societeit vastgoed
Building and Construction
Sociëteit Vastgoed
Building and Construction
12/15/2023
2 min
0

De Toekomst van Vastgoed: Leiderschap en Duurzaamheid in het Tijdperk van ESG

12/15/2023
2 min
0

In de vastgoedsector, waar milieu, sociale verantwoordelijkheid en governance (ESG) steeds meer op de voorgrond treden, staan professionals voor een cruciale uitdaging: hoe kunnen ze marktleider blijven terwijl ze zich aanpassen aan de veranderende eisen van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid? 

Op 14 december jl., tijdens de jaarafsluiting van Sociëteit vastgoed, verkenden wij de transitie van de sector van een focus op shareholders naar stakeholders. We bespraken de impact van beleidsacties, bouw, circulaireit en met name de noodzaak van een strategische benadering van ESG bij onze gastheren van Milieu Service Nederland, terwijl sprekers als Jan van den Hogen, Erik Koremans,  Dennis Ostendorf, Klaske Kruk en ondergetekende de gasten meenamen op een terugblik, inzichten en uitvoering voor 2024.

Van Shareholder naar Stakeholder:

De verschuiving van een pure focus op financieel rendement naar een bredere kijk op de impact van vastgoedactiviteiten op milieu en maatschappij is essentieel. Dit betekent dat vastgoedprofessionals niet langer de focus uitsluitend op winst zullen hebben, maar ook inzage wensen in hoe hun activiteiten gaan bijdragen aan sociale waarden en klimaatdoelstellingen.

De Rol van ESRS en CSRD:

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn belangrijke instrumenten die de vastgoedsector helpen bij het realiseren van een duurzamere maatschappij. Deze richtlijnen benadrukken de noodzaak van transparantie en gedetailleerde rapportages over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

Strategie voor Klimaat en Grondstoffen:

Met de opdracht om 60% minder CO2 uit te stoten afkomstig van bouwmaterialen, speelt de bouw- en vastgoedsector een grote rol bij de reductie van emissies. Het rapport van de Club van Rome benadrukt reeds 50 jaar de verduurzamingsopgave, waarbij nu ook oplossing voor bouwen liggen in het transformeren, splitten, optoppen of een andere functie geven aan bestaande gebouwen, in plaats van nieuw te bouwen.

Digitale Transformatie en ESG Implementatie:

De grote stappen die gemaakt moeten worden in digitalisering zijn cruciaal voor ESG-implementatie. Digitaal gebouwbeheer wordt noodzakelijk voor accurate en inzichtelijke rapportages, terwijl de 'S' van ESG een directe invloed heeft op de personeelsinvulling en portefeuillebeheer.

Uitdagingen en Kansen:

Hoewel ESG-implementatie als kostbaar en nooit eindigend wordt beschouwd, biedt het ook kansen. Nederland loopt voorop in vergelijking met andere landen, met een uniforme ESG-screening wereldwijd. De beleidsvraag verschuift ook hier of we nog wel nieuw moeten kopen, gezien de kosten hiervan vaak 3 tot 4 keer hoger zijn dan het renoveren van een gebouw.Conclusie:

De vastgoedmarkt staat voor een significante uitdaging: het reduceren van CO2-emissies, waarbij 30% van de EU-emissies aan deze sector wordt toegeschreven. De focus moet liggen op het verduurzamen van de bestaande portefeuille en het begrijpen van de behoeften van de gebruiker. 

Dit vereist een gezamenlijke inspanning en een langetermijnvisie. De vastgoedsector heeft juist nu de regie in handen om niet alleen anders, maar ook duurzamer te bouwen en te beheren. "Het kan nog!" Met de juiste strategie en implementatie van ESG-principes kan de sector zichzelf transformeren en een leidende rol spelen in de transitie naar een duurzamere toekomst.

Claudia van Haeften
Founder Sociëteit Vastgoed

Reacties
Categorieën