Dutch Green Building Council (DGBC) partner Sociëteit Vastgoed
27 april 2021 

Dutch Green Building Council (DGBC) partner Sociëteit Vastgoed

Directeur Dutch Green Building Council (DGBC) is met DGBC partner geworden van Sociëteit Vastgoed, en vice versa. De gemeenschappelijk doelstellingen van beide stichtingen dragen bij aan het verder informeren en bewust maken van de bouw- en vastgoedsector, terwijl kennis en informatie gedeeld wordt tijdens meetings, opleidingen en masterclasses.

Annemarie van Doorn is als directeur van stichting Dutch Green Building Council (DGBC) de gewenste partner en zal ook toetreden tot de Raad van Advies van Sociëteit Vastgoed. Een waardevolle samenwerking, aangezien ook deze landelijke maatschappelijke organisatie zich optimaal inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij kunnen met onze gezamenlijke achterban uit de bouw- en vastgoedsector het noodzakelijke en gewenste verschil maken.

Sociëteit Vastgoed groeit als volwassen en verbindend (inter) nationaal bouw- en vastgoednetwerk. Het USP is de volledige range aan Vastgoed Disciplines, samengebracht
in een sterk (inter-)nationaal opererend netwerk van honderden beslissing nemers en partners. Persoonlijke relaties met zakelijke belangen worden effectief met elkaar in contact
gebracht tijdens meetings en opleidingen om kennis, netwerk en business te delen. Hiertoe worden ook trainingen en cursussen aangeboden via Sociëteit Vastgoed Academy.

Innovatie staat centraal terwijl een multilateraal vertrouwen georganiseerd wordt tussen technologie (‘high tech’) en de menselijke behoefte aan persoonlijk contact (‘high touch’). Kennis bundelen en expertise delen zorgt voor effectieve leer- en ontwikkelingsdoelen, die  input leveren aan prestatiedoelen ter stimulans van de members en het netwerk.

De ambassadeurs vormen samen de Raad van Advies en adviseren het Bestuur van Sociëteit Vastgoed bij besluitvorming, strategie en invulling van de doelstellingen. De Raad
van Advies wordt sinds 2020 aangevuld worden door Leaders of Change Teams. De Teams delen sector overstijgend hun input ter optimalisatie van de stichting en ter versterking van de branche. Zo zal Annemarie van Doorn ook toetreden tot Cartouche, het circulaire team. Dit team geeft concreet voeding en invulling aan de meetings over
duurzaamheiddoelstellingen en opgang naar de circulaire economie.

Deze waardevolle samenwerking past in de gewenste meerwaarde die stichting Sociëteit Vastgoed voortdurend wenst te bieden. Dit wordt tevens onderbouwd door de uitzendingen
van Real Estate Radio (hét vastgoedstation) en Chepri (netwerk voor particuliere beleggers).

“Door voorop te (blijven) lopen en kennis en expertise te bundelen wensen wij de sector te
stimuleren een brede visie te formuleren voor de toekomst”,

aldus Founder Claudia van Haeften MBA MSV.

Annemarie van Doorn:

“Ik ben blij dat we de handen ineenslaan. Samenwerking is cruciaal om tot een versnelling te komen en de opgave is groot. Het is erg waardevol dat DGBC en
Sociëteit Vastgoed elkaars netwerken hiermee uitbreiden en versterken.”

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen