaardige netwerkomgeving is uitgegroeid, HPP-IREIN, waarin de grote buitenlandse investeerders zich verzameld hebben, of de RICS, die op basis van stringente standaarden en voorschriften onder andere de marktintegriteit hoog in het vaandel heeft staan.

Toch is er altijd een groep marktdeelnemers die vanuit een speciale invalshoek, of vanuit een net wat ander belang of nieuwsgierigheid, met andere professionals in het vakgebied willen sparren. Daar is de Sociëteit Vastgoed de juiste ontmoetingsplek voor. Door de grote diversiteit aan professionals die de Sociëteit inmiddels aan zich heeft gebonden, is er een generieke in plaats van uitsluitend een specialistische kennisdeling ontstaan. Specialismen zien we in veel netwerkplatformen en belangenverenigingen, een multidisciplinaire verzameling in één netwerkstructuur, is nog steeds een uitzondering. En deze uitzondering op de regel is de Sociëteit Vastgoed. Van bouwer tot belegger, van ontwikkelaar tot consultant, van technisch professional tot commercieel toptalent, het zit nu allemaal onder één dak. En dat is de kracht van onze sociëteit. 

Netwerken begint met het onder één noemer plaatsen van de deelnemers, en dat is wat Sociëteit Vastgoed doet. De noemer is heel eenvoudig en heet: absolute vastgoedprofessionals. Voor mijn gevoel is er geen probleem in vastgoedland denkbaar, dat niet binnen het netwerk van onze Sociëteit kan worden opgelost. En daarom ben ik een fervent ambassadeur van het eerste uur: deelname betaalt zich altijd uit.

 Adviseur Sociëteit Vastgoed

Drs. Jan van den Hogen MSc MRICS MSV

Jan van den Hogen

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen